Välkommen miljöpartiet


M och MP förhandlar om vårdvalet
Annika Folcker Aschan
Dagens Nyheter
14 Sep 2012

– Ja, vi har jättetrevligt, och det ska man inte underskatta. Helene Öberg (MP) är en väldigt skicklig politiker men också en trevlig person, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). – Vi har en stor enighet kring hur vi vill stärka…read more…

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting välkomnar att miljöpartiet kommit till insikt om vårdvalets fördelar och uttrycker önskan om ett närmare samarbete med Alliansen.

Miljöpartiet har sedan länge varit skeptiska till människors frömåga att välja sin egen vårdcentral, trots att en rad undersökningar visat att vårdvalet har ökat tillgänligheten för primärvården, framförallt för de som tidigare haft svårt att nå vården. Det är glädjande att de nu vill att vårdens resurser ska börja fördelas efter patienternas vårdbehov och att köfrihet fortsätter vara ett mål. Vill frihetligt inriktade miljöpartister nu arbeta för minskad byråkrati och ökat patientinflytande i vårduppdraget och ersättningssystem så är vi glada att välkomna dem.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer