Thorbjörn Larsson leder arbetet med vård av äldre

Pressmeddelande
den 15 december 2014

Kristdemokraterna nominerar Thorbjörn Larsson till ordförande för programberedningen för äldre och multisjuka i Stockholms läns landsting. Han är vd för Vårdslstiftelsen, präst, har varit direktor för Ersta diakoni och har utrett värdighetsgaranti inom äldreomsorgen för regeringen.

– Det kommer att bli mycket roligt att jobba för en bättre äldrevård i Stockholms län. För mig är autonomi det viktigaste värdeordet när vi talar om geriatrik och vården av kroniskt sjuka. Patienterna och deras anhöriga måste få känna sig delaktiga, säger Thorbjörn Larsson.

Den äldre befolkningen i Stockholms län ökar snabbt. Det innebär utmaningar att klara av ett ökat behov av vård. Thorbjörn Larsson tar över ordförandeskapet efter äldrelandstingsrådet Stig Nyman, som slutar efter 23 år i landstinget.

– Nyckeln handlar i framtiden till stor del om att sjukvården, äldreomsorgen och alla andra som finns till för varje person ska samverka på ett så bra sätt som möjligt. En annan viktig faktor för välbefinnandet är att använda läkemedel på rätt sätt. För det tredje vill jag se en särskild e-hälsosatsning för äldre och multisjuka, säger Thorbjörn Larsson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer