Tillgänglighet i världsklass

– Den 15 mars kommer SL att lansera en storsatsning på förbättrad tillgänglighet inom SL-trafiken. För resenärer som har behov av att resa med ledsagare kommer det att finnas ett tillgänglighetsnummer att ringa, sms:a eller maila dygnet runt som samordnar ledsagning inom SL-trafiken, säger Karl Henriksson, ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen (KD), Stockholms läns landsting.

– Kristdemokraternas och Alliansen satsning på ökad tillgänglighet inom SL-trafiken ger nu resultat.  30 medarbetare hos den av SL upphandlade kundtjänsten Goexellent kommer att utbildas och arbeta med ledsagarsamordning, tillgänglighetsgarantin och kundtjänstfrågor, fortsätter Karl Henriksson.

– Om en hiss som är nödvändig för en rullstolsburen resenär inte fungerar räcker det att ringa tillgänglighetsnumret som då kommer att beställa en rullstolstaxi. Genom att fokusera på att information om tillgänglighetsgarantin når ut till resenärer med funktionsnedsättning kommer fler att våga resa med den ordinarie SL-trafiken. SL-trafiken ska ha en tillgänglighet i världsklass, avslutar Karl Henriksson.

Fakta om tillgänglighetsgarantin för resenärer med funktionsnedsättning:
• Med SL:s resegaranti kan du få ersättning för resa på annat sätt om du riskerar att bli mer än 20 minuter försenad med SL-trafiken eller om den kollektivtrafik som du har tänkt resa med är fullsatt och du inte kommer med,. Du kan få ersättning med upp till 800 kronor för resa med taxi, egen bil eller SJ eller annat trafikbolag som kör motsvarande sträcka som du skulle ha rest med SL.


• Du kan använda resegarantin om vi informerat om att bussen ska vara en låggolvsbuss och det sedan kommer en annan buss på den avgången.


• Om hissen eller rampen är trasig och du inte kan genomföra din resa med SL av den anledningen, kan du använda resegarantin.Du kan använda resegarantin om vi informerat om att bussen ska vara en låggolvsbuss och det sedan kommer en annan buss på den avgången.


• Om hissen eller rampen är trasig och du inte kan genomföra din resa med SL av den anledningen, kan du använda resegarantin.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin