Till Aftonbladets ledare: Läs på om Nya Karolinska!

 Byggandet av Nya Karolinska Solna.

Mycket har jag läst om Nya Karolinska under åren, inte minst efter det att landstinget i juni 2010 fattade ett enhälligt beslut om dimensionering, finansiering och placering. Tyvärr bygger det mesta som skrivs på lösa och spekulationer, som i sin tur lett till ytterligare spekulationer. Det senaste läste jag på Aftonbladers ledarsida i går. Där skriver Eva Franchell att det enda skälet att bygga Nya Karolinska skulle vara Filippa Reinfeldts storhetsvansinne.

Menar Eva Franchell att det i samma mån var Ilija Batljans storhetsvansinne som uppmuntrande honom och hans socialdemokratiska grupp i landstinget att stödja avtalet med Skanska och Innisfree i juni 2010?

Eva Franchells onsdagsledare har hittills nått längst i uppenbar okunskap och illvilja – för att inte säga dumhet – i ambitionen att vilseleda. Våga se sanningen i vitögat och välj ett pressetiskt acceptabelt uppträdande! Det är både Aftonbladets betalande lösnummerläsare, patienter och skattebetalarna värda.

Expressens ledarsida är inne på samma sak i dagens tidning, där skribenten Eric Erfors frågar sig varför Eva Franchell ljuger.

Framtidens hälso- och sjukvård planeras och byggs för att klara såväl befolkningsökning som ökade vårdbehov av andra demografiska skäl liksom för att kunna möta framtidens nya vårdmetoder som kommer att leda till att allt flera botas från i dag obotliga sjukdomar. Aftonbladets ledarskribent inbillar sig tydligen att Nya Karolinska ensamt skulle svara för detta.

Nya Karolinska kommer att börja vara i drift under andra halvåret 2016 och innan utgången av 2017 kommer att ha i stort sett samma antal vårdplatser som dagens Karolinska i Solna. Det stora tillskottet av vårdplatser och högre akutmottagningskapacitet kommer att finnas på de sju andra akutsjukhusen liksom på ett antal nya och nygamla närsjukhus runt om i länet. I fas med behoven tillkommer också nya förlossningsenheter. Landstinget har beslutat om en investeringsram för de närmaste två mandatperioderna på flera tiotals miljarder utöver Nya Karolinska.

Att upphandlingen av Nya Karolinska inte skulle stödjas av Lagen om Offentlig Upphandling är en annan falsk antydan från Aftonbladets ledare. Att jämföra byggkostnaden i Solna med sjukhusbyggen i södra Europa utan andra jämförelser än uppförandekostnaden är ägnat att vilseleda. Självklart har vi på våra breddgrader helt andra kostnader för uppvärmning, exempelvis. Varför jämför ingen med ett modernt sjukhusbygge i Trondheim?

De 52 miljarder som ledarskribenten uppger vara den sammanlagda kostnaden för sjukhuset är kostnader som sträcker sig fram till halvårsskiftet 2040, då Nya Karolinska ”överlämnas” till landstinget och då i princip är i nyskick.

Jag tillstår gärna att Nya Karolinska inte tävlat att bli det billigaste sjukhusbygget i Europa, men väl det allra bästa. Jag skäms inte ett ögonblick över de olika beslut om Nya Karolinska som jag varit medverkande till sedan januari 2001. Jag har sedan början av förra mandatperioden haft förmånen att få medverka i ledningen för såväl upphandling som avtalsskrivande och uppföljning. Tidplanen för uppförandet håller och de ekonomiska kalkylerna håller, vad än Aftonbladet eller andra påstår.

Nya Karolinska är inget skrytprojekt, det skinnar inte skattebetalarna. Tvärtom kommer både stockholmare och svenskar i övrigt att kunna få omätbar glädje av den framsynta satsning som landstinget gör, både med Nya Karolinska och programmet för Framtidens Hälso- och sjukvård. Och det sker dessbättre i politisk enighet.

Politisk enighet är en viktig tillgång, i synnerhet som avtalet om uppförande och drift av byggnaderna som landstinget ska nyttja sträcker sig över åtta till tio mandatperioder.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd
Vice ordförande i landstingsstyrelsens arbetsutskott

 

 


Stockholm stad och län håller Navet-utbildning

Ikväll samlas Kristdemokrater i Stockholms stad och län för att lära sig mer om Kristdemokraternas intranät "Navet". Navet är en viktig kommunik

Läs mer

Barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har de senaste dagarna skrivit om situationen barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset. Jag vill därför kommentera läget utifrån

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad ställer sig positiva till att arrangera OS 2026

Förra veckan gick Kristdemokraternas fullmäktige grupp ut med deras tre krav för att kunna säga ja till att arrangera vinter-OS och Paralympics 20

Läs mer

Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras påg

Läs mer

Kommentar angående platsbrist inom barnintensiven

Under helgen fick vi läsa om bristen på vårdplatser i hela landet när det gäller barnintensiven. En av de platser som drabbats av platsbristen ä

Läs mer

Här öppnar vi tolv nya närakuter

Nu blir det tryggare, enklare och snabbare att få vård i Stockholms län. Alliansen öppnar tolv nya närakuter för barn och vuxna.  (mer…)

Läs mer

Nu får du mer pengar för att lämna ägg och spermier

I dag beslutar Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5 600

Läs mer

Mobil mammografi ska få fler att undersöka sig

Stockholms län får en ”mammobil” som ska åka runt och erbjuda mammografi. Anledningen är de stora skillnader mellan olika socioekonomiska grup

Läs mer

Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära

Läs mer

KD i Stockholms stad håller årsmöte den 25 mars

Den 25 mars kommer Stockholms stad hålla årsmöte tillsammans med länets partidistriktsavdelning. Årsmötet kommer äga rum på Landstingshuset oc

Läs mer

tai iwin