Till Aftonbladets ledare: Läs på om Nya Karolinska!

 Byggandet av Nya Karolinska Solna.

Mycket har jag läst om Nya Karolinska under åren, inte minst efter det att landstinget i juni 2010 fattade ett enhälligt beslut om dimensionering, finansiering och placering. Tyvärr bygger det mesta som skrivs på lösa och spekulationer, som i sin tur lett till ytterligare spekulationer. Det senaste läste jag på Aftonbladers ledarsida i går. Där skriver Eva Franchell att det enda skälet att bygga Nya Karolinska skulle vara Filippa Reinfeldts storhetsvansinne.

Menar Eva Franchell att det i samma mån var Ilija Batljans storhetsvansinne som uppmuntrande honom och hans socialdemokratiska grupp i landstinget att stödja avtalet med Skanska och Innisfree i juni 2010?

Eva Franchells onsdagsledare har hittills nått längst i uppenbar okunskap och illvilja – för att inte säga dumhet – i ambitionen att vilseleda. Våga se sanningen i vitögat och välj ett pressetiskt acceptabelt uppträdande! Det är både Aftonbladets betalande lösnummerläsare, patienter och skattebetalarna värda.

Expressens ledarsida är inne på samma sak i dagens tidning, där skribenten Eric Erfors frågar sig varför Eva Franchell ljuger.

Framtidens hälso- och sjukvård planeras och byggs för att klara såväl befolkningsökning som ökade vårdbehov av andra demografiska skäl liksom för att kunna möta framtidens nya vårdmetoder som kommer att leda till att allt flera botas från i dag obotliga sjukdomar. Aftonbladets ledarskribent inbillar sig tydligen att Nya Karolinska ensamt skulle svara för detta.

Nya Karolinska kommer att börja vara i drift under andra halvåret 2016 och innan utgången av 2017 kommer att ha i stort sett samma antal vårdplatser som dagens Karolinska i Solna. Det stora tillskottet av vårdplatser och högre akutmottagningskapacitet kommer att finnas på de sju andra akutsjukhusen liksom på ett antal nya och nygamla närsjukhus runt om i länet. I fas med behoven tillkommer också nya förlossningsenheter. Landstinget har beslutat om en investeringsram för de närmaste två mandatperioderna på flera tiotals miljarder utöver Nya Karolinska.

Att upphandlingen av Nya Karolinska inte skulle stödjas av Lagen om Offentlig Upphandling är en annan falsk antydan från Aftonbladets ledare. Att jämföra byggkostnaden i Solna med sjukhusbyggen i södra Europa utan andra jämförelser än uppförandekostnaden är ägnat att vilseleda. Självklart har vi på våra breddgrader helt andra kostnader för uppvärmning, exempelvis. Varför jämför ingen med ett modernt sjukhusbygge i Trondheim?

De 52 miljarder som ledarskribenten uppger vara den sammanlagda kostnaden för sjukhuset är kostnader som sträcker sig fram till halvårsskiftet 2040, då Nya Karolinska ”överlämnas” till landstinget och då i princip är i nyskick.

Jag tillstår gärna att Nya Karolinska inte tävlat att bli det billigaste sjukhusbygget i Europa, men väl det allra bästa. Jag skäms inte ett ögonblick över de olika beslut om Nya Karolinska som jag varit medverkande till sedan januari 2001. Jag har sedan början av förra mandatperioden haft förmånen att få medverka i ledningen för såväl upphandling som avtalsskrivande och uppföljning. Tidplanen för uppförandet håller och de ekonomiska kalkylerna håller, vad än Aftonbladet eller andra påstår.

Nya Karolinska är inget skrytprojekt, det skinnar inte skattebetalarna. Tvärtom kommer både stockholmare och svenskar i övrigt att kunna få omätbar glädje av den framsynta satsning som landstinget gör, både med Nya Karolinska och programmet för Framtidens Hälso- och sjukvård. Och det sker dessbättre i politisk enighet.

Politisk enighet är en viktig tillgång, i synnerhet som avtalet om uppförande och drift av byggnaderna som landstinget ska nyttja sträcker sig över åtta till tio mandatperioder.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd
Vice ordförande i landstingsstyrelsens arbetsutskott

 

 


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin