Upphandling av geriatrik dröjer

Besked om förutsättningarna för den gemensamma upphandlingen av geriatriken i Nynäshamn, Haninge och Tyresö dröjer. Starten för den planerade upphandlingen skjuts nu upp till den 22 maj.
Upphandlingen för geriatriken i de tre kommunerna rör i högsta grad framtiden för Nynäshamns geriatrik eftersom landstinget inte har något krav på att aktören som vinner upphandlingen måste bedriva geriatrisk vård också i Nynäshamn.

Den som tilldelas uppdraget har fortfarande möjlighet att göra det, men många tror att så inte kommer att bli fallet då detta inte längre är ett krav.

Tidigare var det sagt att förfrågningsunderlaget för upphandlingen skulle presenteras i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars. Men detta skjuts fram till den 22 maj, berättar Catarina Johansson, tillförordnad chef för geriatriken inom Stockholms län.

Catarina Johansson vill inte svara på några frågor angående anledningen till beslutet och hänvisar till sekretess.

Nya upphandlingar måste göras eftersom att avtalen för de företag som driver geriatriken nu går ut under 2013.

Landstingsrådet Stig Nyman (KD) sade under senaste landstingsfullmäktige: ”Vi håller nämligen på att förbereda en upphandling som vi har tagit god tid på oss för att få till stånd. Jag har som ordförande i den beredning som bereder ärendet vid ett par tillfällen försenat processen för att vi ska få tid att fördjupa oss i de villkor som behöver gälla.”


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer