Utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten

– Idag fattades ett historiskt beslut för att utveckla Pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vatten. Det lyckade pilotprojektet Sjövägen med pendelbåt mellan Lidingö, Nacka och Nybroviken har förlängts. Beslut har även fattats om att påbörja en utredning om vart de nya pendelbåtslinjerna i Stockholm ska börja trafikera under 2012, säger Michael Stjernström, Kristdemokraterna samt gruppledare i Trafiknämnden.

– Att Sjövägen är en ny tvärförbindelse som förkortar restiden med upp till 39 minuter mellan Nacka och Lidingö har uppskattas av resenärerna. Över 120.000 resenärer har sedan pilotprojektet startade i augusti 2010 rest med Sjövägen, fortsätter Michael Stjernström.

– Nu går arbetet vidare för att starta flera sjöbussar och pendelbåtslinjer. Om en ny pendelbåtslinje mellan Ekerö och Stockholm City kunde starta skulle den nuvarande omstigningsträngseln till och från Ekerö vid Brommaplan minskas samtidigt som flera nya resenärer skulle få plats i den ordinarie kollektivtrafiken, fortsätter Michael Stjernström.

– Det finns redan långt framskrida planer planer på hur framtidens moderna pendelbåtar kan designas avslutar Michael Stjernström.

Bild: Konceptidé Pendelbåt av SSPA, Magnus Forsberg (Bilden får publiceras om källa anges.)

För mer information:
Michael Stjernström
Gruppledare, Trafiknämnden
Telefon: 070 – 377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin