Upphandling av geriatrik dröjer

Besked om förutsättningarna för den gemensamma upphandlingen av geriatriken i Nynäshamn, Haninge och Tyresö dröjer. Starten för den planerade upphandlingen skjuts nu upp till den 22 maj.
Upphandlingen för geriatriken i de tre kommunerna rör i högsta grad framtiden för Nynäshamns geriatrik eftersom landstinget inte har något krav på att aktören som vinner upphandlingen måste bedriva geriatrisk vård också i Nynäshamn.

Den som tilldelas uppdraget har fortfarande möjlighet att göra det, men många tror att så inte kommer att bli fallet då detta inte längre är ett krav.

Tidigare var det sagt att förfrågningsunderlaget för upphandlingen skulle presenteras i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars. Men detta skjuts fram till den 22 maj, berättar Catarina Johansson, tillförordnad chef för geriatriken inom Stockholms län.

Catarina Johansson vill inte svara på några frågor angående anledningen till beslutet och hänvisar till sekretess.

Nya upphandlingar måste göras eftersom att avtalen för de företag som driver geriatriken nu går ut under 2013.

Landstingsrådet Stig Nyman (KD) sade under senaste landstingsfullmäktige: ”Vi håller nämligen på att förbereda en upphandling som vi har tagit god tid på oss för att få till stånd. Jag har som ordförande i den beredning som bereder ärendet vid ett par tillfällen försenat processen för att vi ska få tid att fördjupa oss i de villkor som behöver gälla.”


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin