Svar till Åkerlund och Gerok-Andersson

I en replik i Dagens Nyheter till Alliansens och Miljöpartiets överenskommelse om ett långsiktigt politiskt stabilt och utbyggt Vårdval Stockholm efterlyser Åkerlund och Gerok-Andersson (17/10) ett innehåll i vårt begrepp om kvalitet i sjukvården. Vår gemensamma ambition är att hela tiden fortsätta utveckla primärvården mot bättre kvalitet och högre tillgänglighet. Med vår överenskommelse tar vi ett stort kliv framåt i den riktningen.
Våra satsningar på att resurser ska följa patienternas vårdbehov, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård och satsningen på mer jämlik vård är tydliga satsningar på ökad kvalitet. Också kompetensutvecklingen för vårdcentralernas medarbetare, ersättning för läkemedelsgenomgångar och primärvårdsrehabiliteringen kommer förbättra sjukvården för patienterna. Totalt innebär detta satsningar på 300 miljoner kronor extra till vårdcentralerna för nästa år.

Åkerlund och Gerok-Andersson ställer frågan om var kvaliteten i omhändertagandet för svårt kroniskt sjuka patienter finns? Den återfinns givetvis genom hela sjukvårdskedjan men i vår överenskommelse så stärks arbetet med kroniskt sjuka patienter redan i den viktiga primärvården. När ersättningen följer vårdbehovet snarare än besöket så kommer också vårdcentralerna ha mer tid och resurser att lägga på de med störst vårdbehov. Det kommer särskilt att gynna kroniskt sjuka patienter.
Vår samsyn skapar en trygghet och ökar kvaliteten för alla de patienter som är i behov av de omkring 200 vårdcentralerna i Stockholms län. Genom större politisk stabilitet uppmuntras också vårdcentralerna att ytterligare investera i att öka kvaliteten i sjukvården.

Filippa Reinfeldt (M)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd
Birgitta Rydberg (FP)
sjukvårdslandstingsråd
Stig Nyman (KD)
forsknings- och äldrelandstingsråd
Catrin Mattson (C )
gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämndenHelene Öberg (MP)
hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer