Våra kollegor i Folkcentern måste lyfta blicken

Gustav Andersson och Per Ankersjö  (C) ifrågasätter om Birgitta Rydberg och Erik Ullenhag (FP), som på nu ställt sig bakom en tunnelbaneutbyggnad till Nacka, verkligen vill bygga lika mycket som Centerpartiet, läs här och här samt här. En debatt om vem som vill mest kring den redan befintliga gemensamma syn vi har på en tunnelbana till Nacka. Andersson och Ankersjö räknar även upp ett antal ytterligare tunnelbaneprojekt som de vill genomföra.

Vi kristdemokrater ser nu med oro på det ensidiga fokus på utbyggnad av tunnelbanan som man nu ser hos Centerpartiet och en del andra. Även om vi kristdemokrater vill bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka (Brännpunkt den 8 februari), är vi samtidigt medvetna om att nya tunnelbaneutbyggnader är oerhört kostnadskrävande. Tunnelbanan riskerar att bli en gökunge som petar bort alla andra nödvändiga investeringar.
Dagens SL-nätverk är utformat som ekrar i ett hjul med T-centralen i centrum, vilket ger stor trängsel i de centrala delarna och dåliga tvärförbindelser. Två helt avgörande förutsättningar för utvecklingen av Stockholms kollektivtrafik är därför att vi hittar sätt att avlasta tunnelbanans hårt belastade centrala snitt genom innerstaden, framför allt på de gröna och röda linjerna, och att vi förbättrar tvärförbindelserna i ytterstaden, framför allt mellan de framtida regionala kärnorna.

En utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka ligger helt i linje med den prioriteringen, eftersom den väldigt tydligt skulle avlasta tunnelbanans gröna och röda linjer. Av samma skäl vill vi kristdemokrater prioritera en konvertering av stombusslinje 4 till spårväg. Genom att skapa snabbare och bekvämare tvärvägar i innerstaden kommer tunnelbanans centrala snitt att avlastas på en rad hårt belastade avsnitt.
För att förbättra tvärförbindelserna mellan de regionala kärnorna i stadens yttre delar vill kristdemokraterna i Stockholms läns landsting prioritera byggandet av Spårväg Syd, som förbinder Flemingsberg och Älvsjö med Kungens Kurva-Skärholmen, och utreda Norrortsbanan, en pendeltågsförbindelse mellan Barkarby och Täby via Kista, som också skulle kunna ge snabbare förbindelser från de regionala kärnorna till såväl Stockholms C som Arlanda.
Som synes är en ensidig prioritering av tunnelbaneutbyggnad, hur vällovlig den än kan verka, något som riskerar att hämma Stockholms framtida utveckling. Istället för att enbart prata tunnelbana måste vi se att varje transportslag fyller sin funktion och finns för att skapa ett bättre och mer attraktivt kollektivtrafiknätverk i Stockholms län.

Michael Stjernström och Karl Henriksson (KD)
Trafiknämnden


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin