Tillgänglighet i världsklass

– Den 15 mars kommer SL att lansera en storsatsning på förbättrad tillgänglighet inom SL-trafiken. För resenärer som har behov av att resa med ledsagare kommer det att finnas ett tillgänglighetsnummer att ringa, sms:a eller maila dygnet runt som samordnar ledsagning inom SL-trafiken, säger Karl Henriksson, ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen (KD), Stockholms läns landsting.

– Kristdemokraternas och Alliansen satsning på ökad tillgänglighet inom SL-trafiken ger nu resultat.  30 medarbetare hos den av SL upphandlade kundtjänsten Goexellent kommer att utbildas och arbeta med ledsagarsamordning, tillgänglighetsgarantin och kundtjänstfrågor, fortsätter Karl Henriksson.

– Om en hiss som är nödvändig för en rullstolsburen resenär inte fungerar räcker det att ringa tillgänglighetsnumret som då kommer att beställa en rullstolstaxi. Genom att fokusera på att information om tillgänglighetsgarantin når ut till resenärer med funktionsnedsättning kommer fler att våga resa med den ordinarie SL-trafiken. SL-trafiken ska ha en tillgänglighet i världsklass, avslutar Karl Henriksson.

Fakta om tillgänglighetsgarantin för resenärer med funktionsnedsättning:
• Med SL:s resegaranti kan du få ersättning för resa på annat sätt om du riskerar att bli mer än 20 minuter försenad med SL-trafiken eller om den kollektivtrafik som du har tänkt resa med är fullsatt och du inte kommer med,. Du kan få ersättning med upp till 800 kronor för resa med taxi, egen bil eller SJ eller annat trafikbolag som kör motsvarande sträcka som du skulle ha rest med SL.


• Du kan använda resegarantin om vi informerat om att bussen ska vara en låggolvsbuss och det sedan kommer en annan buss på den avgången.


• Om hissen eller rampen är trasig och du inte kan genomföra din resa med SL av den anledningen, kan du använda resegarantin.Du kan använda resegarantin om vi informerat om att bussen ska vara en låggolvsbuss och det sedan kommer en annan buss på den avgången.


• Om hissen eller rampen är trasig och du inte kan genomföra din resa med SL av den anledningen, kan du använda resegarantin.


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin