Vård för alla?

I Malmö har polisen något som de kallar för Revaprojektet. Det är ett sätt att effektivisera jakten på gömda och papperslösa. Där ingår bland annat att leta upp flyktingar inom vården. Stig Nyman kommenterar detta i ABC inför att Reva ska utökas även till Stockholm.

Revaprojektet stämmer tyvärr överns med den politiska hållning som Regeringen och Miljöpartiet antagit när det gäller papperslösa och gömda. Överenskommelsen handlade inte bara om att förbättra rätten till vård för papperslösa utan också att återvändandet för dem som fått avslag på sin asylansökan ska ske med humanitet och värdighet. Samtidigt finns i överenskommelsen också en formulering som skapat Reva nämligen arbetet med att öka effektiviteten att tvångsvisa människor.
Så frågan är ifall papperslösa kommer att våga utnyttja den vård Kristdemokraterna sagt sig kämpa för? Särskilt med tanke på att det inte finns några lagar som reglerar var gränspolisen får och inte får leta efter efterlysta människor? Stockholms läns landsting säger med emfas nej till att låta polisen se journaler. Dels med hänvisning till intentionerna i regeringsförslaget och dels med hänvisning till patientsekretessen. Det finns kanske inte i lagen skrivet, men moraliskt ska det finnas fredade platser. Gränspolisen gör inga medicinska bedömningar och bör då inte heller se någora journaler.

Stig Nyman (KD)
Landstingsråd


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin