Utbyggnad tack

Stockholm köar mest i Norden
ERIK PAULSSON RÖNNBÄCK
Svenska Dagbladet
7 Dec 2011

Stockholm är hårdast drabbat av bilköer i hela Norden, visar en undersökning. Stadens trafikkontor bollar över frågan till bilisterna, samtidigt som Kristdemokraternas gruppledare kritiserar en ”Stockholmsfientlighet” inom regeringen. I går skrev SVD…read more…

Tech Tags:

– Stockholmarna ska inte behöva köa bort sina liv i bilköer. Eftersom stockholmsregionen växer dubbelt så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagens trafikinfarkt där Stockholm redan är hårdast drabbad av köer av storstäderna i norden att förvärras ytterligare, säger Caroline Szyber (KD) riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholms stad.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och öka genomflödet i trafiken behöver tunnelbanan förlängas till Nacka. Samtidigt måste arbetet med Spårväg syd och konverteringen av stombusslinje 4 till spårväg påbörjas. Även en östlig förbindelse behövs för att förbättra framkomligheten, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.

– Om fler ska kunna resa med kollektivtrafiken räcker inte Socialdemokraternas ihåliga förslag om att finansiera en satsning på kollektivtrafik genom en kilometerskatt på tunga vägtransporter. Förslaget kommer att slå mot invånare och näringsliv på landsbygden, men kommer ändå inte ge tillräckliga intäkter för att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Helt nya medel behöver tillföras för en hållbar utbyggnad av infrastrukturen i Stockholmsregionen, fortsätter Caroline Szyber.

– Regeringen måste istället öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i Stockholmsregionen så att det motsvarar regionens andel av Sveriges totala BNP.  För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av vägar och spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik bidra till finansieringen, fortsätter Michael Stjernström.

– Att införandet av trängselskatten förkortade restiderna och minskade köerna inom vägtrafiken år 2006 råder det ingen tvekan om. En översyn av systemet med trängselskatten kan bli nödvändig för att på ett mer kraftfullt och träffsäkert sätt minska trängseln och öka intäkterna för ett framtida finansierande av kollektivtrafiken, avslutar Caroline Szyber.

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin