Transportstyrelsen måste lära sig hitta

Det är med förvåning och oro för färdtjänstresenärerna i Stockholm som jag läser att Transportstyrelsen kommer plocka bort kravet på god lokalkännedom för taxiförare i Stockholms län. En GPS kan aldrig ersätta kunskap om alternativa rutter eller smarta genvägar eller gatstumpar och landsvägar. Det måste ligga en inre karta hos taxichauffören eller droskägaren för att kunna hitta rätt. Att transportera människor i Stockholm är på grund av försenade vägprojekt inte en helt lätt uppgift. Färdtjänstpassagerare kan inte alltid hjälpa till med vägvisning. Därför är det extra viktigt att Stockholm får ha kvar kravet på lokalkännedom.

Sedan avregleringen av taximarknaden har antalet taxibilar ökat med 53% i Stockholm. För kunderna innebär detta att tillgängligheten har ökat kraftigt. Det visas också genom att det finns en hög kundnöjdhet även bland färdtjänstresenärer.

Att sänka kunskapskraven för taxichaufförer i Stockholm är ett steg i fel riktning. Det är viktigt att alla taxichaufförer i Stockholm har en god lokalkännedom. Att ta bort kravet på lokalkännedom riskerar också att leda till att de problem för de som är sjuka och äldre och färdas i färdtjänstbilarna. En trygghet finns alltid i att veta att chauffören hittar även utan GPS.

Därför måste Transportstyrelsen ompröva sitt beslut och behålla kravet på lokalkännedom i enlighet med vad som förs fram i dagens DN.

Karl Henriksson (KD)
Ordförande färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin