Svar krävs om fosterreduktion

– Så kallad fosterreduktion kan väntas öka när allt fler kvinnor som väntar tvillingar, trillingar, fyrlingar eller femlingar vill föda färre barn säger Margaretha Åkerberg (KD) vice ordförande i beredningen för kvinnor, barn och unga i Stockholms läns landsting.

– Detta hänger ihop med det ökande antalet IVF-behandlingar. I Storbritannien har vi sett en snabb ökning av selektiva aborter sen 2009 på ofödda barn som var resultatet av fertilitetsbehandling. Socialstyrelsen måste snabbt komma med konkreta etiska riktlinjer om hur fosterreduktioner ska hanteras för att det inte ska leda till att sjukvården reducerar friska foster medan ett eller flera syskon överlever.

– Det är viktigt att vårdpersonal har klara och tydliga riktlinjer kring hur de ska agera ställda inför ett önskemål om fosterreduktion. Vårdpersonal ska inte behöva fatta dessa beslut i ett juridiskt limbo.

– Om blivande föräldrar inte vill ha tvillingar bör de inte implantera mer än ett embryo i taget. Föräldrarnas önskemål skall aldrig gå före rätten till liv för det ofödda barnet vid selektiv fosterreduktion.

Fakta:
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) önskar veta vad som gäller vid fosterreduktion.
Enligt dagens abortlag får en kvinna avbryta sin graviditet till och med vecka 18. Kvinnan bestämmer själv. Men om hon väntar fler barn kan hon inte – med hänvisning till abortlagen – kräva att ett foster tas bort till förmån för något annat. Då blir det i stället fråga om en fosterreduktion.

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) ställer inte upp några kriterier för vilka medicinska avvikelser som krävs, utan överlåter åt Socialstyrelsens rättsliga råd att skapa en praxis genom att avgöra fall efter fall.

Sociala faktorer, som att paret redan har ett sjukt eller skadat barn, bör också kunna vägas in. Däremot ska selektiv fosterreduktion på grund av kön eller andra personliga egenskaper ”under inga förhållanden få förekomma”.

Det finns ingen officiell statistik över antalet fosterreduktioner i Sverige. Men ingreppen är sällsynta.

För mer information:
Margaretha Åkerberg
mobil 070-737 41 05


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin