Välkommen miljöpartiet


M och MP förhandlar om vårdvalet
Annika Folcker Aschan
Dagens Nyheter
14 Sep 2012

– Ja, vi har jättetrevligt, och det ska man inte underskatta. Helene Öberg (MP) är en väldigt skicklig politiker men också en trevlig person, säger sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M). – Vi har en stor enighet kring hur vi vill stärka…read more…

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting välkomnar att miljöpartiet kommit till insikt om vårdvalets fördelar och uttrycker önskan om ett närmare samarbete med Alliansen.

Miljöpartiet har sedan länge varit skeptiska till människors frömåga att välja sin egen vårdcentral, trots att en rad undersökningar visat att vårdvalet har ökat tillgänligheten för primärvården, framförallt för de som tidigare haft svårt att nå vården. Det är glädjande att de nu vill att vårdens resurser ska börja fördelas efter patienternas vårdbehov och att köfrihet fortsätter vara ett mål. Vill frihetligt inriktade miljöpartister nu arbeta för minskad byråkrati och ökat patientinflytande i vårduppdraget och ersättningssystem så är vi glada att välkomna dem.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin