Till Aftonbladets ledare: Läs på om Nya Karolinska!

 Byggandet av Nya Karolinska Solna.

Mycket har jag läst om Nya Karolinska under åren, inte minst efter det att landstinget i juni 2010 fattade ett enhälligt beslut om dimensionering, finansiering och placering. Tyvärr bygger det mesta som skrivs på lösa och spekulationer, som i sin tur lett till ytterligare spekulationer. Det senaste läste jag på Aftonbladers ledarsida i går. Där skriver Eva Franchell att det enda skälet att bygga Nya Karolinska skulle vara Filippa Reinfeldts storhetsvansinne.

Menar Eva Franchell att det i samma mån var Ilija Batljans storhetsvansinne som uppmuntrande honom och hans socialdemokratiska grupp i landstinget att stödja avtalet med Skanska och Innisfree i juni 2010?

Eva Franchells onsdagsledare har hittills nått längst i uppenbar okunskap och illvilja – för att inte säga dumhet – i ambitionen att vilseleda. Våga se sanningen i vitögat och välj ett pressetiskt acceptabelt uppträdande! Det är både Aftonbladets betalande lösnummerläsare, patienter och skattebetalarna värda.

Expressens ledarsida är inne på samma sak i dagens tidning, där skribenten Eric Erfors frågar sig varför Eva Franchell ljuger.

Framtidens hälso- och sjukvård planeras och byggs för att klara såväl befolkningsökning som ökade vårdbehov av andra demografiska skäl liksom för att kunna möta framtidens nya vårdmetoder som kommer att leda till att allt flera botas från i dag obotliga sjukdomar. Aftonbladets ledarskribent inbillar sig tydligen att Nya Karolinska ensamt skulle svara för detta.

Nya Karolinska kommer att börja vara i drift under andra halvåret 2016 och innan utgången av 2017 kommer att ha i stort sett samma antal vårdplatser som dagens Karolinska i Solna. Det stora tillskottet av vårdplatser och högre akutmottagningskapacitet kommer att finnas på de sju andra akutsjukhusen liksom på ett antal nya och nygamla närsjukhus runt om i länet. I fas med behoven tillkommer också nya förlossningsenheter. Landstinget har beslutat om en investeringsram för de närmaste två mandatperioderna på flera tiotals miljarder utöver Nya Karolinska.

Att upphandlingen av Nya Karolinska inte skulle stödjas av Lagen om Offentlig Upphandling är en annan falsk antydan från Aftonbladets ledare. Att jämföra byggkostnaden i Solna med sjukhusbyggen i södra Europa utan andra jämförelser än uppförandekostnaden är ägnat att vilseleda. Självklart har vi på våra breddgrader helt andra kostnader för uppvärmning, exempelvis. Varför jämför ingen med ett modernt sjukhusbygge i Trondheim?

De 52 miljarder som ledarskribenten uppger vara den sammanlagda kostnaden för sjukhuset är kostnader som sträcker sig fram till halvårsskiftet 2040, då Nya Karolinska ”överlämnas” till landstinget och då i princip är i nyskick.

Jag tillstår gärna att Nya Karolinska inte tävlat att bli det billigaste sjukhusbygget i Europa, men väl det allra bästa. Jag skäms inte ett ögonblick över de olika beslut om Nya Karolinska som jag varit medverkande till sedan januari 2001. Jag har sedan början av förra mandatperioden haft förmånen att få medverka i ledningen för såväl upphandling som avtalsskrivande och uppföljning. Tidplanen för uppförandet håller och de ekonomiska kalkylerna håller, vad än Aftonbladet eller andra påstår.

Nya Karolinska är inget skrytprojekt, det skinnar inte skattebetalarna. Tvärtom kommer både stockholmare och svenskar i övrigt att kunna få omätbar glädje av den framsynta satsning som landstinget gör, både med Nya Karolinska och programmet för Framtidens Hälso- och sjukvård. Och det sker dessbättre i politisk enighet.

Politisk enighet är en viktig tillgång, i synnerhet som avtalet om uppförande och drift av byggnaderna som landstinget ska nyttja sträcker sig över åtta till tio mandatperioder.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd
Vice ordförande i landstingsstyrelsens arbetsutskott

 

 


Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

Indikationer på avvikande mönster visar att granskning av journaler är viktig

Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar 400 journaler extra för att undersöka misstänkt

Läs mer

Vi kampanjar i Kungsträdgården 18 mars!

Imorgon kampanjar Kristdemokraterna i Stockholms stad i Kungsträdgården kl. 12:00! Erik Slottner, borgarråd, och Caroline Szyber, riksdagsledamot,

Läs mer

Bättre färdtjänst efter åtgärder

Efter att landstinget och taxiföretagen satte in åtgärder mot problemen i färdtjänsten i Stockholms län går det att se tendenser till att utvec

Läs mer

Högre ambitioner för att följa upp vården i Stockholm 

Alliansen i Stockholms läns landsting ökar uppföljningen av att landstingets pengar används på rätt sätt genom att stärka uppföljningen av v

Läs mer

”Skattepengar ska inte gå till att hylla rånare”

Stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som får 1,4 miljoner i verksamhetsstöd av Stockholms läns landsting i år, har medverkat till en vä

Läs mer

Bygg längdskidtunnel i Stockholm

Pressmeddelande Kristdemokraterna i Stockholm stad Stockholm den 8 mars 2016 Bygg längdskidtunnel i Stockholm Såhär i vasaloppstider är de

Läs mer

Lång väg kvar att gå på Internationella kvinnodagen

I dag den 8 mars är det den Internationella kvinnodagen. Ella Bohlin (KD) som har ansvar för kvinnosjukvården i Stockholms län över att mycket h

Läs mer

Ny partiavdelning och nya ordföranden!

Nu har alla partiavdelningar i Stockholms stad haft sina respektive årsmöten! Vi vill därför passa på att flagga för den nya avdelningen "Jär

Läs mer

Alliansen fortsatt större än rödgröna i ny mätning

Novus har för Stockholms Tidningens räkning frågat 1 100 personer i Stockholms län om deras sympatier i landstingsvalet. Allianspartierna samlar 4

Läs mer

tai iwin