Stockholms succé med avgiftsfri mammografi införs i hela landet

Mammografi blir avgiftsfri i hela landet efter framgångarna i Stockholms läns landsting. Sedan avgiften togs bort 2012 har 6 000 fler kvinnor undersökts.

Ella Bohlin (KD)– Det är roligt att Stockholm kan visa vägen för cancervården och kvinnors hälsa. När fler kvinnor deltar i screeningen kan vi förbättra cancervården för alla. Vi har speciellt kunnat se att fler utlandsfödda kvinnor har gått på mammografiundersökning sedan vi tog bort avgiften, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården i Stockholms län.

Enligt regeringen ska mammografiscreening för att upptäcka bröstcancer bli avgiftsfri från och med 1 juli. När Alliansen tog bort avgiften i Stockholm ledde det till att antalet kvinnor som hörsammade kallelsen ökade med tre procent. Det motsvarar ungefär 30 upptäckbara fall av bröstcancer.

 

Läs mer:
Avgiftsfri mammografi får fler att undersöka sig >>


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin