Välkommen till pendeltåget, Vega!

I dag tas det första spadtaget för SL:s nya pendeltågsstation i Vega. Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering och kommunalråd i Huddinge, välkomnar stadsdelen till pendeltågsnätet.

Karl Henriksson (KD)– Den nya stationen kommer att innebära tusentals nya bostäder i Vegastaden och bidra till att utveckla Södertörn. Tillsammans med busstorg, cykelparkering och pendelparkering för bilar kommer fler få bättre resor med SL, säger Karl Henriksson.

När Haninge kommuns nya stadsdel är färdigbyggd 2024 ska den rymma 3 300 bostäder. 4 200 människor beräknas stiga på pendeltåget vid Vega.

– Pendeltågen är stommen för kollektivtrafiken i Stockholms län. Det är viktigt att trafiken når sin fulla potential och kan försörja både nya och gamla bostadsområden. Därför behöver vi inför framtiden se över både hur ofta tågen går och var de ska stanna. Hela Stockholmsregionen ska ha möjlighet till ett hållbart resande, säger Karl Henriksson.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer