Till Aftonbladets ledare: Läs på om Nya Karolinska!

 Byggandet av Nya Karolinska Solna.

Mycket har jag läst om Nya Karolinska under åren, inte minst efter det att landstinget i juni 2010 fattade ett enhälligt beslut om dimensionering, finansiering och placering. Tyvärr bygger det mesta som skrivs på lösa och spekulationer, som i sin tur lett till ytterligare spekulationer. Det senaste läste jag på Aftonbladers ledarsida i går. Där skriver Eva Franchell att det enda skälet att bygga Nya Karolinska skulle vara Filippa Reinfeldts storhetsvansinne.

Menar Eva Franchell att det i samma mån var Ilija Batljans storhetsvansinne som uppmuntrande honom och hans socialdemokratiska grupp i landstinget att stödja avtalet med Skanska och Innisfree i juni 2010?

Eva Franchells onsdagsledare har hittills nått längst i uppenbar okunskap och illvilja – för att inte säga dumhet – i ambitionen att vilseleda. Våga se sanningen i vitögat och välj ett pressetiskt acceptabelt uppträdande! Det är både Aftonbladets betalande lösnummerläsare, patienter och skattebetalarna värda.

Expressens ledarsida är inne på samma sak i dagens tidning, där skribenten Eric Erfors frågar sig varför Eva Franchell ljuger.

Framtidens hälso- och sjukvård planeras och byggs för att klara såväl befolkningsökning som ökade vårdbehov av andra demografiska skäl liksom för att kunna möta framtidens nya vårdmetoder som kommer att leda till att allt flera botas från i dag obotliga sjukdomar. Aftonbladets ledarskribent inbillar sig tydligen att Nya Karolinska ensamt skulle svara för detta.

Nya Karolinska kommer att börja vara i drift under andra halvåret 2016 och innan utgången av 2017 kommer att ha i stort sett samma antal vårdplatser som dagens Karolinska i Solna. Det stora tillskottet av vårdplatser och högre akutmottagningskapacitet kommer att finnas på de sju andra akutsjukhusen liksom på ett antal nya och nygamla närsjukhus runt om i länet. I fas med behoven tillkommer också nya förlossningsenheter. Landstinget har beslutat om en investeringsram för de närmaste två mandatperioderna på flera tiotals miljarder utöver Nya Karolinska.

Att upphandlingen av Nya Karolinska inte skulle stödjas av Lagen om Offentlig Upphandling är en annan falsk antydan från Aftonbladets ledare. Att jämföra byggkostnaden i Solna med sjukhusbyggen i södra Europa utan andra jämförelser än uppförandekostnaden är ägnat att vilseleda. Självklart har vi på våra breddgrader helt andra kostnader för uppvärmning, exempelvis. Varför jämför ingen med ett modernt sjukhusbygge i Trondheim?

De 52 miljarder som ledarskribenten uppger vara den sammanlagda kostnaden för sjukhuset är kostnader som sträcker sig fram till halvårsskiftet 2040, då Nya Karolinska ”överlämnas” till landstinget och då i princip är i nyskick.

Jag tillstår gärna att Nya Karolinska inte tävlat att bli det billigaste sjukhusbygget i Europa, men väl det allra bästa. Jag skäms inte ett ögonblick över de olika beslut om Nya Karolinska som jag varit medverkande till sedan januari 2001. Jag har sedan början av förra mandatperioden haft förmånen att få medverka i ledningen för såväl upphandling som avtalsskrivande och uppföljning. Tidplanen för uppförandet håller och de ekonomiska kalkylerna håller, vad än Aftonbladet eller andra påstår.

Nya Karolinska är inget skrytprojekt, det skinnar inte skattebetalarna. Tvärtom kommer både stockholmare och svenskar i övrigt att kunna få omätbar glädje av den framsynta satsning som landstinget gör, både med Nya Karolinska och programmet för Framtidens Hälso- och sjukvård. Och det sker dessbättre i politisk enighet.

Politisk enighet är en viktig tillgång, i synnerhet som avtalet om uppförande och drift av byggnaderna som landstinget ska nyttja sträcker sig över åtta till tio mandatperioder.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd
Vice ordförande i landstingsstyrelsens arbetsutskott

 

 


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin