Välkommen ombord i SL:s busstrafik!

I dagens DN skriver journalisten Rebecca Haimi en artikel om barnvagnarna i SL:s busstrafik. Sedan flera år tillbaka åker föräldrar med barn i barnvagn gratis i SL:s busstrafik. I artikeln framkommer det att det finns busschaufförer som anser föräldrar med barn i barnvagn borde betala för sig och därmed även lämna barnet ensamt i barnvagnen utan uppsikt. Detta skulle enligt dem leda till minskad trängsel på bussen.

Busschaufförer med denna inställning har delvis rätt, men ändå så fel
Att tvinga föräldrar att lämna sitt nyfödda spädbarn utan uppsikt på bussen skulle givetvis leda till att föräldrar med barn i barnvagn inte vågar resa med SL:s busstrafik. Som förälder vill man givetvis ha sitt barn under uppsikt, även när man reser med bussen. Självklart måste därför föräldrar med barn i barnvagn även fortsättningsvis få resa gratis i SL:s busstrafik.

Alla som reser med SL:s busstrafik bidrar till att det kan bli trångt på bussen vare sig de har med sig matkassen från ICA, träningsväskan eller en barnvagn. Oavsett det måste alla vara välkomna att resa med SL.

I vår värld är det en självklarhet att såväl den nyfödda bebisen i barnvagnen, mannen i rullstol, kvinnan med den hopfällbara cykeln eller den äldre damen med rullatorn ska kunna resa i SL:s busstrafik.

(DN-artikeln i fråga ligger inte ute på webben men finns å sidan 5 i stockholmsbilagan.)

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin