Välkommen till pendeltåget, Vega!

I dag tas det första spadtaget för SL:s nya pendeltågsstation i Vega. Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering och kommunalråd i Huddinge, välkomnar stadsdelen till pendeltågsnätet.

Karl Henriksson (KD)– Den nya stationen kommer att innebära tusentals nya bostäder i Vegastaden och bidra till att utveckla Södertörn. Tillsammans med busstorg, cykelparkering och pendelparkering för bilar kommer fler få bättre resor med SL, säger Karl Henriksson.

När Haninge kommuns nya stadsdel är färdigbyggd 2024 ska den rymma 3 300 bostäder. 4 200 människor beräknas stiga på pendeltåget vid Vega.

– Pendeltågen är stommen för kollektivtrafiken i Stockholms län. Det är viktigt att trafiken når sin fulla potential och kan försörja både nya och gamla bostadsområden. Därför behöver vi inför framtiden se över både hur ofta tågen går och var de ska stanna. Hela Stockholmsregionen ska ha möjlighet till ett hållbart resande, säger Karl Henriksson.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin