Våra kollegor i Folkcentern måste lyfta blicken

Gustav Andersson och Per Ankersjö  (C) ifrågasätter om Birgitta Rydberg och Erik Ullenhag (FP), som på nu ställt sig bakom en tunnelbaneutbyggnad till Nacka, verkligen vill bygga lika mycket som Centerpartiet, läs här och här samt här. En debatt om vem som vill mest kring den redan befintliga gemensamma syn vi har på en tunnelbana till Nacka. Andersson och Ankersjö räknar även upp ett antal ytterligare tunnelbaneprojekt som de vill genomföra.

Vi kristdemokrater ser nu med oro på det ensidiga fokus på utbyggnad av tunnelbanan som man nu ser hos Centerpartiet och en del andra. Även om vi kristdemokrater vill bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka (Brännpunkt den 8 februari), är vi samtidigt medvetna om att nya tunnelbaneutbyggnader är oerhört kostnadskrävande. Tunnelbanan riskerar att bli en gökunge som petar bort alla andra nödvändiga investeringar.
Dagens SL-nätverk är utformat som ekrar i ett hjul med T-centralen i centrum, vilket ger stor trängsel i de centrala delarna och dåliga tvärförbindelser. Två helt avgörande förutsättningar för utvecklingen av Stockholms kollektivtrafik är därför att vi hittar sätt att avlasta tunnelbanans hårt belastade centrala snitt genom innerstaden, framför allt på de gröna och röda linjerna, och att vi förbättrar tvärförbindelserna i ytterstaden, framför allt mellan de framtida regionala kärnorna.

En utbyggnad av tunnelbanans blå linje till Nacka ligger helt i linje med den prioriteringen, eftersom den väldigt tydligt skulle avlasta tunnelbanans gröna och röda linjer. Av samma skäl vill vi kristdemokrater prioritera en konvertering av stombusslinje 4 till spårväg. Genom att skapa snabbare och bekvämare tvärvägar i innerstaden kommer tunnelbanans centrala snitt att avlastas på en rad hårt belastade avsnitt.
För att förbättra tvärförbindelserna mellan de regionala kärnorna i stadens yttre delar vill kristdemokraterna i Stockholms läns landsting prioritera byggandet av Spårväg Syd, som förbinder Flemingsberg och Älvsjö med Kungens Kurva-Skärholmen, och utreda Norrortsbanan, en pendeltågsförbindelse mellan Barkarby och Täby via Kista, som också skulle kunna ge snabbare förbindelser från de regionala kärnorna till såväl Stockholms C som Arlanda.
Som synes är en ensidig prioritering av tunnelbaneutbyggnad, hur vällovlig den än kan verka, något som riskerar att hämma Stockholms framtida utveckling. Istället för att enbart prata tunnelbana måste vi se att varje transportslag fyller sin funktion och finns för att skapa ett bättre och mer attraktivt kollektivtrafiknätverk i Stockholms län.

Michael Stjernström och Karl Henriksson (KD)
Trafiknämnden


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin