Uppstädat

I Expressen återfinns ett historielöst angrepp på Stockholms läns sjukvård från Helene Hellmark Knutsson, S. Alliansen fick rensa upp i en eftersatt hälso- och sjukvård där inga satsningar gjorts, köerna var milslånga och valfriheten obefintlig. Trots detta har vi lyckats vända skutan på rätt köl men det är långt kvar innan båten är i hamn.

Sedan alliansen tog över har vi öppnat över 200 vårdplatser inom akutsjukvården och äldresjukvården. Nu bygger vi ut sjukhusen vilket ger nya operationssalar, nya akutmottagningar och fler och mer moderna vårdplatser.

Totalt bygger vi ut 500 nya vårdplatser på fem år. När Socialdemokraterna hade makten skar de ned 300 vårdplatser i sjukvården. Vi har nu brutit den trenden och dessutom infört vårdcoacher för de svårast sjuka. Vårdcoacherna hjälper de svårast sjuka patienterna, ofta äldre och multisjuka, till ökad livskvalitet och rätt vårdnivå.

Vi är också det enda landsting i Sverige som har snabbspår direkt in till äldresjukvården. Detta arbete följs upp av en utbyggd äldresjukvård för alla äldre och nya bättre akutmottagningar. Tack vare vårdvalet har 40 nya husläkarmottagningar öppnat sedan 2006 och det enda som har stängt är den socialdemokratiska lekstugan.

Filippa Reinfeldt, M, och Stig Nyman, KD
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd respektive äldrelandstingsråd i Stockholm läns landsting.

.


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin