Vänsterns privatbilsförbud – Nej tack!

”Det finns ingen anledning till privatbilism i Stockholms innerstad”. Orden är vänsterpartiets Gunilla Roxby Cromvalls i dagens landstingsfullmäktige.

Va? Berätta det för den mamma eller pappa som åker in till Sachsska barnsjukhuset med sitt sjuka barn. Berätta det för den som handlar otympliga föremål i någon av alla de butiker som finns i landets i särklass största handelsområde. Berätta det för de personer med funktionsnedsättning som idag kan ta sig runt på egen hand i Stockholm tack vare den egna bilen. Eller för all del den som bara behöver köpa mycket julklappar.

Framtidens stadsplanering måste utgå från och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det gäller inte minst i innerstaden, där det begränsade utrymmet utgör en trång sektor som måste användas effektivt. Men trots att vi ska satsa på att göra andra transportslag så attraktiva som möjligt, kommer privatbilismen inom överskådlig framtid behövas. Även i innerstaden.

Det finns en lång rad mycket goda skäl till att människor idag väljer att åka bil till och i innerstaden. Dessa goda skäl ska vi respektera.

Karl Henriksson
Ledamot i landstingsfullmäktige


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin