Uppvaknande…! – och aktivitet

Stigs Reflexioner
2012:02

Beskedet från Astra Zeneca i förra veckan om nedläggning av forskningen i Södertälje kom överraskande för många. Omfattning och konsekvenser är det nog svårt att ha någon bestämd mening om. Men det har fått många att vakna upp över betydelsen av att vi får ha kvalificerad forskning i landet och då inte minst i huvudstadsregionen.

I måndags mötte finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl och jag tillsammans med landstingsdirektören och hälso- och sjukvårddirektören företrädare för Astra Zeneca, Läkemedelsindustriföreningen och Elekta, ett framstående medicintekniskt företag samt några ledande personer från Karolinska Institutet. Vi har inlett ett samtal som kommer att fortsätta och vi i landstingets ledning kommer att agera beslutsamt för att medverka till stärkt medicinsk forskning i vår del av landet och världen. Det finns utomordentligt goda förutsättningar och de kommer vi att ta vara på. I början av nästa vecka träffar vi regeringens nyutsedde samordnare inom området, nämligen förre forskningsministern Lars Leijonborg.

Ett landsting med drygt 2 miljoner invånare, landets största medicinska universitet och väl utvecklad hälso- och sjukvård bör kunna bibehålla och utveckla en ledande ställning inom den medicinska och medicintekniska forskningen.

Det blev fortsättning med Göran Hägglund
Många jag mött de senaste två veckorna efter kristdemokraternas extra riksting i Västerås har gratulerat mig(!?) till att Göran Hägglund med tydlig marginal valdes till fortsatt ordförandeskap. Jag har tackat och tagit emot och jag vill med den politiska plattform jag har fått förtroende att agera från göra vad jag kan för att ge Göran och partiet det stöd som behövs för att vi ska stärka position och situation inför en valvinst 2014.

Släpp läkarna loss…Svenska Dagbladet tog igår upp ett angeläget problem. Tusentals svenska ungdomar studerar på läkarutbildningar utomlands, men har svårt att få tillgång till de så viktiga AT-tjänsterna, på svenska vårdinrättningar. Jag tycker att det finns en del reflektioner att göra kring detta. För det första så måste det erbjudas fler platser vid svenska läkarutbildningar. Vården har idag stora behov, och dessa kommer att bli större under de kommande åren. Samtidigt så har vi varje år hundratals svenska ungdomar som vill arbeta med vård i Sverige, men som inte kan studera här. Vi har fler studenter än någonsin i Sverige, då borde det finnas utrymme att utbilda välfärdssektorns framtida medarbetare. Utbyggnaden av läkarutbildningen är nödvändig, men den kommer att ta tid. På kort sikt är det viktigt att Socialstyrelsen justerar sina regler och att landstingen blir bättre på att ta tillvara den resurs som AT-läkarna utgör, även de som studerar utanför Sveriges gränser. För min del tänker jag samla beslutsfattarna i Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och våra vårdgivare för att se vilka möjligheter som finns att underlätta situationen.~

Ett tänkvärt citat:
” Difficulty is the excuse history never accepts.”
Edward R Murrow, amerikansk journalist, 1908 –1965


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin