Välkommen; Tillagningsköket!

Äntligen kom beslutet jag väntat på! Beslutet om att sjukhusmaten ska tillgas och finnas nära patienterna. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal är de som känner sina patienter bäst, inte upphandlande politiker. Landstinget ska erbjuda: god och näringsriktig mat, utifrån varje patients behov och önskemål. Bra mat är en viktig del av slutenvården och maten ska självklart vara en upplevelse av det mer positiva slaget, inte bar ett nödvändigt ont att sleva i sig.

Måltidsutredningen har nu arbetat på landstingsalliansens uppdrag och nu ska alla verksamheter ha ett strategiskt och operativt nutritionsarbete, att tillagningskök alltid ska utredas som ett alternativ vid samtliga ny- och ombyggnation av vårdlokaler, och att medel bör satsas på patientnära forskning kring nutrition, ätstödjande åtgärder, måltidssituation och hälsoekonomiska effekter.

Malin Appelgren
Ledamot i produktionsutskottet


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin