Utbyggnad tack

Stockholm köar mest i Norden
ERIK PAULSSON RÖNNBÄCK
Svenska Dagbladet
7 Dec 2011

Stockholm är hårdast drabbat av bilköer i hela Norden, visar en undersökning. Stadens trafikkontor bollar över frågan till bilisterna, samtidigt som Kristdemokraternas gruppledare kritiserar en ”Stockholmsfientlighet” inom regeringen. I går skrev SVD…read more…

Tech Tags:

– Stockholmarna ska inte behöva köa bort sina liv i bilköer. Eftersom stockholmsregionen växer dubbelt så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagens trafikinfarkt där Stockholm redan är hårdast drabbad av köer av storstäderna i norden att förvärras ytterligare, säger Caroline Szyber (KD) riksdagsledamot och ordförande i Kristdemokraterna i Stockholms stad.

– För att underlätta vardagen för stockholmarna och öka genomflödet i trafiken behöver tunnelbanan förlängas till Nacka. Samtidigt måste arbetet med Spårväg syd och konverteringen av stombusslinje 4 till spårväg påbörjas. Även en östlig förbindelse behövs för att förbättra framkomligheten, säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.

– Om fler ska kunna resa med kollektivtrafiken räcker inte Socialdemokraternas ihåliga förslag om att finansiera en satsning på kollektivtrafik genom en kilometerskatt på tunga vägtransporter. Förslaget kommer att slå mot invånare och näringsliv på landsbygden, men kommer ändå inte ge tillräckliga intäkter för att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Helt nya medel behöver tillföras för en hållbar utbyggnad av infrastrukturen i Stockholmsregionen, fortsätter Caroline Szyber.

– Regeringen måste istället öka anslagen till utbyggnaden av vägar och spår i Stockholmsregionen så att det motsvarar regionens andel av Sveriges totala BNP.  För att få ytterligare intäkter till en snabbare utbyggnad av vägar och spår behöver även de kommuner och företag som gynnas av utbyggd kollektivtrafik bidra till finansieringen, fortsätter Michael Stjernström.

– Att införandet av trängselskatten förkortade restiderna och minskade köerna inom vägtrafiken år 2006 råder det ingen tvekan om. En översyn av systemet med trängselskatten kan bli nödvändig för att på ett mer kraftfullt och träffsäkert sätt minska trängseln och öka intäkterna för ett framtida finansierande av kollektivtrafiken, avslutar Caroline Szyber.

Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer