Vården nära dig ska bli bättre – Alliansen satsar på närakuterna

Närakuterna i Stockholms län ska få högre kompetens, möjlighet att ta emot ambulanstransporter, ha eget labb och ha egen röntgen. De nya närakuterna ska efter Alliansens omstrukturering vara i drift 2017. 

För landstinget fyller närakuterna en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Informationen om närakuten kan bli mycket bättre än i dag, och det är något som Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin arbetar för. Alliansens mål är att besöken på närakuterna ska motsvara 43 procent av besöken på akutsjukhusens akutmottagningar. I dag är den siffran bara 36,5 procent. Förutom tydligare information satsar landstinget på att närakuterna får bättre möjligheter att ta prover och tillgång till röntgen.

Med ett lyft för närakuterna blir den akuta Stockholmsvården ännu bättre. De är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen och som inte heller egentligen har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen verkar för mångfald och valfrihet i vården. Fler ska få vård av högsta kvalitet i rätt tid. Närakuten är därför en viktig pusselbit i arbetet för jämlik och rättvis hälso- och sjukvård.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer