Transportstyrelsen måste lära sig hitta

Det är med förvåning och oro för färdtjänstresenärerna i Stockholm som jag läser att Transportstyrelsen kommer plocka bort kravet på god lokalkännedom för taxiförare i Stockholms län. En GPS kan aldrig ersätta kunskap om alternativa rutter eller smarta genvägar eller gatstumpar och landsvägar. Det måste ligga en inre karta hos taxichauffören eller droskägaren för att kunna hitta rätt. Att transportera människor i Stockholm är på grund av försenade vägprojekt inte en helt lätt uppgift. Färdtjänstpassagerare kan inte alltid hjälpa till med vägvisning. Därför är det extra viktigt att Stockholm får ha kvar kravet på lokalkännedom.

Sedan avregleringen av taximarknaden har antalet taxibilar ökat med 53% i Stockholm. För kunderna innebär detta att tillgängligheten har ökat kraftigt. Det visas också genom att det finns en hög kundnöjdhet även bland färdtjänstresenärer.

Att sänka kunskapskraven för taxichaufförer i Stockholm är ett steg i fel riktning. Det är viktigt att alla taxichaufförer i Stockholm har en god lokalkännedom. Att ta bort kravet på lokalkännedom riskerar också att leda till att de problem för de som är sjuka och äldre och färdas i färdtjänstbilarna. En trygghet finns alltid i att veta att chauffören hittar även utan GPS.

Därför måste Transportstyrelsen ompröva sitt beslut och behålla kravet på lokalkännedom i enlighet med vad som förs fram i dagens DN.

Karl Henriksson (KD)
Ordförande färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer