Utveckla ROT och RUT – inför avdrag för IT-tjänster i hemmet

Caroline Szyber och Ella Bohlin (KD)

I dag skriver Caroline Szyber (KD) och Ella Bohlin (KD) på SVT Opinion om att den som betalar för IT-tjänster i hemmet på samma sätt som vid RUT- och ROT-avdragen ska kunna göra avdrag. Sverige behöver en politik som skapar jobb och ger utrymme för mer tid tillsammans med nära och kära.

Många barnfamiljer behöver hjälp för att få vardagen att gå ihop. Vi kristdemokrater vill värna avdragen, undanröja dagens gränsdragningsproblem och hitta nya ekonomiska utvecklingsområden som skapar jobb och balans i vardagen. Undersökningar visar att det finns ett stort intresse hos privatpersoner att betala för hjälp med datorn, internetuppkopplingen eller andra IT-tjänster i hemmet. Ett RIT-avdrag kommer att gynna ungas företagande, motverka ungdomsarbetslöshet och verka för ökade möjligheter till datoranvändande för personer som i dag är ovana vid den moderna tekniken.

Att kalla de som jobbar inom branschen för tjänstefolk, som företrädare för vänsterpartierna har gjort de senaste veckorna, är otroligt föraktfullt. Du som arbetar som barnvakt eller klipper gräs har ingenting att skämmas för. Om de rödgröna vinner valet i höst tänker de avskaffa RUT och ROT. Det skulle innebära tusentals förlorade arbetstillfällen, kraftigt minskade intäkter för statskassan och en försämrad livssituation för stressade människor.

Läs hela debattartikeln här >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin