Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för dina skador. Att inte kunna berätta. Att hoppas att någon frågar.

Var femte person i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för våld i nära relationer. De kvinnor och män som drabbas behöver många gånger söka vård för sin fysiska och psykiska ohälsa. De är många gånger kränkta, stukade och har sin självkänsla körd i botten. Hälso- och sjukvården är ofta inte förberedd på att ta hand om dem. Enligt en undersökning får mindre än en tredjedel av de som varit utsatta för våld i nära relationer stöd och hjälp som specifikt är riktade mot dessa erfarenheter. Vi vet att många som utsatts för våld söker sig till vården utan att berätta vad de varit med om och uppger att det hade underlättat för dem om personalen ställt frågan om erfarenhet av våld.

Våld i nära relationer är ett starkt uttryck för bristen på jämställdhet i vårt samhälle. För oss kristdemokrater är det helt oacceptabelt att någon ska behöva leva med risken att utsättas för våld av sin partner. Vi kräver för det första att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar. Men även hälso- och sjukvården har ett stort ansvar. De som utsätts för våld ska få rätt stöd.

Därför tar vi nu krafttag för att förbättra Stockholms läns landstings arbete med våld i nära relationer. Vi påbörjar ett arbete för att vårdgivare och vårdpersonal ska ha rätt stöd. Det ansvar som hälso- och sjukvården har ska vara tydligt. Läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter ska veta vilket ansvar de har. Möjligheterna att identifiera personer som utsatts för våld ska på det här sättet bli bättre.

Handläggning och dokumentation ska också ske på samma sätt överallt så att våldsutsatta personer inte faller mellan stolarna. Vi ska hitta de glapp som finns i vårdens system och täppa till dem. Vårdcentralerna, som möter de flesta patienterna i ett första läge, ska följa rätt rutiner och de patienter som hänvisas vidare ska göra det enligt samma sätt.

Formen för att göra allt det har vi bestämt ska vara ett regionalt vårdprogram. På samma sätt som vi har regionala vårdprogram inom en rad områden ska det skärpa rutiner och förbättra de möten som patienterna har med vården. Syftet är en mer jämlik vård med högre kvalitet.

Metoo-kampanjen har satt ljuset på de sexuella trakasserier som kvinnor i Sverige behöver utstå. Även om många vittnar om vad som hänt på deras arbetsplatser vet vi att sexuellt våld i hemmet, eller andra former av våld i nära relationer, också är ett folkhälsoproblem. Det drabbar inte bara vuxna som tar emot slag utan också barn som ser vad som händer. Om det förekommer våld mellan vuxna i hemmet är det en mycket allvarlig riskfaktor för att barnet själv ska bli utsatt för misshandel. Redan i dag har många delar av vården hittat föredömliga sätt att arbeta med de här frågorna. För att kunna hjälpa fler är det dock dags att flytta fram positionerna och ta ett samlat tag. Min förhoppning är att vi på det sättet ska kunna hitta och hjälpa fler utsatta kvinnor och män.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer