Svar till Åkerlund och Gerok-Andersson

I en replik i Dagens Nyheter till Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse om ett långsiktigt politiskt stabilt och utbyggt Vårdval Stockholm efterlyser Åkerlund och Gerok-Andersson (17/10) ett innehåll i vårt begrepp om kvalitet i sjukvården. Vår gemensamma ambition är att hela tiden fortsätta utveckla primärvården mot bättre kvalitet och högre tillgänglighet. Med vår överenskommelse tar vi ett stort kliv framåt i den riktningen.
Våra satsningar på att resurser ska följa patienternas vårdbehov, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och satsningen på mer jämlik vård är tydliga satsningar på ökad kvalitet. Också kompetensutvecklingen för vårdcentralernas medarbetare, ersättning för läkemedelsgenomgångar och primärvårdsrehabiliteringen kommer förbättra sjukvården för patienterna. Totalt innebär detta satsningar på 300 miljoner kronor extra till vårdcentralerna för nästa år.

Åkerlund och Gerok-Andersson ställer frågan om var kvaliteten i omhändertagandet för svårt kroniskt sjuka patienter finns? Den återfinns givetvis genom hela sjukvårdskedjan men i vår överenskommelse så stärks arbetet med kroniskt sjuka patienter redan i den viktiga primärvården. När ersättningen följer vårdbehovet snarare än besöket så kommer också vårdcentralerna ha mer tid och resurser att lägga på de med störst vårdbehov. Det kommer särskilt att gynna kroniskt sjuka patienter.
Vår samsyn skapar en trygghet och ökar kvaliteten för alla de patienter som är i behov av de omkring 200 vårdcentralerna i Stockholms län. Genom större politisk stabilitet uppmuntras också vårdcentralerna att ytterligare investera i att öka kvaliteten i sjukvården.

Filippa Reinfeldt (M)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Birgitta Rydberg (FP)
sjukvårdslandstingsråd
Stig Nyman (KD)
forsknings- och äldrelandstingsråd
Catrin Mattson (C )
gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämndenHelene Öberg (MP)
hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin