Utbyggnad av kollektivtrafiken i hela Stockholms län

I dagens DN skriver jag tillsammans men mina Allianskollegor om att utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg från Akalla till Barkarbystaden.

Under de senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med närmare 40 000 nya invånare årligen. Att människor från olika delar av världen söker sig till vår region för att förverkliga sina drömmar om ”det goda livet” är positivt, men ställer samtidigt regionen inför stora utmaningar.

För att vår region ska klara av den utmaningen som det innebär att växa med en storlek av staden Karlstad på två år måste samtidigt kollektivtrafiken byggas ut i rask takt. Annars riskerar människor att få tillbringa en allt större tid av sitt liv i bilköer och trängsel inom kollektivtrafiken.

Kristdemokraterna har därför sedan valet 2006 tillsammans med Alliansen tagit initiativ till rekordstor satsning på utbyggnaden av infrastrukturen och kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Alla trafikslag behövs. Både en utbyggnad av tunnelbanan, spårvägen och busstrafiken i vårt län är nödvändigt. Två trafikslag glöms dock allt för ofta bort i samhällsdebatten. Pendeltåget är den mest kapacitetsstarka kollektivtrafik som finns i vårt län. Genom ett kristdemokratiskt initiativ i landstinget utreds nu även den så kallade Norrortsbanan som kan bli en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby, Sollentuna och Kista.

Ett annat trafikslag som Stockholmsregionen är alldeles för dåliga på att nyttja är pendelbåtstrafik. I augusti år 2010 var jag med och invigde SL:s första pendelbåtstrafik. Sjövägen trafikerar Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö – Frihamnen. Pendelbåtstrafiken har blivit en stor succé med över 190 000 resenärer under år 2011. Fler pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren behöver inrättas för att avlasta trafiken på land och skapa nya tvärförbindelser och förkortade restider för resenärerna.
Genom Kristdemokraterna och Alliansens senaste initiativ kommer nu Järfälla kommun tillsammans med Stockholms läns landsting utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg till Barkarbystaden. En utbyggd spårtrafik skulle innebära stora förbättringar för alla som bor och arbetar i området samtidigt som det skulle bidra till att knyta ihop länet på ett bättre sätt.

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin