”Vansinne kasta ut vårdgivarna för 485 äldrevårdsplatser”

Vänsterpartiet vill kasta ut alla utförare i geriatriken som inte är offentligt drivna. De står i dag för 485 vårdplatser. Äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) sågar förslaget.

– Privata vårdgivare är enormt viktiga för vården och uppskattade av patienterna. De bidrar till variation och mångfald för de svårast sjuka äldre patienterna. Det är inget annat än vansinne att vilja kasta ut dem, säger Ella Bohlin.

Praktikertjänst, Capio, Legevisitten och Stockholms sjukhem har i dag hand om vården vid ungefär hälften av landstingets geriatrikplatser. Hälso- och sjukvårdsnämnden avslog under tisdagen Vänsterpartiets förslag.

– Vänsterpartisterna vill förändra en väl fungerande vård. Deras uppenbart ideologiska skäl har ett bakvänt resonemang som går ut på att patienterna skulle få mer inflytande över sin vård om deras valfrihet tas bort. Det går förstås inte ihop. Vi vill i stället utöka möjligheten för patienterna i geriatriken att välja själva. Där har de privata vårdgivarna en viktig roll även i framtiden, säger Ella Bohlin.

 

Bilden: Ella Bohlin inviger Kungsholmsgeriatriken, som drivs av Stockholms sjukhem och öppnar 42 nya vårdplatser. Läs mer här >>


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin