Timbro-skandalen…

Jag brukar försöka vara kortfattad i mina reflexioner, så blir det inte idag och det här är orsaken.

Igår publicerade Timbro en rapport författad av Anders Lundberg med rubriken ”Skandalen Nya Karolinska”. Jag låter mig aldrig imponeras av recensioner som publiceras innan föreställningen. Föreställningarna om Nya Karolinska är många och det är förståeligt, men jag saknar alltfår ofta konstruktiva inlägg och rapporter. Att Timbro nu publicerar rapporten med några lockande rader på hemsidan, som t.ex. ”Den granskning som läkaren och forskaren Anders Lundberg har gjort visar att processen som har föregått beslutet att bygga Nya Karolinska har präglats av en oroväckande kombination av kortsiktighet, käpphästrastande och önsketänkande från politiskt håll.” Hädanefter blir det svårt för mig att hysa någons om helst respekt för Timbro. Jag citerade precis Timbros recension av sin egen publikation.

Jag har som förtroendevalt landstingsråd för Kristdemokraterna varit med och medverkat i tillkomsten av Nya Karolinska längre än någon av mina nuvarande landstingsrådskollegor. Jag var ordförande för det utskott under Landstingsstyrelsen som hade det politiska ansvaret för beredningen av den stora upphandlingen under den förra mandatperioden. Till stöd för det politiska arbetet hade vi tillgång till en särskild förvaltning med utomordentligt kompetenta medarbetare. Om Anders Lundberg ringt, så lovar jag att jag skulle ha svarat på hans frågor. Men han ringde aldrig, försökte inte ens, enligt notering i rapporten. Jag finns inte med på listan över ”Intervjuer har även erbjudits bland andra:”

Anders Lundbergs rapport borde av Timbro snarare betecknas så här: ”Den granskning som läkaren och forskaren Anders Lundberg har gjort visar att processen som har föregått beslutet att bygga Nya Karolinska har präglats av en tankeväckande kombination av långsiktighet, framsynthet och osedvanligt stark politisk kompetens med öppenhet för internationella jämförelser både i fråga om en komplicerad upphandling samt de krav som framtidens hälso- och sjukvård, forskning och utveckling kräver.”

Trots att rapporten innehåller citat från innevarande månad är rapporten inaktuell i fråga om antalet vårdplatser på Nya Karolinska, som det kommer att se ut när sjukhuset är färdigt och i bruk.

Det framhålls från Timbro att författaren är läkare och forskare. Det ger intryck av att rapporten skulle vila på vetenskaplig grund. Jag påstår att den lever upp till ungefär de anspråk man kan ha på vilken tidningsartikel som helst.

Det förtjänar påpekas att tilldelningsbeslutet i juni 2010 fattades i politisk enighet. Om ett nuvarande oppositionslandstingsråd, citerat i rapporten, svävar på målet i den frågan, så är det både ohederligt och fegt.

Rapporten förbigår viktiga fakta. Skribenten talar bara om gigantiska belopp, men knappast något om vad landstingets invånare och skattebetalare får för pengarna. Skötsel- och underhållsavtalet, det landstinget betalar för utöver själva uppförandet, innebär bl.a. att när avtalet som längst går ut till midsommar 2040, så har sjukhuset i princip nybyggnadsstandard. Det avtalet kan också, enligt avtal, omförhandlas eller nyupphandlas med viss regelbundenhet. Jag hittade inte dessa uppgifter i rapporten.

Flera av de planerade investeringarna med Stockholms läns landsting som initiativtagare och huvudman bör välja OPS-lösningar, anser jag. Det är min bestämda mening och jag delar den…

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer