Timbro-skandalen…

Jag brukar försöka vara kortfattad i mina reflexioner, så blir det inte idag och det här är orsaken.

Igår publicerade Timbro en rapport författad av Anders Lundberg med rubriken ”Skandalen Nya Karolinska”. Jag låter mig aldrig imponeras av recensioner som publiceras innan föreställningen. Föreställningarna om Nya Karolinska är många och det är förståeligt, men jag saknar alltfår ofta konstruktiva inlägg och rapporter. Att Timbro nu publicerar rapporten med några lockande rader på hemsidan, som t.ex. ”Den granskning som läkaren och forskaren Anders Lundberg har gjort visar att processen som har föregått beslutet att bygga Nya Karolinska har präglats av en oroväckande kombination av kortsiktighet, käpphästrastande och önsketänkande från politiskt håll.” Hädanefter blir det svårt för mig att hysa någons om helst respekt för Timbro. Jag citerade precis Timbros recension av sin egen publikation.

Jag har som förtroendevalt landstingsråd för Kristdemokraterna varit med och medverkat i tillkomsten av Nya Karolinska längre än någon av mina nuvarande landstingsrådskollegor. Jag var ordförande för det utskott under Landstingsstyrelsen som hade det politiska ansvaret för beredningen av den stora upphandlingen under den förra mandatperioden. Till stöd för det politiska arbetet hade vi tillgång till en särskild förvaltning med utomordentligt kompetenta medarbetare. Om Anders Lundberg ringt, så lovar jag att jag skulle ha svarat på hans frågor. Men han ringde aldrig, försökte inte ens, enligt notering i rapporten. Jag finns inte med på listan över ”Intervjuer har även erbjudits bland andra:”

Anders Lundbergs rapport borde av Timbro snarare betecknas så här: ”Den granskning som läkaren och forskaren Anders Lundberg har gjort visar att processen som har föregått beslutet att bygga Nya Karolinska har präglats av en tankeväckande kombination av långsiktighet, framsynthet och osedvanligt stark politisk kompetens med öppenhet för internationella jämförelser både i fråga om en komplicerad upphandling samt de krav som framtidens hälso- och sjukvård, forskning och utveckling kräver.”

Trots att rapporten innehåller citat från innevarande månad är rapporten inaktuell i fråga om antalet vårdplatser på Nya Karolinska, som det kommer att se ut när sjukhuset är färdigt och i bruk.

Det framhålls från Timbro att författaren är läkare och forskare. Det ger intryck av att rapporten skulle vila på vetenskaplig grund. Jag påstår att den lever upp till ungefär de anspråk man kan ha på vilken tidningsartikel som helst.

Det förtjänar påpekas att tilldelningsbeslutet i juni 2010 fattades i politisk enighet. Om ett nuvarande oppositionslandstingsråd, citerat i rapporten, svävar på målet i den frågan, så är det både ohederligt och fegt.

Rapporten förbigår viktiga fakta. Skribenten talar bara om gigantiska belopp, men knappast något om vad landstingets invånare och skattebetalare får för pengarna. Skötsel- och underhållsavtalet, det landstinget betalar för utöver själva uppförandet, innebär bl.a. att när avtalet som längst går ut till midsommar 2040, så har sjukhuset i princip nybyggnadsstandard. Det avtalet kan också, enligt avtal, omförhandlas eller nyupphandlas med viss regelbundenhet. Jag hittade inte dessa uppgifter i rapporten.

Flera av de planerade investeringarna med Stockholms läns landsting som initiativtagare och huvudman bör välja OPS-lösningar, anser jag. Det är min bestämda mening och jag delar den…

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin