Superanläggning ska ha plats för 1 700 forskare

Biomedicum. Skiss: Berg Arkitektkontor/Arkitektfirmaet C.F. Møller

I dag tas första spadtaget för den toppmoderna forskningsanläggningen Biomedicum vid Karolinska Institutet. Laboratoriet är utvecklat för experimentell medicinsk forskning och kommer att rymma 1 700 forskare och annan personal på 80 000 kvadratmeter.

Målet är förstås att öka förutsättningarna för att Stockholm ska ha medicinsk forskning i världsklass. Några forskningsområden som kommer att finnas på Biomedicum är cell- och molekylärbiologi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, medicinsk biokemi, biofysik samt neurovetenskap. Genom att samla många forskningsinstitutioner på samma ställe kan dyr utrustning användas gemensamt.

Stig Nyman (KD)Forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD) gläds åt byggandet av anläggningen, som kommer att ha direktförbindelse med Nya Karolinska Solna.

– Sextio procent av all medicinsk forskning sker i Stockholm. Det är väldigt välkommet att staten gör den här satsningen i utökat samarbete med Stockholms läns landsting. Vi vill vara en ledande life science-region i världen, säger han.

Forskningsminister Jan Björklund inviger byggandet under dagen. Satsningen kostar 3,5 miljarder och beräknas stå klar 2018.

Akademiska hus berättar mer om byggprojektet >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin