Transportstyrelsen måste lära sig hitta

Det är med förvåning och oro för färdtjänstresenärerna i Stockholm som jag läser att Transportstyrelsen kommer plocka bort kravet på god lokalkännedom för taxiförare i Stockholms län. En GPS kan aldrig ersätta kunskap om alternativa rutter eller smarta genvägar eller gatstumpar och landsvägar. Det måste ligga en inre karta hos taxichauffören eller droskägaren för att kunna hitta rätt. Att transportera människor i Stockholm är på grund av försenade vägprojekt inte en helt lätt uppgift. Färdtjänstpassagerare kan inte alltid hjälpa till med vägvisning. Därför är det extra viktigt att Stockholm får ha kvar kravet på lokalkännedom.

Sedan avregleringen av taximarknaden har antalet taxibilar ökat med 53% i Stockholm. För kunderna innebär detta att tillgängligheten har ökat kraftigt. Det visas också genom att det finns en hög kundnöjdhet även bland färdtjänstresenärer.

Att sänka kunskapskraven för taxichaufförer i Stockholm är ett steg i fel riktning. Det är viktigt att alla taxichaufförer i Stockholm har en god lokalkännedom. Att ta bort kravet på lokalkännedom riskerar också att leda till att de problem för de som är sjuka och äldre och färdas i färdtjänstbilarna. En trygghet finns alltid i att veta att chauffören hittar även utan GPS.

Därför måste Transportstyrelsen ompröva sitt beslut och behålla kravet på lokalkännedom i enlighet med vad som förs fram i dagens DN.

Karl Henriksson (KD)
Ordförande färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin