Trafik

trafikheadBygg ut SL-trafiken för framtiden

Befolkningsökningen i Stockholms län gör att vi måste rusta kollektivtrafiken för ett långsiktigt, hållbart resande i framtiden genom omfattande utbyggnad. Fler stockholmare ska kunna resa med en klimatsmart SL-trafik.

Vi vill underlätta de korta livspusselresorna för familjer genom att göra den lokala busstrafiken smartare. Kristdemokraterna ser också ett stort behov av att fortsätta Alliansens historiska tunnelbanesatsning genom att bygga ut tunnelbanan till fler platser. Samtidigt vill vi använda oss av fler verktyg i verktygslådan för att utveckla en modern, effektiv kollektivtrafik. Vi är inte rädda för att pröva nya vägar, vare sig det handlar om spårväg, kollektivtrafik till sjöss eller linbana.

Våra viktigaste frågor:

* Bygg ut tunnelbanan till Älvsjö och Täby

* Inför nattrafik på pendeltågen

* Utveckla kollektivtrafiken till sjöss genom fler pendelbåtslinjer och genom att låta SL-kortet gälla i skärgården
Här kan du läsa hela vårt trafikpolitiska program. Du kan också ladda ner programmet som pdf här: Trafikprogram Stockholm