Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens om hur Stockholmsregionen ska utvecklas och rustas för framtiden. Nu presenterar vi resultatet – en storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder. Tillsammans med Stockholms stad och staten satsar vi sammanlagt 30,2 miljarder kronor.

Satsning 1: Tunnelbana till Östberga
En ny tunnelbana kommer byggas mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Den nya tunnelbanan kommer få sex nya stationer: Älvsjö, Östberga, Årstafältet, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Tunnelbanan kommer att kopplas samman med röda linjen vid Liljeholmen för trafikering mot Skärholmen.
Läs mer: Kristdemokraterna föreslår tunnelbana till Östberga >>

Satsning 2: Roslagsbanan förlängs till T-centralen
Roslagsbanan förlängs från Universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan och vidare till T-centralen.
Läs mer: Roslagsbana till Centralen bättre än tunnelbana >>

Satsning 3: Spårväg Syd
Ny spårväg kommer byggas ut mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen kommer att gå via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.
Läs mer: ”Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan >>

Satsning 4: Ny tunnelbanestation i Hagalund i Solna
En ny tunnelbanestation vid Hagalund mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden kommer att byggas.
Läs mer: ”Det vore skandalöst att ta bort tunnelbana från Hagalund i Sverigeförhandlingen” >>

 

Pressmeddelande
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 30 mars 2017

– Den stora frågan har varit hur allting ska betalas. Vi har utgått från största möjliga nytta för framtida generationer när vi har valt bland byggprojekten. Vi satsar stort från landstinget, och det lägger vi ihop med trängselskatten och kommunernas pengar. Resultatet blir nya bostäder och mer trafik så att Stockholm kan växa, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd och gruppledare.

– Stockholmsregionen växer kraftigt. Den här överenskommelsen med ytterligare trafikinvesteringar och bostäder ger oss väldigt goda förutsättningar att fortsätta växa starkt och hållbart. Det här är en mycket bra dag för Stockholmsregionen, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.
– Hårt arbete ger resultat. Vi landar nu ett framtidspaket som ger en historisk utbyggnad av tunnelbanan, en historisk utveckling av Roslagsbanan och historisk satsning på Spårväg Syd. Detta hand i hand med ett historiskt bostadslöfte. I dag levererar politiken när den är som bäst, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.
– Sverigeförhandlingen handlar om ansvar för att stockholmarna ska ha en fungerande vardag men också om möjligheter till en positiv utveckling för Stockholm. Det ansvaret tar vi nu gemensamt med ny tunnelbana, förlängning av Roslagsbanan och Spårväg Syd som skapar helt nya samband i södra delen av länet. Kraftiga satsningar på spår både ovan och under jord är tillsammans med kraftigt ökat bostadsbyggande nödvändiga för dagens och framtidens länsinvånare, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd och gruppledare.
– Det är avgörande och bra för Stockholmsregionen att Sverigeförhandlingen gått i lås. Tillväxten och möjligheten att flytta till Stockholm är beroende av den nya tunnelbanan, Spårväg Syd och Roslagsbanans förlängning till city. De bostäder och nya resmönster som projekten möjliggör är nödvändiga om vi ska klara av att möta bostadsbristen och trängseln i Stockholm, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och gruppledare.

 

Information om finansiering
De fyra kollektivtrafikobjekten har en total investeringskostnad på 30,2 miljarder kronor inklusive fordon och depå omfattande 5,1 miljarder kronor. Finansieringen omfattar bidrag från staten baserat på kommunernas bostadsåtagande och trängselskatt. Medfinansieringen från kommunerna är kopplad till värdeökning på bostäder och finansieringen från Stockholms läns landsting baseras på restidsnytta.

Fakta utbyggnad
Tunnelbanan: 6 nya stationer 9,7 km
Spårväg syd: 16 nya hållplatser 17 km
Roslagsbanan: 2 nya stationer 4 km
Hagalund, 1 ny station
Totalt: 9 nya stationer, 16 hållplatser och ca 31 km nya spår

Fakta Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen samordnar infrastruktur och bostäder för att Sverige ska kunna växa. Arbetssättet är förhandling och samverkan mellan kommuner, regioner och stat, med fokus på nyttor och samhällsutveckling.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin