Styrelse Stockholm stad

Partiet Kristdemokraterna är indelat i partidistrikt. Stockholms stads partidistrikt är ett stöd för partidistriktsavdelningarna och arbetar med kommun, landstings- och regionpolitiken. Det är partidistriktet som nominerar kandidater till valet till landstingsfullmäktige och riksdag. Det samordnar också arbetet med att berätta om Kristdemokraternas politik i Stockholm.

Stockholms stads arbete leds av partidistriktsstyrelsen. Här är de som sitter i partidistriktsstyrelsen 2016.

Ella Bohlin pressbildElla Bohlin
Partidistriktsordförande
Epost: ella@kristdemokraterna.se

Samuel Höglind
1 partidistriktsordförande
Epost: samuel.hoglind@kristdemokraterna.se

Caroline Szyber
2:e vice partidistriktsordförande
Epost: caroline.szyber@kristdemokraterna.se

Stefan Svanström
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: stefan.svanstrom@kristdemokraterna.se

Erik Slottner
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: erik.slottner@kristdemokraterna.se

Margaretha Åkerberg
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: margaretha.akerberg@kristdemokraterna.se

Ofelia Namazova
Partidistriktsstyrelse, ledamot 
Epost: ofelia@kristdemokraterna.se

Linus Rehn
Partidistriktsstyrelse, ledamot 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Epost: linus.rehn@kristdemokraterna.se

Bertil Fredriksson
Partidistriktsstyrelse, ledamot 
KD Senior
Epost: bertil.fredriksson@kristdemokraterna.se

Ewa-Marie Ås
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: ewa.marie.as@kristdemokraterna.se

Fredrik Wallén
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: fredrik.wallen@kristdemokraterna.se

Lars-Erik Olofsson
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: lars-erik.olofsson@kristdemokraterna.se

Astrid Tronde
Partidistriktsstyrelse, ledamot
Epost: astrid.tronde@kristdemokraterna.se

Caroline Agrell
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: carro@kdu.se

Mikael Valier
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: mikael.valier@kristdemokraterna.se

Annette Hultåker
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: annette.hultaker@kristdemokraterna.se

Lars Hultkvist
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: lars.hultkvist@kristdemokraterna.se

Sofia Modigh
Partidistriktsstyrelse, ersättare 
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Epost: sofia.modigh@kristdemokraterna.se

Emil Öberg
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: emil.oberg@kdu.se

Ulrika Hoff
Partidistriktsstyrelse, ersättare
Epost: ulrika.hoff@kristdemokraterna.se

 

 

tai iwin