Större regioner är ett steg för statlig vård

I dag har statens utredare presenterat sitt förslag för hur Sverige ska delas in i regioner som bland annat ska sköta sjukvården och kollektivtrafiken. Stockholm ska i förslaget bilda region tillsammans med Gotland.

Karta över Sverige. Foto: Wikimedia Commons– Med större regioner kan vi i Sverige använda resurser effektivare och få en mer jämlik vård i Sverige. Det är ett steg på vägen mot Kristdemokraternas linje att göra stora delar av vården statlig i stället för att landstingen ska ha ansvar. Om Stockholm blir en region ger det bättre förutsättningar att samordna den regionala utvecklingen och trafikplaneringen, säger Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin.

Varken landstinget eller Kristdemokraterna har sagt att Gotland ska vara med i samma region som Stockholms län.

– Det viktigaste är att vi i dag tar ett steg framåt för att bilda region. Just nu är det inte avgörande exakt hur regionen ska se ut, utan det får vi arbeta vidare med tillsammans med staten. Vi vill att stockholmarna ska få mer att säga till om när deras framtid ska utformas, säger Ella Bohlin.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin