Vården behöver ett journalsystem för hela landet

Journaler i sjukvården. Foto: Shutterstock

I dag skriver Ella Bohlin i Dagens Samhälle om hur journalerna på sjukhusen ska hanteras. Ella Bohlin är Kristdemokraternas toppkandidat till landstingsvalet i Stockholm, och hon föreslår ett gemensamt journalsystem för hela landet.

Så här skriver hon i artikeln:

Sveriges 21 landsting är i behov att ett rejält omtag gällande IT-systemen. De kan i det närmaste beskrivas som ett lapptäcke. Patientsäkerheten kan inte garanteras och i nuläget klarar inte detta virrvarr av system grundläggande krav på funktionalitet och drift. Läkare spenderar mycket tid bara på att logga in och ut mellan olika system. Tid som egentligen skulle lagts på patienten och hennes behov. Olika landsting använder som bekant olika journalsystem, som i sin tur ska arbeta med många andra och alltsammans ska sedan fungera ihop. Problemen är uppenbara.

För att underlätta kommunikationen med patienten, minska risken för felbehandling och förbättra patientsäkerheten menar jag att ett nationellt journalsystem för vården är nödvändigt. Detta ska samordnas och upphandlas nationellt.

I dag finns Inera-projektet Nationell Patientöversikt (NPÖ). NPÖ ingår i en nationell IT-strategi för e-hälsa som samtliga landsting och regioner i Sverige står bakom. Via NPÖ kan behörig vårdpersonal få tillträde till patientinformation från flera vårdgivare – både offentliga och privata under förutsättning av att patienten ger sitt samtycke. Projekt som NPÖ är ett gott initiativ men mer av långsiktighet krävs.

Trygg och säker vård bygger på att vårdpersonalen kan få information om patienten. Det kan handla om exempelvis tidigare sjukdomar eller medicinering. Därför krävs nya lösningar, en samlad tydlig strategi och inte minst politisk vilja.

För att undvika lapptäcksmodellen menar jag att det är nödvändigt att upphandlingen av nytt journalsystem sker på nationell nivå. För en mer jämlik vård, god kvalité och för att underlätta för patientinvolvering har vi kristdemokrater fört fram tanken att staten bör ta ett ökat ansvar för delar av vården som i dag vilar på landsting och regioner. IT-systemens tillkortakommanden är ett tydligt exempel på när den gruppering av landet, som Axel Oxenstierna var arkiteten bakom, inte är tillfredsställande och illa anpassad för dagens behov.

Journalsystemet ska utgå från ett sammanhållet informationslager och ett öppet tjänstegränssnitt som tillåter att flera system och lokala landstingstillämpningar kan samverka. Patienten ska fortsatt kunna ge samtycke till att hans/hennes journal kan läsas av personal som är delaktig i vården. Hänsyn ska givetvis tas till integritetsaspekten i utformandet av ett nationellt journalsystem.

ellahead 2Ella Bohlin (KD)
förstanamn inför landstingsvalet i Stockholms län


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin