Utbyggnad tack

Stockholm köar mest i Norden
ERIK PAULSSON RÖNNBÄCK
Svenska Dagbladet
7 Dec 2011

Stockholm är hårdast drabbat av bilköer i hela Norden, visar en undersökning. Stadens trafikkontor bollar över frågan till bilisterna, samtidigt som Kristdemokraternas gruppledare kritiserar en ”Stockholmsfientlighet” inom regeringen. I går skrev SVD…read more…

Tech Tags:

– Stockholmarna ska inte behöva köa bort sina liv i bilköer. Eftersom stockholmsregionen växer dubbelt så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagens trafikinfarkt där Stockholm redan är hårdast drabbad av köer av storstäderna i norden att förvärras ytterligare, säger Caroline Szyber (KD) riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholms stad.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och öka genomflödet i trafiken behöver tunnelbanan förlängas till Nacka. Samtidigt måste arbetet med Spårväg syd och konverteringen av stombusslinje 4 till spårväg påbörjas. Även en östlig förbindelse behövs för att förbättra framkomligheten, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.

– Om fler ska kunna resa med kollektivtrafiken räcker inte Socialdemokraternas ihåliga förslag om att finansiera en satsning på kollektivtrafik genom en kilometerskatt på tunga vägtransporter. Förslaget kommer att slå mot invånare och näringsliv på landsbygden, men kommer ändå inte ge tillräckliga intäkter för att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Helt nya medel behöver tillföras för en hållbar utbyggnad av infrastrukturen i Stockholmsregionen, fortsätter Caroline Szyber.

– Regeringen måste istället öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i Stockholmsregionen så att det motsvarar regionens andel av Sveriges totala BNP.  För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av vägar och spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik bidra till finansieringen, fortsätter Michael Stjernström.

– Att införandet av trängselskatten förkortade restiderna och minskade köerna inom vägtrafiken år 2006 råder det ingen tvekan om. En översyn av systemet med trängselskatten kan bli nödvändig för att på ett mer kraftfullt och träffsäkert sätt minska trängseln och öka intäkterna för ett framtida finansierande av kollektivtrafiken, avslutar Caroline Szyber.

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin