Tunneltåg där de behövs bäst

Vi Kristdemokrater i landstinget är väl medvetna om att Stockholm växer. Men därför vill vi satsa på att bygga ut kollektivtrafiken som avlastar tunnelbanan, inte nödvändigtvis en ny tunnelbana. De 33 miljarder kronor som vi och Alliansen lägger på att bygga nytt måste annvändas på annat än stickspår till Karolinska.

Problemet idag är nämnligen främst att det finns för få tvärförbindelser, T-centralen är ett nav för allt för många. Tvärbanan via Solna, Nacka och Sollentuna, ringled och anslutning till Nacka är viktiga bitar iatt avhjälpa detta. Självklart ska Alliansen bygga ut tunnelbanan, men för att inte orsaka en än värre trängsel i tunnelbanan måste vi först bygga avlastande tvärförbindelser.

Solna vill ha ytterligare kollektivtrafik. Det vill alla kommundelar i länet. Men att ta bort vart tredje tåg mellan Odenplan och Hässelby, som skulle bli resultatet om Solna skulle få bestämma, skulle varje dag drabba över 160 000 resenärer. Alliansen i landstinget vill satsa på lösningar som minskar trängseln, inte ökar den.
För två år sedan kom samtliga partier i Stockholms län under ledning av Carl Cederschiöld och Per Unckel överens om hur kollektivtrafiken och vägar skulle byggas ut de kommande tio åren. Alliansen lyckades då med att sy ihop en historisk överenskommelse som hade finansiering på över 100 miljarder kronor från stat, landsting och kommuner.
Överenskommelsen innehåller förutom storsatsningen på en utbyggd Tvärbana också bland annat nytt dubbelspår på Roslagsbanan, Nynäsbanan och till Södertälje, upprustning av Saltsjöbanan och Lidingöbanan. En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Barkarby finns med efter 2020.
Vi står upp för vår överenskommelse och kommer att fortsätta bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Michael Stjernström (KD)
Gruppledare
Trafiknämnden


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer