Välkommet förslag

Jag välkomnar Stefan Carlssons förslag till myndighetsreform inom vård- och omsorgssektorerna, som jag läser om på DN-debatt idag. Jag väljer att fokusera mer på vad som kan bli framtiden snarare än ”beklaga” nedläggningen av t.ex. Socialstyrelsen.

Anslaget ger mig intryck av en strävan efter bättre effektivitet i de statliga stöd- och granskningsfunktionerna. Dagens splittring på dussinet myndigheter är inte hälsosamt vare sig för dem själva eller de myndigheter och verksamheter, enskilda eller medarbetare som skall försöka nyttiggöra myndigheternas kompetens.

En annan angelägen reform, som inte fanns i Stefan Carlssons utredningsdirektiv, är en departementsreform. Jag ser fram emot etableringen av ett Hälsodepartement, som jämfört med Socialdepartementet i dagens ordning, har lämnat Systembolaget till Näringsdepartementet och pensionerna till Arbetsmarknadsdepartementet. I samma andetag knyts det medicinska forsknings-, utvecklings- och utbildningsansvaret till Hälsodepartementet, det som idag ligger i Utbildningsdepartementet.
 
Stig Nyman (KD)

Äldre och forskningslandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin