Timbro-skandalen…

Jag brukar försöka vara kortfattad i mina reflexioner, så blir det inte idag och det här är orsaken.

Igår publicerade Timbro en rapport författad av Anders Lundberg med rubriken ”Skandalen Nya Karolinska”. Jag låter mig aldrig imponeras av recensioner som publiceras innan föreställningen. Föreställningarna om Nya Karolinska är många och det är förståeligt, men jag saknar alltfår ofta konstruktiva inlägg och rapporter. Att Timbro nu publicerar rapporten med några lockande rader på hemsidan, som t.ex. ”Den granskning som läkaren och forskaren Anders Lundberg har gjort visar att processen som har föregått beslutet att bygga Nya Karolinska har präglats av en oroväckande kombination av kortsiktighet, käpphästrastande och önsketänkande från politiskt håll.” Hädanefter blir det svårt för mig att hysa någons om helst respekt för Timbro. Jag citerade precis Timbros recension av sin egen publikation.

Jag har som förtroendevalt landstingsråd för Kristdemokraterna varit med och medverkat i tillkomsten av Nya Karolinska längre än någon av mina nuvarande landstingsrådskollegor. Jag var ordförande för det utskott under Landstingsstyrelsen som hade det politiska ansvaret för beredningen av den stora upphandlingen under den förra mandatperioden. Till stöd för det politiska arbetet hade vi tillgång till en särskild förvaltning med utomordentligt kompetenta medarbetare. Om Anders Lundberg ringt, så lovar jag att jag skulle ha svarat på hans frågor. Men han ringde aldrig, försökte inte ens, enligt notering i rapporten. Jag finns inte med på listan över ”Intervjuer har även erbjudits bland andra:”

Anders Lundbergs rapport borde av Timbro snarare betecknas så här: ”Den granskning som läkaren och forskaren Anders Lundberg har gjort visar att processen som har föregått beslutet att bygga Nya Karolinska har präglats av en tankeväckande kombination av långsiktighet, framsynthet och osedvanligt stark politisk kompetens med öppenhet för internationella jämförelser både i fråga om en komplicerad upphandling samt de krav som framtidens hälso- och sjukvård, forskning och utveckling kräver.”

Trots att rapporten innehåller citat från innevarande månad är rapporten inaktuell i fråga om antalet vårdplatser på Nya Karolinska, som det kommer att se ut när sjukhuset är färdigt och i bruk.

Det framhålls från Timbro att författaren är läkare och forskare. Det ger intryck av att rapporten skulle vila på vetenskaplig grund. Jag påstår att den lever upp till ungefär de anspråk man kan ha på vilken tidningsartikel som helst.

Det förtjänar påpekas att tilldelningsbeslutet i juni 2010 fattades i politisk enighet. Om ett nuvarande oppositionslandstingsråd, citerat i rapporten, svävar på målet i den frågan, så är det både ohederligt och fegt.

Rapporten förbigår viktiga fakta. Skribenten talar bara om gigantiska belopp, men knappast något om vad landstingets invånare och skattebetalare får för pengarna. Skötsel- och underhållsavtalet, det landstinget betalar för utöver själva uppförandet, innebär bl.a. att när avtalet som längst går ut till midsommar 2040, så har sjukhuset i princip nybyggnadsstandard. Det avtalet kan också, enligt avtal, omförhandlas eller nyupphandlas med viss regelbundenhet. Jag hittade inte dessa uppgifter i rapporten.

Flera av de planerade investeringarna med Stockholms läns landsting som initiativtagare och huvudman bör välja OPS-lösningar, anser jag. Det är min bestämda mening och jag delar den…

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin