Till Aftonbladets ledare: Läs på om Nya Karolinska!

 Byggandet av Nya Karolinska Solna.

Mycket har jag läst om Nya Karolinska under åren, inte minst efter det att landstinget i juni 2010 fattade ett enhälligt beslut om dimensionering, finansiering och placering. Tyvärr bygger det mesta som skrivs på lösa och spekulationer, som i sin tur lett till ytterligare spekulationer. Det senaste läste jag på Aftonbladers ledarsida i går. Där skriver Eva Franchell att det enda skälet att bygga Nya Karolinska skulle vara Filippa Reinfeldts storhetsvansinne.

Menar Eva Franchell att det i samma mån var Ilija Batljans storhetsvansinne som uppmuntrande honom och hans socialdemokratiska grupp i landstinget att stödja avtalet med Skanska och Innisfree i juni 2010?

Eva Franchells onsdagsledare har hittills nått längst i uppenbar okunskap och illvilja – för att inte säga dumhet – i ambitionen att vilseleda. Våga se sanningen i vitögat och välj ett pressetiskt acceptabelt uppträdande! Det är både Aftonbladets betalande lösnummerläsare, patienter och skattebetalarna värda.

Expressens ledarsida är inne på samma sak i dagens tidning, där skribenten Eric Erfors frågar sig varför Eva Franchell ljuger.

Framtidens hälso- och sjukvård planeras och byggs för att klara såväl befolkningsökning som ökade vårdbehov av andra demografiska skäl liksom för att kunna möta framtidens nya vårdmetoder som kommer att leda till att allt flera botas från i dag obotliga sjukdomar. Aftonbladets ledarskribent inbillar sig tydligen att Nya Karolinska ensamt skulle svara för detta.

Nya Karolinska kommer att börja vara i drift under andra halvåret 2016 och innan utgången av 2017 kommer att ha i stort sett samma antal vårdplatser som dagens Karolinska i Solna. Det stora tillskottet av vårdplatser och högre akutmottagningskapacitet kommer att finnas på de sju andra akutsjukhusen liksom på ett antal nya och nygamla närsjukhus runt om i länet. I fas med behoven tillkommer också nya förlossningsenheter. Landstinget har beslutat om en investeringsram för de närmaste två mandatperioderna på flera tiotals miljarder utöver Nya Karolinska.

Att upphandlingen av Nya Karolinska inte skulle stödjas av Lagen om Offentlig Upphandling är en annan falsk antydan från Aftonbladets ledare. Att jämföra byggkostnaden i Solna med sjukhusbyggen i södra Europa utan andra jämförelser än uppförandekostnaden är ägnat att vilseleda. Självklart har vi på våra breddgrader helt andra kostnader för uppvärmning, exempelvis. Varför jämför ingen med ett modernt sjukhusbygge i Trondheim?

De 52 miljarder som ledarskribenten uppger vara den sammanlagda kostnaden för sjukhuset är kostnader som sträcker sig fram till halvårsskiftet 2040, då Nya Karolinska ”överlämnas” till landstinget och då i princip är i nyskick.

Jag tillstår gärna att Nya Karolinska inte tävlat att bli det billigaste sjukhusbygget i Europa, men väl det allra bästa. Jag skäms inte ett ögonblick över de olika beslut om Nya Karolinska som jag varit medverkande till sedan januari 2001. Jag har sedan början av förra mandatperioden haft förmånen att få medverka i ledningen för såväl upphandling som avtalsskrivande och uppföljning. Tidplanen för uppförandet håller och de ekonomiska kalkylerna håller, vad än Aftonbladet eller andra påstår.

Nya Karolinska är inget skrytprojekt, det skinnar inte skattebetalarna. Tvärtom kommer både stockholmare och svenskar i övrigt att kunna få omätbar glädje av den framsynta satsning som landstinget gör, både med Nya Karolinska och programmet för Framtidens Hälso- och sjukvård. Och det sker dessbättre i politisk enighet.

Politisk enighet är en viktig tillgång, i synnerhet som avtalet om uppförande och drift av byggnaderna som landstinget ska nyttja sträcker sig över åtta till tio mandatperioder.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd
Vice ordförande i landstingsstyrelsens arbetsutskott

 

 


Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

Nya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barn

Läs mer

Nu byter vi logotyp

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såk

Läs mer

Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~ - Vi vill på d

Läs mer

Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens o

Läs mer

Upprörande uppgifter om vårdgivare inom gynekologin

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på uppgifterna i Expressen om brister hos en vårdgivare inom gynekologin. (mer…)

Läs mer

Vi tar oron från läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på stort allvar

I dag skriver 32 läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Svenska Dagbladets debattsida om brist på vårdplatser och arbetsmiljö. Situationen de

Läs mer

Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

tai iwin