Större regioner är ett steg för statlig vård

I dag har statens utredare presenterat sitt förslag för hur Sverige ska delas in i regioner som bland annat ska sköta sjukvården och kollektivtrafiken. Stockholm ska i förslaget bilda region tillsammans med Gotland.

Karta över Sverige. Foto: Wikimedia Commons– Med större regioner kan vi i Sverige använda resurser effektivare och få en mer jämlik vård i Sverige. Det är ett steg på vägen mot Kristdemokraternas linje att göra stora delar av vården statlig i stället för att landstingen ska ha ansvar. Om Stockholm blir en region ger det bättre förutsättningar att samordna den regionala utvecklingen och trafikplaneringen, säger Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin.

Varken landstinget eller Kristdemokraterna har sagt att Gotland ska vara med i samma region som Stockholms län.

– Det viktigaste är att vi i dag tar ett steg framåt för att bilda region. Just nu är det inte avgörande exakt hur regionen ska se ut, utan det får vi arbeta vidare med tillsammans med staten. Vi vill att stockholmarna ska få mer att säga till om när deras framtid ska utformas, säger Ella Bohlin.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin