Vänsterns privatbilsförbud – Nej tack!

”Det finns ingen anledning till privatbilism i Stockholms innerstad”. Orden är vänsterpartiets Gunilla Roxby Cromvalls i dagens landstingsfullmäktige.

Va? Berätta det för den mamma eller pappa som åker in till Sachsska barnsjukhuset med sitt sjuka barn. Berätta det för den som handlar otympliga föremål i någon av alla de butiker som finns i landets i särklass största handelsområde. Berätta det för de personer med funktionsnedsättning som idag kan ta sig runt på egen hand i Stockholm tack vare den egna bilen. Eller för all del den som bara behöver köpa mycket julklappar.

Framtidens stadsplanering måste utgå från och prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det gäller inte minst i innerstaden, där det begränsade utrymmet utgör en trång sektor som måste användas effektivt. Men trots att vi ska satsa på att göra andra transportslag så attraktiva som möjligt, kommer privatbilismen inom överskådlig framtid behövas. Även i innerstaden.

Det finns en lång rad mycket goda skäl till att människor idag väljer att åka bil till och i innerstaden. Dessa goda skäl ska vi respektera.

Karl Henriksson
Ledamot i landstingsfullmäktige


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer