Uppstädat

I Expressen återfinns ett historielöst angrepp på Stockholms läns sjukvård från Helene Hellmark Knutsson, S. Alliansen fick rensa upp i en eftersatt hälso- och sjukvård där inga satsningar gjorts, köerna var milslånga och valfriheten obefintlig. Trots detta har vi lyckats vända skutan på rätt köl men det är långt kvar innan båten är i hamn.

Sedan alliansen tog över har vi öppnat över 200 vårdplatser inom akutsjukvården och äldresjukvården. Nu bygger vi ut sjukhusen vilket ger nya operationssalar, nya akutmottagningar och fler och mer moderna vårdplatser.

Totalt bygger vi ut 500 nya vårdplatser på fem år. När Socialdemokraterna hade makten skar de ned 300 vårdplatser i sjukvården. Vi har nu brutit den trenden och dessutom infört vårdcoacher för de svårast sjuka. Vårdcoacherna hjälper de svårast sjuka patienterna, ofta äldre och multisjuka, till ökad livskvalitet och rätt vårdnivå.

Vi är också det enda landsting i Sverige som har snabbspår direkt in till äldresjukvården. Detta arbete följs upp av en utbyggd äldresjukvård för alla äldre och nya bättre akutmottagningar. Tack vare vårdvalet har 40 nya husläkarmottagningar öppnat sedan 2006 och det enda som har stängt är den socialdemokratiska lekstugan.

Filippa Reinfeldt, M, och Stig Nyman, KD
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd respektive äldrelandstingsråd i Stockholm läns landsting.

.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin