Välkommet förslag

Jag välkomnar Stefan Carlssons förslag till myndighetsreform inom vård- och omsorgssektorerna, som jag läser om på DN-debatt idag. Jag väljer att fokusera mer på vad som kan bli framtiden snarare än ”beklaga” nedläggningen av t.ex. Socialstyrelsen.

Anslaget ger mig intryck av en strävan efter bättre effektivitet i de statliga stöd- och granskningsfunktionerna. Dagens splittring på dussinet myndigheter är inte hälsosamt vare sig för dem själva eller de myndigheter och verksamheter, enskilda eller medarbetare som skall försöka nyttiggöra myndigheternas kompetens.

En annan angelägen reform, som inte fanns i Stefan Carlssons utredningsdirektiv, är en departementsreform. Jag ser fram emot etableringen av ett Hälsodepartement, som jämfört med Socialdepartementet i dagens ordning, har lämnat Systembolaget till Näringsdepartementet och pensionerna till Arbetsmarknadsdepartementet. I samma andetag knyts det medicinska forsknings-, utvecklings- och utbildningsansvaret till Hälsodepartementet, det som idag ligger i Utbildningsdepartementet.
 
Stig Nyman (KD)

Äldre och forskningslandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer