Välkommen miljöpartiet


M och MP förhandlar om vårdvalet
Annika Folcker Aschan
Dagens Nyheter
14 Sep 2012

– Ja, vi har jättetrevligt, och det ska man inte underskatta. Helene Öberg (MP) är en väldigt skicklig politiker men också en trevlig person, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). – Vi har en stor enighet kring hur vi vill stärka…read more…

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting välkomnar att miljöpartiet kommit till insikt om vårdvalets fördelar och uttrycker önskan om ett närmare samarbete med Alliansen.

Miljöpartiet har sedan länge varit skeptiska till människors frömåga att välja sin egen vårdcentral, trots att en rad undersökningar visat att vårdvalet har ökat tillgänligheten för primärvården, framförallt för de som tidigare haft svårt att nå vården. Det är glädjande att de nu vill att vårdens resurser ska börja fördelas efter patienternas vårdbehov och att köfrihet fortsätter vara ett mål. Vill frihetligt inriktade miljöpartister nu arbeta för minskad byråkrati och ökat patientinflytande i vårduppdraget och ersättningssystem så är vi glada att välkomna dem.


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin