Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens om hur Stockholmsregionen ska utvecklas och rustas för framtiden. Nu presenterar vi resultatet – en storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder. Tillsammans med Stockholms stad och staten satsar vi sammanlagt 30,2 miljarder kronor.

Satsning 1: Tunnelbana till Östberga
En ny tunnelbana kommer byggas mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Den nya tunnelbanan kommer få sex nya stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Tunnelbanan kommer att kopplas samman med röda linjen vid Liljeholmen för trafikering mot Skärholmen.
Läs mer: Kristdemokraterna föreslår tunnelbana till Östberga >>

Satsning 2: Roslagsbanan förlängs till T-centralen
Roslagsbanan förlängs från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.
Läs mer: Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana >>

Satsning 3: Spårväg Syd
Ny spårväg kommer byggas ut mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen kommer att gå via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.
Läs mer: ”Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan >>

Satsning 4: Ny tunnelbanestation i Hagalund i Solna
En ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden kommer att byggas.
Läs mer: ”Det vore skandalöst att ta bort tunnelbana från Hagalund i Sverigeförhandlingen” >>

 

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 30 mars 2017

– Den stora frågan har varit hur allting ska betalas. Vi har utgått från största möjliga nytta för framtida generationer när vi har valt bland byggprojekten. Vi satsar stort från landstinget, och det lägger vi ihop med trängselskatten och kommunernas pengar. Resultatet blir nya bostäder och mer trafik så att Stockholm kan växa, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Stockholmsregionen växer kraftigt. Den här överenskommelsen med ytterligare trafikinvesteringar och bostäder ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta växa starkt och hållbart. Det här är en mycket bra dag för Stockholmsregionen, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.
– Hårt arbete ger resultat. Vi landar nu ett framtidspaket som ger en historisk utbyggnad av tunnelbanan, en historisk utveckling av Roslagsbanan och historisk satsning på Spårväg Syd. Detta hand i hand med ett historiskt bostadslöfte. I dag levererar politiken när den är som bäst, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
– Sverigeförhandlingen handlar om ansvar för att stockholmarna ska ha en fungerande vardag men också om möjligheter till en positiv utveckling för Stockholm. Det ansvaret tar vi nu gemensamt med ny tunnelbana, förlängning av Roslagsbanan och Spårväg Syd som skapar helt nya samband i södra delen av länet. Kraftiga satsningar på spår både ovan och under jord är tillsammans med kraftigt ökat bostadsbyggande nödvändiga för dagens och framtidens länsinvånare, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd och gruppledare.
– Det är avgörande och bra för Stockholmsregionen att Sverigeförhandlingen gått i lås. Tillväxten och möjligheten att flytta till Stockholm är beroende av den nya tunnelbanan, Spårväg Syd och Roslagsbanans förlängning till city. De bostäder och nya resmönster som projekten möjliggör är nödvändiga om vi ska klara av att möta bostadsbristen och trängseln i Stockholm, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

 

Information om finansiering
De fyra kollektivtrafikobjekten har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Stockholms läns landsting baseras på restidsnytta.

Fakta utbyggnad
Tunnelbanan: 6 nya stationer 9,7 km
Spårväg syd: 16 nya hållplatser 17 km
Roslagsbanan: 2 nya stationer 4 km
Hagalund, 1 ny station
Totalt: 9 nya stationer, 16 hållplatser och ca 31 km nya spår

Fakta Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen samordnar infrastruktur och bostäder för att Sverige ska kunna växa. Arbetssättet är förhandling och samverkan mellan kommuner, regioner och stat, med fokus på nyttor och samhällsutveckling.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer