Tvärbanan behöver en knytpunkt vid Solvalla

Tvärbanan. Foto: Dmitry G, Wikimedia Commons

Pressmeddelande
den 18 augusti 2014

I dag invigs Tvärbanan vid Solna station, vilket gör den nya stationen till en möjlig bytespunkt mellan pendeltåget och spårvägen. Kristdemokratena i Stockholm kräver nu att en pendeltågsstation byggs vid Solvalla för att skapa ytterligare en knytpunkt i kollektivtrafiken.

Karl Henriksson (KD)– Med ett stopp i Solvalla kan vi kraftigt förkorta restiderna för många resenärer. Att bygga ut Tvärbanan är nödvändigt för att människor effektivt ska kunna resa i Stockholm, men vi måste tänka framåt och utveckla resvägarna för fler, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för landstingets färdtjänst- och tillgänglighetsberedning.

Tvärbanans andra gren kommer att gå till Helenelund. Kristdemokraternas förslag innebär ett stopp där Tvärbanan korsar pendeltågens järnväg vid Solvalla. Pendeltågen mellan Bålsta och Stockholm får med den nya station som föreslås ytterligare en anhalt på vägen.

– Vi såg direkt vilka stora effekter Årstaberg fick för resandet i södra Stockholm när stationen invigdes. På den norra sidan kan Solvalla bli en station som på samma sätt förändrar resandemönster och öppnar upp för nya bostadsområden, säger Karl Henriksson.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin