Valåret 2010 snart slut

2010-12-30
Reflexioner
2010:35

Av ett historiskt valår återstår knappt ett par dagar. Ingen av oss minns att en borgerlig regering omvalts till fortsatt regeringsinnehav och att den regeringen hållit ihop hela den gångna mandatperioden. Nära nog samma förhållande gäller för Stockholms läns landsting. Senast det hände var i valet 1979. Det gläder mig och det innebär nya utmaningar. Många av de gamla utmaningarna har vi klarat av, nu gäller att se framåt.

Det är läge för mig att framföra ett varmt tack till alla som bidragit till framgångarna under 2010. Jag nämner ingen enskild person, men vill gärna och först vända mig till kollegor och vänner i landstingsalliansen. Oppositionen har opponerat och det har naturligtvis sina förtjänster. I frågor och interpellationer bidrar oppositionen till klarlägganden i angelägna frågor.
Viktiga händelser att se tillbaka på

Att det småningom blev möjligt att förena alla partierna i landstinget till det eniga beslutet om upphandlingen av Nya Karolinska vill jag placera som den viktigaste händelsen under året. Främst i raden kommer den av det skälet att konsekvenserna av det kommer att gälla sju åtta mandatperioder framåt. Den konstruktiva dialogen mellan majoritet och opposition ända från det initierande brevet till landstingsstyrelsen, över och genom formgivningstävlingen 2005-2006 är värd aktning och respekt.

De fortsatta insatserna för att bredda och fördjupa vårdval inom hälso- och sjukvården kommer också högt på listan av viktiga händelser under valåret. I fråga om vårdval fortsätter reformerandet och vi borde snart finna fram till ersättningsmodeller som bättre speglar vårdbehoven hos patienterna.

Det ökande engagemanget i frågor som rör patientsäkerhet är ett annat angeläget område att uppmärksamma. Den tredje patientsäkerhetsdagen i höstas i vårt landsting visade med all önskvärd tydlighet att arbetet ger och kommer att ge ständigt förbättrad patientsäkerhet. Kan något engagemang inom hälso- och sjukvården vara viktigare?
Nytt år att se fram emot

Några av de politiska områden som jag själv engagerat mig i de senaste två mandatperioderna kommer jag fortsättningsvis att ägna mig åt, t.ex. som ordförande i den nya Forskningsberedningen och som vice ordförande i den likaledes nya NKS-beredningen. Min politiska bas flyttas till Hälso- och sjukvårdsnämnden och jag ser fram emot att få leda beredningen som fått ansvar för äldre, multisjuka, rehabilitering, habilitering och patientsäkerhet. Ett annat nytt engagemang kommer jag att ägna Stiftelsen Äldrecentrum. Behoven hos personer och patienter inom dessa ansvarsområden är väl kända. Tillsammans med de personer som valts till förtroendeposter inom dessa organ, liksom många tjänstemän, vill jag gärna åta mig mina uppdrag och jag ser fram emot gott samarbete alldeles oavsett partibeteckningar. Jag vill medverka till att både 2011 och åren därefter blir vad vi i dessa dagar önskar varann: Gott Nytt…! Välkomna med!

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”Livet i sig är den mest fantastiska sagan man kan få”
H.C. Andersen

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin