Utökad pendelbåtstrafik på de inre vattenvägarna

Waxholmsbolaget flyttar upp på land
Anders Sundström

anders.sundstrom@dn.se
Båttrafik
Dagens Nyheter
24 May 2012

○ Skärgårdstrafiken som DN berättat i flera artiklar förändras och samordnas mer med kollektivtrafiken på landbacken. En förändring blir med stor sannolikhet att Waxholmsbolaget blir av med sitt ”bryggläge” på Blasieholmen vid Nybroviken. SL:S nye vd…read more…

Tech Tags:
 
– Genom att samordna SL och Waholmsbolaget fullt ut kan kollektivtrafiken förbättras och kostnaderna för lokal- och administration minska . Samtidigt kan mer pengar satsas på flera nya pendelbåtslinjer. En utbyggd pendelbåtstrafik skapar nya och snabbare resvägar för resenärerna, säger Karl Henriksson (KD).

– Stockholm är en stad byggd på vatten. Nu är det dags att vi på allvar börjar använda de inre vattenvägarna till effektiv kollektivtrafik. SL behöver därför starta flera pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren, Trafiknämnden, fortsätter Karl Henriksson
.
– För att framtidens pendelbåtstrafik ska bli attraktiv måste pendelbåtstrafiken bli en integrerad del av SL:s verksamhet med gemensamt biljettsystem, resegaranti och trafikinformation. Även kopplingen mellan pendelbåtstrafiken och övrig kollektivtrafik måste förbättras genom exempelvis att Nya Slussen fullt ut anpassas för pendelbåtstrafik, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Kristdemokraterna föreslår fyra nya pendelbåtslinjer:
1 Slussen – Nacka Strand – Telegrafberget – Frihamnen – Ropsten
2 Slussen – Nybroviken
3 Nybroviken – Fotografiska museet
4 Ekerö – Gröndal – Slussen


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin