Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens om hur Stockholmsregionen ska utvecklas och rustas för framtiden. Nu presenterar vi resultatet – en storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder. Tillsammans med Stockholms stad och staten satsar vi sammanlagt 30,2 miljarder kronor.

Satsning 1: Tunnelbana till Östberga
En ny tunnelbana kommer byggas mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Den nya tunnelbanan kommer få sex nya stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Tunnelbanan kommer att kopplas samman med röda linjen vid Liljeholmen för trafikering mot Skärholmen.
Läs mer: Kristdemokraterna föreslår tunnelbana till Östberga >>

Satsning 2: Roslagsbanan förlängs till T-centralen
Roslagsbanan förlängs från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.
Läs mer: Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana >>

Satsning 3: Spårväg Syd
Ny spårväg kommer byggas ut mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen kommer att gå via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.
Läs mer: ”Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan >>

Satsning 4: Ny tunnelbanestation i Hagalund i Solna
En ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden kommer att byggas.
Läs mer: ”Det vore skandalöst att ta bort tunnelbana från Hagalund i Sverigeförhandlingen” >>

 

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 30 mars 2017

– Den stora frågan har varit hur allting ska betalas. Vi har utgått från största möjliga nytta för framtida generationer när vi har valt bland byggprojekten. Vi satsar stort från landstinget, och det lägger vi ihop med trängselskatten och kommunernas pengar. Resultatet blir nya bostäder och mer trafik så att Stockholm kan växa, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Stockholmsregionen växer kraftigt. Den här överenskommelsen med ytterligare trafikinvesteringar och bostäder ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta växa starkt och hållbart. Det här är en mycket bra dag för Stockholmsregionen, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.
– Hårt arbete ger resultat. Vi landar nu ett framtidspaket som ger en historisk utbyggnad av tunnelbanan, en historisk utveckling av Roslagsbanan och historisk satsning på Spårväg Syd. Detta hand i hand med ett historiskt bostadslöfte. I dag levererar politiken när den är som bäst, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
– Sverigeförhandlingen handlar om ansvar för att stockholmarna ska ha en fungerande vardag men också om möjligheter till en positiv utveckling för Stockholm. Det ansvaret tar vi nu gemensamt med ny tunnelbana, förlängning av Roslagsbanan och Spårväg Syd som skapar helt nya samband i södra delen av länet. Kraftiga satsningar på spår både ovan och under jord är tillsammans med kraftigt ökat bostadsbyggande nödvändiga för dagens och framtidens länsinvånare, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd och gruppledare.
– Det är avgörande och bra för Stockholmsregionen att Sverigeförhandlingen gått i lås. Tillväxten och möjligheten att flytta till Stockholm är beroende av den nya tunnelbanan, Spårväg Syd och Roslagsbanans förlängning till city. De bostäder och nya resmönster som projekten möjliggör är nödvändiga om vi ska klara av att möta bostadsbristen och trängseln i Stockholm, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

 

Information om finansiering
De fyra kollektivtrafikobjekten har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Stockholms läns landsting baseras på restidsnytta.

Fakta utbyggnad
Tunnelbanan: 6 nya stationer 9,7 km
Spårväg syd: 16 nya hållplatser 17 km
Roslagsbanan: 2 nya stationer 4 km
Hagalund, 1 ny station
Totalt: 9 nya stationer, 16 hållplatser och ca 31 km nya spår

Fakta Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen samordnar infrastruktur och bostäder för att Sverige ska kunna växa. Arbetssättet är förhandling och samverkan mellan kommuner, regioner och stat, med fokus på nyttor och samhällsutveckling.


Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

Nya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barn

Läs mer

Nu byter vi logotyp

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såk

Läs mer

Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~ - Vi vill på d

Läs mer

Upprörande uppgifter om vårdgivare inom gynekologin

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på uppgifterna i Expressen om brister hos en vårdgivare inom gynekologin. (mer…)

Läs mer

Vi tar oron från läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på stort allvar

I dag skriver 32 läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Svenska Dagbladets debattsida om brist på vårdplatser och arbetsmiljö. Situationen de

Läs mer

Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

Indikationer på avvikande mönster visar att granskning av journaler är viktig

Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar 400 journaler extra för att undersöka misstänkt

Läs mer

tai iwin