Svar krävs om fosterreduktion

– Så kallad fosterreduktion kan väntas öka när allt fler kvinnor som väntar tvillingar, trillingar, fyrlingar eller femlingar vill föda färre barn säger Margaretha Åkerberg (KD) vice ordförande i beredningen för kvinnor, barn och unga i Stockholms läns landsting.

– Detta hänger ihop med det ökande antalet IVF-behandlingar. I Storbritannien har vi sett en snabb ökning av selektiva aborter sen 2009 på ofödda barn som var resultatet av fertilitetsbehandling. Socialstyrelsen måste snabbt komma med konkreta etiska riktlinjer om hur fosterreduktioner ska hanteras för att det inte ska leda till att sjukvården reducerar friska foster medan ett eller flera syskon överlever.

– Det är viktigt att vårdpersonal har klara och tydliga riktlinjer kring hur de ska agera ställda inför ett önskemål om fosterreduktion. Vårdpersonal ska inte behöva fatta dessa beslut i ett juridiskt limbo.

– Om blivande föräldrar inte vill ha tvillingar bör de inte implantera mer än ett embryo i taget. Föräldrarnas önskemål skall aldrig gå före rätten till liv för det ofödda barnet vid selektiv fosterreduktion.

Fakta:
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) önskar veta vad som gäller vid fosterreduktion.
Enligt dagens abortlag får en kvinna avbryta sin graviditet till och med vecka 18. Kvinnan bestämmer själv. Men om hon väntar fler barn kan hon inte – med hänvisning till abortlagen – kräva att ett foster tas bort till förmån för något annat. Då blir det i stället fråga om en fosterreduktion.

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) ställer inte upp några kriterier för vilka medicinska avvikelser som krävs, utan överlåter åt Socialstyrelsens rättsliga råd att skapa en praxis genom att avgöra fall efter fall.

Sociala faktorer, som att paret redan har ett sjukt eller skadat barn, bör också kunna vägas in. Däremot ska selektiv fosterreduktion på grund av kön eller andra personliga egenskaper ”under inga förhållanden få förekomma”.

Det finns ingen officiell statistik över antalet fosterreduktioner i Sverige. Men ingreppen är sällsynta.

För mer information:
Margaretha Åkerberg
mobil 070-737 41 05


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin