Vården behöver ett journalsystem för hela landet

Journaler i sjukvården. Foto: Shutterstock

I dag skriver Ella Bohlin i Dagens Samhälle om hur journalerna på sjukhusen ska hanteras. Ella Bohlin är Kristdemokraternas toppkandidat till landstingsvalet i Stockholm, och hon föreslår ett gemensamt journalsystem för hela landet.

Så här skriver hon i artikeln:

Sveriges 21 landsting är i behov att ett rejält omtag gällande IT-systemen. De kan i det närmaste beskrivas som ett lapptäcke. Patientsäkerheten kan inte garanteras och i nuläget klarar inte detta virrvarr av system grundläggande krav på funktionalitet och drift. Läkare spenderar mycket tid bara på att logga in och ut mellan olika system. Tid som egentligen skulle lagts på patienten och hennes behov. Olika landsting använder som bekant olika journalsystem, som i sin tur ska arbeta med många andra och alltsammans ska sedan fungera ihop. Problemen är uppenbara.

För att underlätta kommunikationen med patienten, minska risken för felbehandling och förbättra patientsäkerheten menar jag att ett nationellt journalsystem för vården är nödvändigt. Detta ska samordnas och upphandlas nationellt.

I dag finns Inera-projektet Nationell Patientöversikt (NPÖ). NPÖ ingår i en nationell IT-strategi för e-hälsa som samtliga landsting och regioner i Sverige står bakom. Via NPÖ kan behörig vårdpersonal få tillträde till patientinformation från flera vårdgivare – både offentliga och privata under förutsättning av att patienten ger sitt samtycke. Projekt som NPÖ är ett gott initiativ men mer av långsiktighet krävs.

Trygg och säker vård bygger på att vårdpersonalen kan få information om patienten. Det kan handla om exempelvis tidigare sjukdomar eller medicinering. Därför krävs nya lösningar, en samlad tydlig strategi och inte minst politisk vilja.

För att undvika lapptäcksmodellen menar jag att det är nödvändigt att upphandlingen av nytt journalsystem sker på nationell nivå. För en mer jämlik vård, god kvalité och för att underlätta för patientinvolvering har vi kristdemokrater fört fram tanken att staten bör ta ett ökat ansvar för delar av vården som i dag vilar på landsting och regioner. IT-systemens tillkortakommanden är ett tydligt exempel på när den gruppering av landet, som Axel Oxenstierna var arkiteten bakom, inte är tillfredsställande och illa anpassad för dagens behov.

Journalsystemet ska utgå från ett sammanhållet informationslager och ett öppet tjänstegränssnitt som tillåter att flera system och lokala landstingstillämpningar kan samverka. Patienten ska fortsatt kunna ge samtycke till att hans/hennes journal kan läsas av personal som är delaktig i vården. Hänsyn ska givetvis tas till integritetsaspekten i utformandet av ett nationellt journalsystem.

ellahead 2Ella Bohlin (KD)
förstanamn inför landstingsvalet i Stockholms län


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin