Utbyggnad av kollektivtrafiken i hela Stockholms län

I dagens DN skriver jag tillsammans men mina Allianskollegor om att utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg från Akalla till Barkarbystaden.

Under de senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med närmare 40 000 nya invånare årligen. Att människor från olika delar av världen söker sig till vår region för att förverkliga sina drömmar om ”det goda livet” är positivt, men ställer samtidigt regionen inför stora utmaningar.

För att vår region ska klara av den utmaningen som det innebär att växa med en storlek av staden Karlstad på två år måste samtidigt kollektivtrafiken byggas ut i rask takt. Annars riskerar människor att få tillbringa en allt större tid av sitt liv i bilköer och trängsel inom kollektivtrafiken.

Kristdemokraterna har därför sedan valet 2006 tillsammans med Alliansen tagit initiativ till rekordstor satsning på utbyggnaden av infrastrukturen och kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Alla trafikslag behövs. Både en utbyggnad av tunnelbanan, spårvägen och busstrafiken i vårt län är nödvändigt. Två trafikslag glöms dock allt för ofta bort i samhällsdebatten. Pendeltåget är den mest kapacitetsstarka kollektivtrafik som finns i vårt län. Genom ett kristdemokratiskt initiativ i landstinget utreds nu även den så kallade Norrortsbanan som kan bli en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby, Sollentuna och Kista.

Ett annat trafikslag som Stockholmsregionen är alldeles för dåliga på att nyttja är pendelbåtstrafik. I augusti år 2010 var jag med och invigde SL:s första pendelbåtstrafik. Sjövägen trafikerar Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö – Frihamnen. Pendelbåtstrafiken har blivit en stor succé med över 190 000 resenärer under år 2011. Fler pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren behöver inrättas för att avlasta trafiken på land och skapa nya tvärförbindelser och förkortade restider för resenärerna.
Genom Kristdemokraterna och Alliansens senaste initiativ kommer nu Järfälla kommun tillsammans med Stockholms läns landsting utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg till Barkarbystaden. En utbyggd spårtrafik skulle innebära stora förbättringar för alla som bor och arbetar i området samtidigt som det skulle bidra till att knyta ihop länet på ett bättre sätt.

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin