Tillgänglighet i världsklass

– Den 15 mars kommer SL att lansera en storsatsning på förbättrad tillgänglighet inom SL-trafiken. För resenärer som har behov av att resa med ledsagare kommer det att finnas ett tillgänglighetsnummer att ringa, sms:a eller maila dygnet runt som samordnar ledsagning inom SL-trafiken, säger Karl Henriksson, ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen (KD), Stockholms läns landsting.

– Kristdemokraternas och Alliansen satsning på ökad tillgänglighet inom SL-trafiken ger nu resultat.  30 medarbetare hos den av SL upphandlade kundtjänsten Goexellent kommer att utbildas och arbeta med ledsagarsamordning, tillgänglighetsgarantin och kundtjänstfrågor, fortsätter Karl Henriksson.

– Om en hiss som är nödvändig för en rullstolsburen resenär inte fungerar räcker det att ringa tillgänglighetsnumret som då kommer att beställa en rullstolstaxi. Genom att fokusera på att information om tillgänglighetsgarantin når ut till resenärer med funktionsnedsättning kommer fler att våga resa med den ordinarie SL-trafiken. SL-trafiken ska ha en tillgänglighet i världsklass, avslutar Karl Henriksson.

Fakta om tillgänglighetsgarantin för resenärer med funktionsnedsättning:
• Med SL:s resegaranti kan du få ersättning för resa på annat sätt om du riskerar att bli mer än 20 minuter försenad med SL-trafiken eller om den kollektivtrafik som du har tänkt resa med är fullsatt och du inte kommer med,. Du kan få ersättning med upp till 800 kronor för resa med taxi, egen bil eller SJ eller annat trafikbolag som kör motsvarande sträcka som du skulle ha rest med SL.


• Du kan använda resegarantin om vi informerat om att bussen ska vara en låggolvsbuss och det sedan kommer en annan buss på den avgången.


• Om hissen eller rampen är trasig och du inte kan genomföra din resa med SL av den anledningen, kan du använda resegarantin.Du kan använda resegarantin om vi informerat om att bussen ska vara en låggolvsbuss och det sedan kommer en annan buss på den avgången.


• Om hissen eller rampen är trasig och du inte kan genomföra din resa med SL av den anledningen, kan du använda resegarantin.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin