Svar krävs om fosterreduktion

– Så kallad fosterreduktion kan väntas öka när allt fler kvinnor som väntar tvillingar, trillingar, fyrlingar eller femlingar vill föda färre barn säger Margaretha Åkerberg (KD) vice ordförande i beredningen för kvinnor, barn och unga i Stockholms läns landsting.

– Detta hänger ihop med det ökande antalet IVF-behandlingar. I Storbritannien har vi sett en snabb ökning av selektiva aborter sen 2009 på ofödda barn som var resultatet av fertilitetsbehandling. Socialstyrelsen måste snabbt komma med konkreta etiska riktlinjer om hur fosterreduktioner ska hanteras för att det inte ska leda till att sjukvården reducerar friska foster medan ett eller flera syskon överlever.

– Det är viktigt att vårdpersonal har klara och tydliga riktlinjer kring hur de ska agera ställda inför ett önskemål om fosterreduktion. Vårdpersonal ska inte behöva fatta dessa beslut i ett juridiskt limbo.

– Om blivande föräldrar inte vill ha tvillingar bör de inte implantera mer än ett embryo i taget. Föräldrarnas önskemål skall aldrig gå före rätten till liv för det ofödda barnet vid selektiv fosterreduktion.

Fakta:
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) önskar veta vad som gäller vid fosterreduktion.
Enligt dagens abortlag får en kvinna avbryta sin graviditet till och med vecka 18. Kvinnan bestämmer själv. Men om hon väntar fler barn kan hon inte – med hänvisning till abortlagen – kräva att ett foster tas bort till förmån för något annat. Då blir det i stället fråga om en fosterreduktion.

Smer (Statens medicinsk-etiska råd) ställer inte upp några kriterier för vilka medicinska avvikelser som krävs, utan överlåter åt Socialstyrelsens rättsliga råd att skapa en praxis genom att avgöra fall efter fall.

Sociala faktorer, som att paret redan har ett sjukt eller skadat barn, bör också kunna vägas in. Däremot ska selektiv fosterreduktion på grund av kön eller andra personliga egenskaper ”under inga förhållanden få förekomma”.

Det finns ingen officiell statistik över antalet fosterreduktioner i Sverige. Men ingreppen är sällsynta.

För mer information:
Margaretha Åkerberg
mobil 070-737 41 05


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer