Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens om hur Stockholmsregionen ska utvecklas och rustas för framtiden. Nu presenterar vi resultatet – en storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder. Tillsammans med Stockholms stad och staten satsar vi sammanlagt 30,2 miljarder kronor.

Satsning 1: Tunnelbana till Östberga
En ny tunnelbana kommer byggas mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Den nya tunnelbanan kommer få sex nya stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Tunnelbanan kommer att kopplas samman med röda linjen vid Liljeholmen för trafikering mot Skärholmen.
Läs mer: Kristdemokraterna föreslår tunnelbana till Östberga >>

Satsning 2: Roslagsbanan förlängs till T-centralen
Roslagsbanan förlängs från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.
Läs mer: Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana >>

Satsning 3: Spårväg Syd
Ny spårväg kommer byggas ut mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen kommer att gå via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.
Läs mer: ”Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan >>

Satsning 4: Ny tunnelbanestation i Hagalund i Solna
En ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden kommer att byggas.
Läs mer: ”Det vore skandalöst att ta bort tunnelbana från Hagalund i Sverigeförhandlingen” >>

 

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 30 mars 2017

– Den stora frågan har varit hur allting ska betalas. Vi har utgått från största möjliga nytta för framtida generationer när vi har valt bland byggprojekten. Vi satsar stort från landstinget, och det lägger vi ihop med trängselskatten och kommunernas pengar. Resultatet blir nya bostäder och mer trafik så att Stockholm kan växa, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Stockholmsregionen växer kraftigt. Den här överenskommelsen med ytterligare trafikinvesteringar och bostäder ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta växa starkt och hållbart. Det här är en mycket bra dag för Stockholmsregionen, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.
– Hårt arbete ger resultat. Vi landar nu ett framtidspaket som ger en historisk utbyggnad av tunnelbanan, en historisk utveckling av Roslagsbanan och historisk satsning på Spårväg Syd. Detta hand i hand med ett historiskt bostadslöfte. I dag levererar politiken när den är som bäst, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
– Sverigeförhandlingen handlar om ansvar för att stockholmarna ska ha en fungerande vardag men också om möjligheter till en positiv utveckling för Stockholm. Det ansvaret tar vi nu gemensamt med ny tunnelbana, förlängning av Roslagsbanan och Spårväg Syd som skapar helt nya samband i södra delen av länet. Kraftiga satsningar på spår både ovan och under jord är tillsammans med kraftigt ökat bostadsbyggande nödvändiga för dagens och framtidens länsinvånare, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd och gruppledare.
– Det är avgörande och bra för Stockholmsregionen att Sverigeförhandlingen gått i lås. Tillväxten och möjligheten att flytta till Stockholm är beroende av den nya tunnelbanan, Spårväg Syd och Roslagsbanans förlängning till city. De bostäder och nya resmönster som projekten möjliggör är nödvändiga om vi ska klara av att möta bostadsbristen och trängseln i Stockholm, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

 

Information om finansiering
De fyra kollektivtrafikobjekten har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Stockholms läns landsting baseras på restidsnytta.

Fakta utbyggnad
Tunnelbanan: 6 nya stationer 9,7 km
Spårväg syd: 16 nya hållplatser 17 km
Roslagsbanan: 2 nya stationer 4 km
Hagalund, 1 ny station
Totalt: 9 nya stationer, 16 hållplatser och ca 31 km nya spår

Fakta Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen samordnar infrastruktur och bostäder för att Sverige ska kunna växa. Arbetssättet är förhandling och samverkan mellan kommuner, regioner och stat, med fokus på nyttor och samhällsutveckling.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin