Välkommen till pendeltåget, Vega!

I dag tas det första spadtaget för SL:s nya pendeltågsstation i Vega. Karl Henriksson (KD), ordförande för beredningen för trafikplanering och kommunalråd i Huddinge, välkomnar stadsdelen till pendeltågsnätet.

Karl Henriksson (KD)– Den nya stationen kommer att innebära tusentals nya bostäder i Vegastaden och bidra till att utveckla Södertörn. Tillsammans med busstorg, cykelparkering och pendelparkering för bilar kommer fler få bättre resor med SL, säger Karl Henriksson.

När Haninge kommuns nya stadsdel är färdigbyggd 2024 ska den rymma 3 300 bostäder. 4 200 människor beräknas stiga på pendeltåget vid Vega.

– Pendeltågen är stommen för kollektivtrafiken i Stockholms län. Det är viktigt att trafiken når sin fulla potential och kan försörja både nya och gamla bostadsområden. Därför behöver vi inför framtiden se över både hur ofta tågen går och var de ska stanna. Hela Stockholmsregionen ska ha möjlighet till ett hållbart resande, säger Karl Henriksson.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin