Välkommet regeringsbesked

Karl Henriksson (KD)

– Idag gav Göran Hägglund och övriga allianspartiledare besked: Ostlänken ska byggas. Regeringen genomför nu en offensiv järnvägssatsning på 55 miljarder kronor och det här är en välkommen Stockholmssatsning, säger Karl Henriksson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.

– Inte minst innebär detta att Stockholmarna får en direktförbindelse till Skavsta flygplats, en resa som nu tar 2 timmar kortas till knappa 40 minuter.

– De många pendlarna på sträckan kommer få en mer behaglig restid för sin dagspendling. Genom att binda ihop Linköping och Norrköping med Stockholm och Mälardalen blir regionen mer attraktiv för turism, boende, näringsliv och forskning.

– Även den 30 procentiga ökningen på drift- och underhållsåtgärder är mycket välkommen. Inte minst som en av Stockholmsregionens pendeltågstrafikanter gläds jag åt denna satsning. Vi behöver kunna lita på att tågen kommer i tid, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Ostlänken
Ostlänken är en ny, ca 15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna söder om Södertälje och Linköping via Skavsta flygplats. I Linköping ansluter banan till Södra stambanan för resor till och från Malmö och Jönköping. I och med dagens besked kan Trafikverket påbörja arbetet med en järnvägsplan som ger ett detaljerat tekniskt underlag för banan. Faktisk byggstart kan bli 2017 och Ostlänken bedöms vara färdig senast 2028. Kostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kronor.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin