Tunneltåg där de behövs bäst

Vi Kristdemokrater i landstinget är väl medvetna om att Stockholm växer. Men därför vill vi satsa på att bygga ut kollektivtrafiken som avlastar tunnelbanan, inte nödvändigtvis en ny tunnelbana. De 33 miljarder kronor som vi och Alliansen lägger på att bygga nytt måste annvändas på annat än stickspår till Karolinska.

Problemet idag är nämnligen främst att det finns för få tvärförbindelser, T-centralen är ett nav för allt för många. Tvärbanan via Solna, Nacka och Sollentuna, ringled och anslutning till Nacka är viktiga bitar iatt avhjälpa detta. Självklart ska Alliansen bygga ut tunnelbanan, men för att inte orsaka en än värre trängsel i tunnelbanan måste vi först bygga avlastande tvärförbindelser.

Solna vill ha ytterligare kollektivtrafik. Det vill alla kommundelar i länet. Men att ta bort vart tredje tåg mellan Odenplan och Hässelby, som skulle bli resultatet om Solna skulle få bestämma, skulle varje dag drabba över 160 000 resenärer. Alliansen i landstinget vill satsa på lösningar som minskar trängseln, inte ökar den.
För två år sedan kom samtliga partier i Stockholms län under ledning av Carl Cederschiöld och Per Unckel överens om hur kollektivtrafiken och vägar skulle byggas ut de kommande tio åren. Alliansen lyckades då med att sy ihop en historisk överenskommelse som hade finansiering på över 100 miljarder kronor från stat, landsting och kommuner.
Överenskommelsen innehåller förutom storsatsningen på en utbyggd Tvärbana också bland annat nytt dubbelspår på Roslagsbanan, Nynäsbanan och till Södertälje, upprustning av Saltsjöbanan och Lidingöbanan. En utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Barkarby finns med efter 2020.
Vi står upp för vår överenskommelse och kommer att fortsätta bygga ut och förbättra kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Michael Stjernström (KD)
Gruppledare
Trafiknämnden


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin