Utbyggnad tack

Stockholm köar mest i Norden
ERIK PAULSSON RÖNNBÄCK
Svenska Dagbladet
7 Dec 2011

Stockholm är hårdast drabbat av bilköer i hela Norden, visar en undersökning. Stadens trafikkontor bollar över frågan till bilisterna, samtidigt som Kristdemokraternas gruppledare kritiserar en ”Stockholmsfientlighet” inom regeringen. I går skrev SVD…read more…

Tech Tags:

– Stockholmarna ska inte behöva köa bort sina liv i bilköer. Eftersom stockholmsregionen växer dubbelt så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagens trafikinfarkt där Stockholm redan är hårdast drabbad av köer av storstäderna i norden att förvärras ytterligare, säger Caroline Szyber (KD) riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholms stad.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och öka genomflödet i trafiken behöver tunnelbanan förlängas till Nacka. Samtidigt måste arbetet med Spårväg syd och konverteringen av stombusslinje 4 till spårväg påbörjas. Även en östlig förbindelse behövs för att förbättra framkomligheten, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.

– Om fler ska kunna resa med kollektivtrafiken räcker inte Socialdemokraternas ihåliga förslag om att finansiera en satsning på kollektivtrafik genom en kilometerskatt på tunga vägtransporter. Förslaget kommer att slå mot invånare och näringsliv på landsbygden, men kommer ändå inte ge tillräckliga intäkter för att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Helt nya medel behöver tillföras för en hållbar utbyggnad av infrastrukturen i Stockholmsregionen, fortsätter Caroline Szyber.

– Regeringen måste istället öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i Stockholmsregionen så att det motsvarar regionens andel av Sveriges totala BNP.  För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av vägar och spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik bidra till finansieringen, fortsätter Michael Stjernström.

– Att införandet av trängselskatten förkortade restiderna och minskade köerna inom vägtrafiken år 2006 råder det ingen tvekan om. En översyn av systemet med trängselskatten kan bli nödvändig för att på ett mer kraftfullt och träffsäkert sätt minska trängseln och öka intäkterna för ett framtida finansierande av kollektivtrafiken, avslutar Caroline Szyber.

Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin