Välkommet regeringsbesked

Karl Henriksson (KD)

– Idag gav Göran Hägglund och övriga allianspartiledare besked: Ostlänken ska byggas. Regeringen genomför nu en offensiv järnvägssatsning på 55 miljarder kronor och det här är en välkommen Stockholmssatsning, säger Karl Henriksson, distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.

– Inte minst innebär detta att Stockholmarna får en direktförbindelse till Skavsta flygplats, en resa som nu tar 2 timmar kortas till knappa 40 minuter.

– De många pendlarna på sträckan kommer få en mer behaglig restid för sin dagspendling. Genom att binda ihop Linköping och Norrköping med Stockholm och Mälardalen blir regionen mer attraktiv för turism, boende, näringsliv och forskning.

– Även den 30 procentiga ökningen på drift- och underhållsåtgärder är mycket välkommen. Inte minst som en av Stockholmsregionens pendeltågstrafikanter gläds jag åt denna satsning. Vi behöver kunna lita på att tågen kommer i tid, avslutar Karl Henriksson.

Fakta:
Ostlänken
Ostlänken är en ny, ca 15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna söder om Södertälje och Linköping via Skavsta flygplats. I Linköping ansluter banan till Södra stambanan för resor till och från Malmö och Jönköping. I och med dagens besked kan Trafikverket påbörja arbetet med en järnvägsplan som ger ett detaljerat tekniskt underlag för banan. Faktisk byggstart kan bli 2017 och Ostlänken bedöms vara färdig senast 2028. Kostnaden beräknas till cirka 30 miljarder kronor.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer