Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens om hur Stockholmsregionen ska utvecklas och rustas för framtiden. Nu presenterar vi resultatet – en storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder. Tillsammans med Stockholms stad och staten satsar vi sammanlagt 30,2 miljarder kronor.

Satsning 1: Tunnelbana till Östberga
En ny tunnelbana kommer byggas mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Den nya tunnelbanan kommer få sex nya stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Tunnelbanan kommer att kopplas samman med röda linjen vid Liljeholmen för trafikering mot Skärholmen.
Läs mer: Kristdemokraterna föreslår tunnelbana till Östberga >>

Satsning 2: Roslagsbanan förlängs till T-centralen
Roslagsbanan förlängs från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.
Läs mer: Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana >>

Satsning 3: Spårväg Syd
Ny spårväg kommer byggas ut mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen kommer att gå via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.
Läs mer: ”Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan >>

Satsning 4: Ny tunnelbanestation i Hagalund i Solna
En ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden kommer att byggas.
Läs mer: ”Det vore skandalöst att ta bort tunnelbana från Hagalund i Sverigeförhandlingen” >>

 

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 30 mars 2017

– Den stora frågan har varit hur allting ska betalas. Vi har utgått från största möjliga nytta för framtida generationer när vi har valt bland byggprojekten. Vi satsar stort från landstinget, och det lägger vi ihop med trängselskatten och kommunernas pengar. Resultatet blir nya bostäder och mer trafik så att Stockholm kan växa, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Stockholmsregionen växer kraftigt. Den här överenskommelsen med ytterligare trafikinvesteringar och bostäder ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta växa starkt och hållbart. Det här är en mycket bra dag för Stockholmsregionen, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.
– Hårt arbete ger resultat. Vi landar nu ett framtidspaket som ger en historisk utbyggnad av tunnelbanan, en historisk utveckling av Roslagsbanan och historisk satsning på Spårväg Syd. Detta hand i hand med ett historiskt bostadslöfte. I dag levererar politiken när den är som bäst, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
– Sverigeförhandlingen handlar om ansvar för att stockholmarna ska ha en fungerande vardag men också om möjligheter till en positiv utveckling för Stockholm. Det ansvaret tar vi nu gemensamt med ny tunnelbana, förlängning av Roslagsbanan och Spårväg Syd som skapar helt nya samband i södra delen av länet. Kraftiga satsningar på spår både ovan och under jord är tillsammans med kraftigt ökat bostadsbyggande nödvändiga för dagens och framtidens länsinvånare, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd och gruppledare.
– Det är avgörande och bra för Stockholmsregionen att Sverigeförhandlingen gått i lås. Tillväxten och möjligheten att flytta till Stockholm är beroende av den nya tunnelbanan, Spårväg Syd och Roslagsbanans förlängning till city. De bostäder och nya resmönster som projekten möjliggör är nödvändiga om vi ska klara av att möta bostadsbristen och trängseln i Stockholm, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

 

Information om finansiering
De fyra kollektivtrafikobjekten har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Stockholms läns landsting baseras på restidsnytta.

Fakta utbyggnad
Tunnelbanan: 6 nya stationer 9,7 km
Spårväg syd: 16 nya hållplatser 17 km
Roslagsbanan: 2 nya stationer 4 km
Hagalund, 1 ny station
Totalt: 9 nya stationer, 16 hållplatser och ca 31 km nya spår

Fakta Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen samordnar infrastruktur och bostäder för att Sverige ska kunna växa. Arbetssättet är förhandling och samverkan mellan kommuner, regioner och stat, med fokus på nyttor och samhällsutveckling.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin