Thorbjörn Larsson leder arbetet med vård av äldre

Pressmeddelande
den 15 december 2014

Kristdemokraterna nominerar Thorbjörn Larsson till ordförande för programberedningen för äldre och multisjuka i Stockholms läns landsting. Han är vd för Vårdslstiftelsen, präst, har varit direktor för Ersta diakoni och har utrett värdighetsgaranti inom äldreomsorgen för regeringen.

– Det kommer att bli mycket roligt att jobba för en bättre äldrevård i Stockholms län. För mig är autonomi det viktigaste värdeordet när vi talar om geriatrik och vården av kroniskt sjuka. Patienterna och deras anhöriga måste få känna sig delaktiga, säger Thorbjörn Larsson.

Den äldre befolkningen i Stockholms län ökar snabbt. Det innebär utmaningar att klara av ett ökat behov av vård. Thorbjörn Larsson tar över ordförandeskapet efter äldrelandstingsrådet Stig Nyman, som slutar efter 23 år i landstinget.

– Nyckeln handlar i framtiden till stor del om att sjukvården, äldreomsorgen och alla andra som finns till för varje person ska samverka på ett så bra sätt som möjligt. En annan viktig faktor för välbefinnandet är att använda läkemedel på rätt sätt. För det tredje vill jag se en särskild e-hälsosatsning för äldre och multisjuka, säger Thorbjörn Larsson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin