Valåret 2010 snart slut

2010-12-30
Reflexioner
2010:35

Av ett historiskt valår återstår knappt ett par dagar. Ingen av oss minns att en borgerlig regering omvalts till fortsatt regeringsinnehav och att den regeringen hållit ihop hela den gångna mandatperioden. Nära nog samma förhållande gäller för Stockholms läns landsting. Senast det hände var i valet 1979. Det gläder mig och det innebär nya utmaningar. Många av de gamla utmaningarna har vi klarat av, nu gäller att se framåt.

Det är läge för mig att framföra ett varmt tack till alla som bidragit till framgångarna under 2010. Jag nämner ingen enskild person, men vill gärna och först vända mig till kollegor och vänner i landstingsalliansen. Oppositionen har opponerat och det har naturligtvis sina förtjänster. I frågor och interpellationer bidrar oppositionen till klarlägganden i angelägna frågor.
Viktiga händelser att se tillbaka på

Att det småningom blev möjligt att förena alla partierna i landstinget till det eniga beslutet om upphandlingen av Nya Karolinska vill jag placera som den viktigaste händelsen under året. Främst i raden kommer den av det skälet att konsekvenserna av det kommer att gälla sju åtta mandatperioder framåt. Den konstruktiva dialogen mellan majoritet och opposition ända från det initierande brevet till landstingsstyrelsen, över och genom formgivningstävlingen 2005-2006 är värd aktning och respekt.

De fortsatta insatserna för att bredda och fördjupa vårdval inom hälso- och sjukvården kommer också högt på listan av viktiga händelser under valåret. I fråga om vårdval fortsätter reformerandet och vi borde snart finna fram till ersättningsmodeller som bättre speglar vårdbehoven hos patienterna.

Det ökande engagemanget i frågor som rör patientsäkerhet är ett annat angeläget område att uppmärksamma. Den tredje patientsäkerhetsdagen i höstas i vårt landsting visade med all önskvärd tydlighet att arbetet ger och kommer att ge ständigt förbättrad patientsäkerhet. Kan något engagemang inom hälso- och sjukvården vara viktigare?
Nytt år att se fram emot

Några av de politiska områden som jag själv engagerat mig i de senaste två mandatperioderna kommer jag fortsättningsvis att ägna mig åt, t.ex. som ordförande i den nya Forskningsberedningen och som vice ordförande i den likaledes nya NKS-beredningen. Min politiska bas flyttas till Hälso- och sjukvårdsnämnden och jag ser fram emot att få leda beredningen som fått ansvar för äldre, multisjuka, rehabilitering, habilitering och patientsäkerhet. Ett annat nytt engagemang kommer jag att ägna Stiftelsen Äldrecentrum. Behoven hos personer och patienter inom dessa ansvarsområden är väl kända. Tillsammans med de personer som valts till förtroendeposter inom dessa organ, liksom många tjänstemän, vill jag gärna åta mig mina uppdrag och jag ser fram emot gott samarbete alldeles oavsett partibeteckningar. Jag vill medverka till att både 2011 och åren därefter blir vad vi i dessa dagar önskar varann: Gott Nytt…! Välkomna med!

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”Livet i sig är den mest fantastiska sagan man kan få”
H.C. Andersen

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin