Thorbjörn Larsson leder arbetet med vård av äldre

Pressmeddelande
den 15 december 2014

Kristdemokraterna nominerar Thorbjörn Larsson till ordförande för programberedningen för äldre och multisjuka i Stockholms läns landsting. Han är vd för Vårdslstiftelsen, präst, har varit direktor för Ersta diakoni och har utrett värdighetsgaranti inom äldreomsorgen för regeringen.

– Det kommer att bli mycket roligt att jobba för en bättre äldrevård i Stockholms län. För mig är autonomi det viktigaste värdeordet när vi talar om geriatrik och vården av kroniskt sjuka. Patienterna och deras anhöriga måste få känna sig delaktiga, säger Thorbjörn Larsson.

Den äldre befolkningen i Stockholms län ökar snabbt. Det innebär utmaningar att klara av ett ökat behov av vård. Thorbjörn Larsson tar över ordförandeskapet efter äldrelandstingsrådet Stig Nyman, som slutar efter 23 år i landstinget.

– Nyckeln handlar i framtiden till stor del om att sjukvården, äldreomsorgen och alla andra som finns till för varje person ska samverka på ett så bra sätt som möjligt. En annan viktig faktor för välbefinnandet är att använda läkemedel på rätt sätt. För det tredje vill jag se en särskild e-hälsosatsning för äldre och multisjuka, säger Thorbjörn Larsson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin