Vården behöver ett journalsystem för hela landet

Journaler i sjukvården. Foto: Shutterstock

I dag skriver Ella Bohlin i Dagens Samhälle om hur journalerna på sjukhusen ska hanteras. Ella Bohlin är Kristdemokraternas toppkandidat till landstingsvalet i Stockholm, och hon föreslår ett gemensamt journalsystem för hela landet.

Så här skriver hon i artikeln:

Sveriges 21 landsting är i behov att ett rejält omtag gällande IT-systemen. De kan i det närmaste beskrivas som ett lapptäcke. Patientsäkerheten kan inte garanteras och i nuläget klarar inte detta virrvarr av system grundläggande krav på funktionalitet och drift. Läkare spenderar mycket tid bara på att logga in och ut mellan olika system. Tid som egentligen skulle lagts på patienten och hennes behov. Olika landsting använder som bekant olika journalsystem, som i sin tur ska arbeta med många andra och alltsammans ska sedan fungera ihop. Problemen är uppenbara.

För att underlätta kommunikationen med patienten, minska risken för felbehandling och förbättra patientsäkerheten menar jag att ett nationellt journalsystem för vården är nödvändigt. Detta ska samordnas och upphandlas nationellt.

I dag finns Inera-projektet Nationell Patientöversikt (NPÖ). NPÖ ingår i en nationell IT-strategi för e-hälsa som samtliga landsting och regioner i Sverige står bakom. Via NPÖ kan behörig vårdpersonal få tillträde till patientinformation från flera vårdgivare – både offentliga och privata under förutsättning av att patienten ger sitt samtycke. Projekt som NPÖ är ett gott initiativ men mer av långsiktighet krävs.

Trygg och säker vård bygger på att vårdpersonalen kan få information om patienten. Det kan handla om exempelvis tidigare sjukdomar eller medicinering. Därför krävs nya lösningar, en samlad tydlig strategi och inte minst politisk vilja.

För att undvika lapptäcksmodellen menar jag att det är nödvändigt att upphandlingen av nytt journalsystem sker på nationell nivå. För en mer jämlik vård, god kvalité och för att underlätta för patientinvolvering har vi kristdemokrater fört fram tanken att staten bör ta ett ökat ansvar för delar av vården som i dag vilar på landsting och regioner. IT-systemens tillkortakommanden är ett tydligt exempel på när den gruppering av landet, som Axel Oxenstierna var arkiteten bakom, inte är tillfredsställande och illa anpassad för dagens behov.

Journalsystemet ska utgå från ett sammanhållet informationslager och ett öppet tjänstegränssnitt som tillåter att flera system och lokala landstingstillämpningar kan samverka. Patienten ska fortsatt kunna ge samtycke till att hans/hennes journal kan läsas av personal som är delaktig i vården. Hänsyn ska givetvis tas till integritetsaspekten i utformandet av ett nationellt journalsystem.

ellahead 2Ella Bohlin (KD)
förstanamn inför landstingsvalet i Stockholms län


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin