Utmärkt att kravet på lokalkännedom blir kvar!

Under gårdagen beslöt en majoritet i riksdagens trafikutskott att kravet om lokalkännedom i Stockholm ska behållas. Frågan kommer att slutgiltigt avgöras i riksdagen den 25 april.

– Jag välkomnar att trafikutskottet tog sitt förnuft till fånga och gav Transportstyrelsen bakläxa. Det är utmärkt att kravet på lokalkännedom i Stockholms län blir kvar. För både färdtjänst- och taxiresenärer är kravet på lokalkännedom viktigt för att upprätthålla en god kvalité, säger Karl Henriksson, ordförande i Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Transportstyrelsen måste som tillsynsmyndighet för taxibranschen även åtgärda bristerna i kontrollen av taxichaufförer och i rutinerna för uppföljning av indragna taxiförarlegitimationer. Annars riskeras både resenärernas och medtrafikanternas säkerhet och trygghet, fortsätter Karl Henriksson.

– Vi kristdemokrater kräver också att polisens kontroll av taxichaufförer förbättras. Grova brottslingar eller körkortslösa ska inte kunna fortsätta att utsätta taxikunder för brott och otrygghet, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:

Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst- och tillgänglighetsfrågor samt samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

För mer information:
Karl Henriksson
Mobil: 0708 28 24 62

Mats Reimbertsson
Pressekreterare
Mobil: 070 737 45 52


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin