Tunnelbanan byggs ut med nio nya stationer

Tunnelbanan. Foto: Steven Strehl, Wikimedia Commons

I dag berättar Göran Hägglund och de andra partiledarna i Alliansen på DN Debatt om hur tunnelbanan ska byggas ut. Regeringens förhandlingspersoner har kommit överens med Alliansen i Stockholms läns landsting och berörda Stockholmskommuner om en utbyggnad av tunnelbanan som omfattar inte mindre än fyra delar och nio nya stationer:

1. En förlängning av Blå linjen från Kungsträdgården till Gullmarsplan, via Södermalm med en ny station vid Sofia för att knyta ihop förlängningen med dagens Gröna linje.

2. En förlängning av Blå linjen från Kungsträdgården till Nacka Forum, med nya stationer vid Hammarby Sjöstad, Sickla, Saltsjö-Järla och Nacka Forum.

3. En ny tunnelbana från Odenplan till Arena-staden via Hagastaden.

4. En förlängning av Blå linjen från Akalla till Barkarby station via station Barkarbystaden.

Karl Henriksson (KD), trafiknämnden i Stockholms läns landsting, gläds förstås över satsningen.

Karl Henriksson (KD)– Med nya tunnelbanesträckningar och ökad kapacitet kommer restiderna kortas och fler bostäder kunna byggas. Det här tunnelbanepaketet kommer att göra det lättare att få ihop livet för väldigt många stressade barnfamiljer. Jag är speciellt glad över den nya förbindelsen under Saltsjö-Mälarsnittet till Nacka och hopkopplingen med grön linje i Gullmarsplan, som kommer att leda till en 50-procentig kapacitetsökning på alla de tre gröna linjerna söder om staden – frågor som vi kristdemokrater drivit länge, säger Karl Henriksson.

– Eftersom Alliansen har tagit ansvar för ekonomin har vi nu råd att satsa på mer tunnelbana vilket ger fler bostäder och fler jobb till Stockholmsregionen. Satsningen är historisk och kommer stärka regionen internationellt, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Detta tunnelbanepaket är en efterlängtad satsning som borde ha beslutats långt tidigare. Staten rättar något till en historisk trafikskuld till Stockholm, men stockholmarna tar ett mycket stort ansvar för både vägar och spår genom landstinget, kommunerna och inte minst trängselskatten, säger landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP).

– Satsningen på tunnelbanan är en satsning på bättre miljö. Modernare trängselskatter tillsammans med utbyggd tunnelbana ger minskade utsläpp och bättre luftkvalitet. Förutom de uppenbara förbättringarna för boende vid de nya tunnelbanestationerna ökar framkomligheten för SL-bussarna i innerstan, säger Gustav Hemming (C) miljölandstingsråd.

– Utbyggd tunnelbana är centralt för att erbjuda resenärerna kapacitetsstark och robust kollektivtrafik och möta Stockholmsregionens utveckling. Överenskommelsen innebär att tunnelbanan ökar med 16 procent i längd jämfört med idag, vilket är den största satsningen på tunnelbanan sedan 70-talet. När Stockholm växer måste kollektivtrafiken växa, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

Mer information kommer att presenteras vid en pressträff i dag klockan 12 där Karl Henriksson medverkar. För frågor, kontakta Simon Olsson, pressekreterare, på 070-737 4321.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin