Utbyggnad av kollektivtrafiken i hela Stockholms län

I dagens DN skriver jag tillsammans men mina Allianskollegor om att utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg från Akalla till Barkarbystaden.

Under de senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med närmare 40 000 nya invånare årligen. Att människor från olika delar av världen söker sig till vår region för att förverkliga sina drömmar om ”det goda livet” är positivt, men ställer samtidigt regionen inför stora utmaningar.

För att vår region ska klara av den utmaningen som det innebär att växa med en storlek av staden Karlstad på två år måste samtidigt kollektivtrafiken byggas ut i rask takt. Annars riskerar människor att få tillbringa en allt större tid av sitt liv i bilköer och trängsel inom kollektivtrafiken.

Kristdemokraterna har därför sedan valet 2006 tillsammans med Alliansen tagit initiativ till rekordstor satsning på utbyggnaden av infrastrukturen och kollektivtrafiken i hela Stockholms län.

Alla trafikslag behövs. Både en utbyggnad av tunnelbanan, spårvägen och busstrafiken i vårt län är nödvändigt. Två trafikslag glöms dock allt för ofta bort i samhällsdebatten. Pendeltåget är den mest kapacitetsstarka kollektivtrafik som finns i vårt län. Genom ett kristdemokratiskt initiativ i landstinget utreds nu även den så kallade Norrortsbanan som kan bli en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby, Sollentuna och Kista.

Ett annat trafikslag som Stockholmsregionen är alldeles för dåliga på att nyttja är pendelbåtstrafik. I augusti år 2010 var jag med och invigde SL:s första pendelbåtstrafik. Sjövägen trafikerar Nybrokajen – Nacka Strand – Lidingö – Frihamnen. Pendelbåtstrafiken har blivit en stor succé med över 190 000 resenärer under år 2011. Fler pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren behöver inrättas för att avlasta trafiken på land och skapa nya tvärförbindelser och förkortade restider för resenärerna.
Genom Kristdemokraterna och Alliansens senaste initiativ kommer nu Järfälla kommun tillsammans med Stockholms läns landsting utreda möjligheten att bygga tunnelbana eller spårväg till Barkarbystaden. En utbyggd spårtrafik skulle innebära stora förbättringar för alla som bor och arbetar i området samtidigt som det skulle bidra till att knyta ihop länet på ett bättre sätt.

Stig Nyman (KD)
Äldre och forskningslandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin