Vården nära dig ska bli bättre – Alliansen satsar på närakuterna

Närakuterna i Stockholms län ska få högre kompetens, möjlighet att ta emot ambulanstransporter, ha eget labb och ha egen röntgen. De nya närakuterna ska efter Alliansens omstrukturering vara i drift 2017. 

För landstinget fyller närakuterna en viktig funktion, inte minst för att förkorta väntetiderna på akutmottagningarna. Informationen om närakuten kan bli mycket bättre än i dag, och det är något som Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin arbetar för. Alliansens mål är att besöken på närakuterna ska motsvara 43 procent av besöken på akutsjukhusens akutmottagningar. I dag är den siffran bara 36,5 procent. Förutom tydligare information satsar landstinget på att närakuterna får bättre möjligheter att ta prover och tillgång till röntgen.

Med ett lyft för närakuterna blir den akuta Stockholmsvården ännu bättre. De är tillgängliga när vårdcentralerna har stängt just för den som inte kan vänta till dagen efter då vårdcentralen är öppen och som inte heller egentligen har behov av att vända sig till en akutmottagning.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen verkar för mångfald och valfrihet i vården. Fler ska få vård av högsta kvalitet i rätt tid. Närakuten är därför en viktig pusselbit i arbetet för jämlik och rättvis hälso- och sjukvård.


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin