Tunneltåg där de behövs bäst

Vi Kristdemokrater i landstinget är väl medvetna om att Stockholm växer. Men därför vill vi satsa på att bygga ut kollektivtrafiken som avlastar tunnelbanan, inte nödvändigtvis en ny tunnelbana. De 33 miljarder kronor som vi och Alliansen lägger på att bygga nytt måste annvändas på annat än stickspår till Karolinska.

Problemet idag är nämnligen främst att det finns för få tvärförbindelser, T-centralen är ett nav för allt för många. Tvärbanan via Solna, Nacka och Sollentuna, ringled och anslutning till Nacka är viktiga bitar iatt avhjälpa detta. Självklart ska Alliansen bygga ut tunnelbanan, men för att inte orsaka en än värre trängsel i tunnelbanan måste vi först bygga avlastande tvärförbindelser.

Solna vill ha ytterligare kollektivtrafik. Det vill alla kommundelar i länet. Men att ta bort vart tredje tåg mellan Odenplan och Hässelby, som skulle bli resultatet om Solna skulle få bestämma, skulle varje dag drabba över 160 000 resenärer. Alliansen i landstinget vill satsa på lösningar som minskar trängseln, inte ökar den.
För två år sedan kom samtliga partier i Stockholms län under ledning av Carl Cederschiöld och Per Unckel överens om hur kollektivtrafiken och vägar skulle byggas ut de kommande tio åren. Alliansen lyckades då med att sy ihop en historisk överenskommelse som hade finansiering på över 100 miljarder kronor från stat, landsting och kommuner.
Överenskommelsen innehåller förutom storsatsningen på en utbyggd Tvärbana också bland annat nytt dubbelspår på Roslagsbanan, Nynäsbanan och till Södertälje, upprustning av Saltsjöbanan och Lidingöbanan. En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Barkarby finns med efter 2020.
Vi står upp för vår överenskommelse och kommer att fortsätta bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Michael Stjernström (KD)
Gruppledare
Trafiknämnden


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin