Utbyggnad av kollektivtrafiken i hela Stockholms län

I dagens DN skriver jag tillsammans men mina Allianskollegor om att utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg från Akalla till Barkarbystaden.

Under de senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med närmare 40 000 nya invånare årligen. Att människor från olika delar av världen söker sig till vår region för att förverkliga sina drömmar om ”det goda livet” är positivt, men ställer samtidigt regionen inför stora utmaningar.

För att vår region ska klara av den utmaningen som det innebär att växa med en storlek av staden Karlstad på två år måste samtidigt kollektivtrafiken byggas ut i rask takt. Annars riskerar människor att få tillbringa en allt större tid av sitt liv i bilköer och trängsel inom kollektivtrafiken.

Kristdemokraterna har därför sedan valet 2006 tillsammans med Alliansen tagit initiativ till rekordstor satsning på utbyggnaden av infrastrukturen och kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Alla trafikslag behövs. Både en utbyggnad av tunnelbanan, spårvägen och busstrafiken i vårt län är nödvändigt. Två trafikslag glöms dock allt för ofta bort i samhällsdebatten. Pendeltåget är den mest kapacitetsstarka kollektivtrafik som finns i vårt län. Genom ett kristdemokratiskt initiativ i landstinget utreds nu även den så kallade Norrortsbanan som kan bli en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby, Sollentuna och Kista.

Ett annat trafikslag som Stockholmsregionen är alldeles för dåliga på att nyttja är pendelbåtstrafik. I augusti år 2010 var jag med och invigde SL:s första pendelbåtstrafik. Sjövägen trafikerar Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö – Frihamnen. Pendelbåtstrafiken har blivit en stor succé med över 190 000 resenärer under år 2011. Fler pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren behöver inrättas för att avlasta trafiken på land och skapa nya tvärförbindelser och förkortade restider för resenärerna.
Genom Kristdemokraterna och Alliansens senaste initiativ kommer nu Järfälla kommun tillsammans med Stockholms läns landsting utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg till Barkarbystaden. En utbyggd spårtrafik skulle innebära stora förbättringar för alla som bor och arbetar i området samtidigt som det skulle bidra till att knyta ihop länet på ett bättre sätt.

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer