Vård för alla?

I Malmö har polisen något som de kallar för Revaprojektet. Det är ett sätt att effektivisera jakten på gömda och papperslösa. Där ingår bland annat att leta upp flyktingar inom vården. Stig Nyman kommenterar detta i ABC inför att Reva ska utökas även till Stockholm.

Revaprojektet stämmer tyvärr överns med den politiska hållning som Regeringen och Miljöpartiet antagit när det gäller papperslösa och gömda. Överenskommelsen handlade inte bara om att förbättra rätten till vård för papperslösa utan också att återvändandet för dem som fått avslag på sin asylansökan ska ske med humanitet och värdighet. Samtidigt finns i överenskommelsen också en formulering som skapat Reva nämligen arbetet med att öka effektiviteten att tvångsvisa människor.
Så frågan är ifall papperslösa kommer att våga utnyttja den vård Kristdemokraterna sagt sig kämpa för? Särskilt med tanke på att det inte finns några lagar som reglerar var gränspolisen får och inte får leta efter efterlysta människor? Stockholms läns landsting säger med emfas nej till att låta polisen se journaler. Dels med hänvisning till intentionerna i regeringsförslaget och dels med hänvisning till patientsekretessen. Det finns kanske inte i lagen skrivet, men moraliskt ska det finnas fredade platser. Gränspolisen gör inga medicinska bedömningar och bör då inte heller se någora journaler.

Stig Nyman (KD)
Landstingsråd


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin