Svar krävs om fosterreduktion

– Så kallad fosterreduktion kan väntas öka när allt fler kvinnor som väntar tvillingar, trillingar, fyrlingar eller femlingar vill föda färre barn säger Margaretha Åkerberg (KD) vice ordförande i beredningen för kvinnor, barn och unga i Stockholms läns landsting.

– Detta hänger ihop med det ökande antalet IVF-behandlingar. I Storbritannien har vi sett en snabb ökning av selektiva aborter sen 2009 på ofödda barn som var resultatet av fertilitetsbehandling. Socialstyrelsen måste snabbt komma med konkreta etiska riktlinjer om hur fosterreduktioner ska hanteras för att det inte ska leda till att sjukvården reducerar friska foster medan ett eller flera syskon överlever.

– Det är viktigt att vårdpersonal har klara och tydliga riktlinjer kring hur de ska agera ställda inför ett önskemål om fosterreduktion. Vårdpersonal ska inte behöva fatta dessa beslut i ett juridiskt limbo.

– Om blivande föräldrar inte vill ha tvillingar bör de inte implantera mer än ett embryo i taget. Föräldrarnas önskemål skall aldrig gå före rätten till liv för det ofödda barnet vid selektiv fosterreduktion.

Fakta:
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) önskar veta vad som gäller vid fosterreduktion.
Enligt dagens abortlag får en kvinna avbryta sin graviditet till och med vecka 18. Kvinnan bestämmer själv. Men om hon väntar fler barn kan hon inte – med hänvisning till abortlagen – kräva att ett foster tas bort till förmån för något annat. Då blir det i stället fråga om en fosterreduktion.

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) ställer inte upp några kriterier för vilka medicinska avvikelser som krävs, utan överlåter åt Socialstyrelsens rättsliga råd att skapa en praxis genom att avgöra fall efter fall.

Sociala faktorer, som att paret redan har ett sjukt eller skadat barn, bör också kunna vägas in. Däremot ska selektiv fosterreduktion på grund av kön eller andra personliga egenskaper ”under inga förhållanden få förekomma”.

Det finns ingen officiell statistik över antalet fosterreduktioner i Sverige. Men ingreppen är sällsynta.

För mer information:
Margaretha Åkerberg
mobil 070-737 41 05


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin