Vården nära dig ska bli bättre – Alliansen satsar på närakuterna

Närakuterna i Stockholms län ska få högre kompetens, möjlighet att ta emot ambulanstransporter, ha eget labb och ha egen röntgen. De nya närakuterna ska efter Alliansens omstrukturering vara i drift 2017. 

För landstinget fyller närakuterna en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Informationen om närakuten kan bli mycket bättre än i dag, och det är något som Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin arbetar för. Alliansens mål är att besöken på närakuterna ska motsvara 43 procent av besöken på akutsjukhusens akutmottagningar. I dag är den siffran bara 36,5 procent. Förutom tydligare information satsar landstinget på att närakuterna får bättre möjligheter att ta prover och tillgång till röntgen.

Med ett lyft för närakuterna blir den akuta Stockholmsvården ännu bättre. De är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen och som inte heller egentligen har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen verkar för mångfald och valfrihet i vården. Fler ska få vård av högsta kvalitet i rätt tid. Närakuten är därför en viktig pusselbit i arbetet för jämlik och rättvis hälso- och sjukvård.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin