Valåret 2010 snart slut

2010-12-30
Reflexioner
2010:35

Av ett historiskt valår återstår knappt ett par dagar. Ingen av oss minns att en borgerlig regering omvalts till fortsatt regeringsinnehav och att den regeringen hållit ihop hela den gångna mandatperioden. Nära nog samma förhållande gäller för Stockholms läns landsting. Senast det hände var i valet 1979. Det gläder mig och det innebär nya utmaningar. Många av de gamla utmaningarna har vi klarat av, nu gäller att se framåt.

Det är läge för mig att framföra ett varmt tack till alla som bidragit till framgångarna under 2010. Jag nämner ingen enskild person, men vill gärna och först vända mig till kollegor och vänner i landstingsalliansen. Oppositionen har opponerat och det har naturligtvis sina förtjänster. I frågor och interpellationer bidrar oppositionen till klarlägganden i angelägna frågor.
Viktiga händelser att se tillbaka på

Att det småningom blev möjligt att förena alla partierna i landstinget till det eniga beslutet om upphandlingen av Nya Karolinska vill jag placera som den viktigaste händelsen under året. Främst i raden kommer den av det skälet att konsekvenserna av det kommer att gälla sju åtta mandatperioder framåt. Den konstruktiva dialogen mellan majoritet och opposition ända från det initierande brevet till landstingsstyrelsen, över och genom formgivningstävlingen 2005-2006 är värd aktning och respekt.

De fortsatta insatserna för att bredda och fördjupa vårdval inom hälso- och sjukvården kommer också högt på listan av viktiga händelser under valåret. I fråga om vårdval fortsätter reformerandet och vi borde snart finna fram till ersättningsmodeller som bättre speglar vårdbehoven hos patienterna.

Det ökande engagemanget i frågor som rör patientsäkerhet är ett annat angeläget område att uppmärksamma. Den tredje patientsäkerhetsdagen i höstas i vårt landsting visade med all önskvärd tydlighet att arbetet ger och kommer att ge ständigt förbättrad patientsäkerhet. Kan något engagemang inom hälso- och sjukvården vara viktigare?
Nytt år att se fram emot

Några av de politiska områden som jag själv engagerat mig i de senaste två mandatperioderna kommer jag fortsättningsvis att ägna mig åt, t.ex. som ordförande i den nya Forskningsberedningen och som vice ordförande i den likaledes nya NKS-beredningen. Min politiska bas flyttas till Hälso- och sjukvårdsnämnden och jag ser fram emot att få leda beredningen som fått ansvar för äldre, multisjuka, rehabilitering, habilitering och patientsäkerhet. Ett annat nytt engagemang kommer jag att ägna Stiftelsen Äldrecentrum. Behoven hos personer och patienter inom dessa ansvarsområden är väl kända. Tillsammans med de personer som valts till förtroendeposter inom dessa organ, liksom många tjänstemän, vill jag gärna åta mig mina uppdrag och jag ser fram emot gott samarbete alldeles oavsett partibeteckningar. Jag vill medverka till att både 2011 och åren därefter blir vad vi i dessa dagar önskar varann: Gott Nytt…! Välkomna med!

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”Livet i sig är den mest fantastiska sagan man kan få”
H.C. Andersen

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer