Vården behöver ett journalsystem för hela landet

Journaler i sjukvården. Foto: Shutterstock

I dag skriver Ella Bohlin i Dagens Samhälle om hur journalerna på sjukhusen ska hanteras. Ella Bohlin är Kristdemokraternas toppkandidat till landstingsvalet i Stockholm, och hon föreslår ett gemensamt journalsystem för hela landet.

Så här skriver hon i artikeln:

Sveriges 21 landsting är i behov att ett rejält omtag gällande IT-systemen. De kan i det närmaste beskrivas som ett lapptäcke. Patientsäkerheten kan inte garanteras och i nuläget klarar inte detta virrvarr av system grundläggande krav på funktionalitet och drift. Läkare spenderar mycket tid bara på att logga in och ut mellan olika system. Tid som egentligen skulle lagts på patienten och hennes behov. Olika landsting använder som bekant olika journalsystem, som i sin tur ska arbeta med många andra och alltsammans ska sedan fungera ihop. Problemen är uppenbara.

För att underlätta kommunikationen med patienten, minska risken för felbehandling och förbättra patientsäkerheten menar jag att ett nationellt journalsystem för vården är nödvändigt. Detta ska samordnas och upphandlas nationellt.

I dag finns Inera-projektet Nationell Patientöversikt (NPÖ). NPÖ ingår i en nationell IT-strategi för e-hälsa som samtliga landsting och regioner i Sverige står bakom. Via NPÖ kan behörig vårdpersonal få tillträde till patientinformation från flera vårdgivare – både offentliga och privata under förutsättning av att patienten ger sitt samtycke. Projekt som NPÖ är ett gott initiativ men mer av långsiktighet krävs.

Trygg och säker vård bygger på att vårdpersonalen kan få information om patienten. Det kan handla om exempelvis tidigare sjukdomar eller medicinering. Därför krävs nya lösningar, en samlad tydlig strategi och inte minst politisk vilja.

För att undvika lapptäcksmodellen menar jag att det är nödvändigt att upphandlingen av nytt journalsystem sker på nationell nivå. För en mer jämlik vård, god kvalité och för att underlätta för patientinvolvering har vi kristdemokrater fört fram tanken att staten bör ta ett ökat ansvar för delar av vården som i dag vilar på landsting och regioner. IT-systemens tillkortakommanden är ett tydligt exempel på när den gruppering av landet, som Axel Oxenstierna var arkiteten bakom, inte är tillfredsställande och illa anpassad för dagens behov.

Journalsystemet ska utgå från ett sammanhållet informationslager och ett öppet tjänstegränssnitt som tillåter att flera system och lokala landstingstillämpningar kan samverka. Patienten ska fortsatt kunna ge samtycke till att hans/hennes journal kan läsas av personal som är delaktig i vården. Hänsyn ska givetvis tas till integritetsaspekten i utformandet av ett nationellt journalsystem.

ellahead 2Ella Bohlin (KD)
förstanamn inför landstingsvalet i Stockholms län


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer