Utökad pendelbåtstrafik på de inre vattenvägarna

Waxholmsbolaget flyttar upp på land
Anders Sundström

anders.sundstrom@dn.se
Båttrafik
Dagens Nyheter
24 May 2012

○ Skärgårdstrafiken som DN berättat i flera artiklar förändras och samordnas mer med kollektivtrafiken på landbacken. En förändring blir med stor sannolikhet att Waxholmsbolaget blir av med sitt ”bryggläge” på Blasieholmen vid Nybroviken. SL:S nye vd…read more…

Tech Tags:
 
– Genom att samordna SL och Waholmsbolaget fullt ut kan kollektivtrafiken förbättras och kostnaderna för lokal- och administration minska . Samtidigt kan mer pengar satsas på flera nya pendelbåtslinjer. En utbyggd pendelbåtstrafik skapar nya och snabbare resvägar för resenärerna, säger Karl Henriksson (KD).

– Stockholm är en stad byggd på vatten. Nu är det dags att vi på allvar börjar använda de inre vattenvägarna till effektiv kollektivtrafik. SL behöver därför starta flera pendelbåtslinjer både i Saltsjön och på Mälaren, Trafiknämnden, fortsätter Karl Henriksson
.
– För att framtidens pendelbåtstrafik ska bli attraktiv måste pendelbåtstrafiken bli en integrerad del av SL:s verksamhet med gemensamt biljettsystem, resegaranti och trafikinformation. Även kopplingen mellan pendelbåtstrafiken och övrig kollektivtrafik måste förbättras genom exempelvis att Nya Slussen fullt ut anpassas för pendelbåtstrafik, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Kristdemokraterna föreslår fyra nya pendelbåtslinjer:
1 Slussen – Nacka Strand – Telegrafberget – Frihamnen – Ropsten
2 Slussen – Nybroviken
3 Nybroviken – Fotografiska museet
4 Ekerö – Gröndal – Slussen


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin