Svar till Åkerlund och Gerok-Andersson

I en replik i Dagens Nyheter till Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse om ett långsiktigt politiskt stabilt och utbyggt Vårdval Stockholm efterlyser Åkerlund och Gerok-Andersson (17/10) ett innehåll i vårt begrepp om kvalitet i sjukvården. Vår gemensamma ambition är att hela tiden fortsätta utveckla primärvården mot bättre kvalitet och högre tillgänglighet. Med vår överenskommelse tar vi ett stort kliv framåt i den riktningen.
Våra satsningar på att resurser ska följa patienternas vårdbehov, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och satsningen på mer jämlik vård är tydliga satsningar på ökad kvalitet. Också kompetensutvecklingen för vårdcentralernas medarbetare, ersättning för läkemedelsgenomgångar och primärvårdsrehabiliteringen kommer förbättra sjukvården för patienterna. Totalt innebär detta satsningar på 300 miljoner kronor extra till vårdcentralerna för nästa år.

Åkerlund och Gerok-Andersson ställer frågan om var kvaliteten i omhändertagandet för svårt kroniskt sjuka patienter finns? Den återfinns givetvis genom hela sjukvårdskedjan men i vår överenskommelse så stärks arbetet med kroniskt sjuka patienter redan i den viktiga primärvården. När ersättningen följer vårdbehovet snarare än besöket så kommer också vårdcentralerna ha mer tid och resurser att lägga på de med störst vårdbehov. Det kommer särskilt att gynna kroniskt sjuka patienter.
Vår samsyn skapar en trygghet och ökar kvaliteten för alla de patienter som är i behov av de omkring 200 vårdcentralerna i Stockholms län. Genom större politisk stabilitet uppmuntras också vårdcentralerna att ytterligare investera i att öka kvaliteten i sjukvården.

Filippa Reinfeldt (M)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Birgitta Rydberg (FP)
sjukvårdslandstingsråd
Stig Nyman (KD)
forsknings- och äldrelandstingsråd
Catrin Mattson (C )
gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämndenHelene Öberg (MP)
hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin