Vad sägs om att jag utreder framtidens vård för äldre?

Stigs reflexioner
2013:16

Ädel 2.0!

Förmiddagen i dag (onsdag) tillbringade jag tillsammans med en kommunpolitiker och nämndordförande i Botkyrka kommun, en förvaltningschef och två representanter för geriatriken vi Huddinge sjukhus. En återkommande fråga var, naturligtvis, hur relationerna mellan kommunen och landstinget kan utvecklas till gagn för våra äldre med stora vård- och omsorgsbehov.

Mötet var ett arrangemang under kommunens äldrevecka och 50-60 personer lyssnade och frågade. Ett bra initiativ, klart efterföljansvärt. Jag fann anledning att igen ta upp det jag skrev i mina reflexioner för ett par tre veckor sedan, nämligen:

”Några gånger de senaste tio-tolv åren har jag på olika sätt tagit upp frågan om behovet av en reformerad Ädelreform, som lämpligen borde föregås av en ny parlamentarisk utredning, som skulle kunna kallas, ÄDEL2.0, men hittills har inget nappat. Jag vill agna kroken igen.

Jag anser att det blir allt tydligare att 1992 års så kallade Ädelreform har överlevt sig själv, eller snarare har verklighetens folk, det vill i detta sammanhang säga äldre personer med stort omvårdnads- och sjukvårdsbehov, helt andra behov för sin välfärd än deras föregångare för tjugo år sedan. Ädelreformens perspektiv hämtades i hög grad från 1980-talets situation och vårdbehov.”

Jag fann också det lämpligt att ta tillfället och erbjuda mina tjänster som utredningsordförande för ”Ädel 2.0”.

Om jag sticker ut hakan? Javisst! Varför just jag skulle vara lämplig? Efter två mandatperioder som kommunpolitiker, varav en i ledningen för en socialnämnd, och snart fem mandatperioder i landstinget med uppdrag som ordförande i Omsorgsnämnden, Tandvårdsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden, ett par mandatperioder som ordförande i landstingets FoUU-utskott och beredningar och denna period som ordförande i landstingets äldreberedning, så tycker jag att jag borde kunna fylla platsen …

Kommittén bör bestå av en majoritet av kommun- och landstingspolitiker, gärna någon eller ett par med ett par riksdagsperioder i erfarenhetsbagaget. Detta är ett tips till vår regering, som borde kunna besluta om direktiv och sammansättning vilken månad som helst.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Forsknings- och äldrelandstingsråd

 

 

 

 

Ett tänkvärt citat:

”För att komma till källan måste man simma mot strömmen.”

Stanislaw Jerzy Lec

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin