Trafiknykterhetens dag

Idag den 9 maj är det trafiknykterhetens dag. En viktig fråga för oss kristdemokrater. Även om vi förstås tycker att varje dag ska vara en trafiknykterhetsdag!

Vi kristdemokrater är stolta över att det långsiktiga arbete som vi gått i bräschen för lett till att alla bussar i SL-trafiken som upphandlas nu är försedda med alkolås. År 2014 ska alla bussar i SL-trafiken ha alkolås. Inom mitt ansvarsområde färdtjänsten kan jag med stolthet konstatera att alla färdtjänsttaxibilar nu har alkolås.

På sikt skulle vi vilja att alla fordon i SL-trafiken, inte bara bussarna, automatiskt förhindrar att berusade förare framför dem. För även om ett tåg i de allra flesta fall lyckas hålla sig på spåret även om lokföraren är påverkad så innebär det ändå stora risker för passagerarna.
Kristdemokraterna prioriterar trafiksäkerhetsfrågorna och vi kommer att fortsätta att kämpa för att få bort rattfylleriet. Inom den trafik som upphandlas av landstinget är det självklart att onykterhet inte ska förekomma!

Karl Henriksson (KD)


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin