Upphandling av geriatrik dröjer

Besked om förutsättningarna för den gemensamma upphandlingen av geriatriken i Nynäshamn, Haninge och Tyresö dröjer. Starten för den planerade upphandlingen skjuts nu upp till den 22 maj.
Upphandlingen för geriatriken i de tre kommunerna rör i högsta grad framtiden för Nynäshamns geriatrik eftersom landstinget inte har något krav på att aktören som vinner upphandlingen måste bedriva geriatrisk vård också i Nynäshamn.

Den som tilldelas uppdraget har fortfarande möjlighet att göra det, men många tror att så inte kommer att bli fallet då detta inte längre är ett krav.

Tidigare var det sagt att förfrågningsunderlaget för upphandlingen skulle presenteras i hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars. Men detta skjuts fram till den 22 maj, berättar Catarina Johansson, tillförordnad chef för geriatriken inom Stockholms län.

Catarina Johansson vill inte svara på några frågor angående anledningen till beslutet och hänvisar till sekretess.

Nya upphandlingar måste göras eftersom att avtalen för de företag som driver geriatriken nu går ut under 2013.

Landstingsrådet Stig Nyman (KD) sade under senaste landstingsfullmäktige: ”Vi håller nämligen på att förbereda en upphandling som vi har tagit god tid på oss för att få till stånd. Jag har som ordförande i den beredning som bereder ärendet vid ett par tillfällen försenat processen för att vi ska få tid att fördjupa oss i de villkor som behöver gälla.”


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin