Styrelse Stockholm stad

Partiet Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt. Stockholms stads partidistrikt är ett stöd för partidistriktsavdelningarna och arbetar med kommun, landstings- och regionpolitiken. Det är partidistriktet som nominerar kandidater till valet till landstingsfullmäktige och riksdag. Det samordnar också arbetet med att berätta om Kristdemokraternas politik i Stockholm.

Stockholms stads arbete leds av partidistriktsstyrelsen. Här är de som sitter i partidistriktsstyrelsen 2016.

Ella Bohlin pressbildElla Bohlin
Partidistriktsordförande
Epost: ella@kristdemokraterna.se

Stefan Svanström
1 partidistriktsordförande
Epost: stefan.svanstrom@kristdemokraterna.se

Caroline Szyber
2:e vice partidistriktsordförande
Epost: caroline.szyber@kristdemokraterna.se

Sofia Tahko
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: sofia.tahko@kristdemokraterna.se

Erik Slottner
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: erik.slottner@kristdemokraterna.se

Micke Valier
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: mikael.valier@kristdemokraterna.se

Ofelia Namazova
Partidistriktsstyrelse, ledamot 
Epost: ofelia@kristdemokraterna.se

Bertil Fredriksson
Partidistriktsstyrelse, ledamot 
KD Senior
Epost: bertil.fredriksson@kristdemokraterna.se

Ewa-Marie Ås
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: ewa.marie.as@kristdemokraterna.se

Fredrik Wallén
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: fredrik.wallen@kristdemokraterna.se

Thomas Zakrisson
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: thomas.zakrisson@kristdemokraterna.se

Martin Källstrand
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: martin.kallstrand@kristdemokraterna.se

Thomas Nordwall
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: thomas.nordwall@kristdemokraterna.se

Erika Oscarius
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: erika.oscarius@kristdemokraterna.se

Lars Hultkvist
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: lars.hultkvist@kristdemokraterna.se

Britt Westerlind
Partidistriktsstyrelse 
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Epost: britt.westerlind@kristdemokraterna.se

Johanna Patricius
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: Johanna.patricius@kristdemokraterna.se

Nike Örbrinks
Partidistriktsstyrelse
KDU
Epost: nike.orbrink@kristdemokraterna.se