Utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten

– Idag fattades ett historiskt beslut för att utveckla Pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vatten. Det lyckade pilotprojektet Sjövägen med pendelbåt mellan Lidingö, Nacka och Nybroviken har förlängts. Beslut har även fattats om att påbörja en utredning om vart de nya pendelbåtslinjerna i Stockholm ska börja trafikera under 2012, säger Michael Stjernström, Kristdemokraterna samt gruppledare i Trafiknämnden.

– Att Sjövägen är en ny tvärförbindelse som förkortar restiden med upp till 39 minuter mellan Nacka och Lidingö har uppskattas av resenärerna. Över 120.000 resenärer har sedan pilotprojektet startade i augusti 2010 rest med Sjövägen, fortsätter Michael Stjernström.

– Nu går arbetet vidare för att starta flera sjöbussar och pendelbåtslinjer. Om en ny pendelbåtslinje mellan Ekerö och Stockholm City kunde starta skulle den nuvarande omstigningsträngseln till och från Ekerö vid Brommaplan minskas samtidigt som flera nya resenärer skulle få plats i den ordinarie kollektivtrafiken, fortsätter Michael Stjernström.

– Det finns redan långt framskrida planer planer på hur framtidens moderna pendelbåtar kan designas avslutar Michael Stjernström.

Bild: Konceptidé Pendelbåt av SSPA, Magnus Forsberg (Bilden får publiceras om källa anges.)

För mer information:
Michael Stjernström
Gruppledare, Trafiknämnden
Telefon: 070 – 377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin