Vård i världsklass genom grannländers kunskaper

Gruppledarna för partierna i landstinget har rest till Norge, Danmark och Nederländerna. Foto: André Assarsson

Tre länder på tre dagar. Sjukhus och universitet i Köpenhamn, Oslo och nederländska Utrecht. Det var inte frågan om någon lyxresa när Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman (tvåa från höger på bilden) och de andra gruppledarna för de politiska partierna i Stockholms läns landsting tog sig an ett fullspäckat program för att bättra på sina kunskaper och inspireras. I går kom de tillbaka. 

Stig Nyman kan konstatera att det finns lösningar på hur sjukhus och forskning samarbetar som kan vara intressanta för Stockholm. De nordiska grannländerna har liknande system som i Sverige, där staten ansvarar för utbildning och grundforskning. Den kliniska forskningen kräver dock att man samarbetar nära sjukhusen. I Köpenhamn är Rigshospitalet ett exempel på ett väl fungerande samspel mellan klinik och forskning.

Erfarenheter och kunskaper från jämförbara länder är mycket värdefulla när framtidens politiska beslut ska utformas. Kristdemokraterna fortsätter att arbeta för att Stockholm ska ha vård och medicinsk forskning i världsklass.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin