Välkommen till pendeltåget, Vega!

I dag tas det första spadtaget för SL:s nya pendeltågsstation i Vega. Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering och kommunalråd i Huddinge, välkomnar stadsdelen till pendeltågsnätet.

Karl Henriksson (KD)– Den nya stationen kommer att innebära tusentals nya bostäder i Vegastaden och bidra till att utveckla Södertörn. Tillsammans med busstorg, cykelparkering och pendelparkering för bilar kommer fler få bättre resor med SL, säger Karl Henriksson.

När Haninge kommuns nya stadsdel är färdigbyggd 2024 ska den rymma 3 300 bostäder. 4 200 människor beräknas stiga på pendeltåget vid Vega.

– Pendeltågen är stommen för kollektivtrafiken i Stockholms län. Det är viktigt att trafiken når sin fulla potential och kan försörja både nya och gamla bostadsområden. Därför behöver vi inför framtiden se över både hur ofta tågen går och var de ska stanna. Hela Stockholmsregionen ska ha möjlighet till ett hållbart resande, säger Karl Henriksson.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin