Vårdvalets styrkor glöms bort

Det som SvD glömmer bort att skriva i artikeln är att det tackvare de 27 nya vårdcentralerna som har öppnats blivit en enormt ökad tillgänglighet i primärvården i Stockholm. Efter ett år med Vårdval Stockholm är erfarenheterna mycket positiva. Tillgängligheten har genomgått en rekordstor förbättring. Antalet besök hos husläkare har ökat med 311 000 (+12%). Den största ökningen har skett i områden som tidigare hade dålig tillgänglighet, tillexempel Kista och Rinkeby. Antalet listningsbara läkare inom primärvården har ökat från 989 till 1033. Det finns dessutom 8 fler mödravårdscentraler, 8 fler barnavårdscentraler och 31 fler fotsjukvårdare.

Patienterna har aldrig tidigare varit så nöjda med vården. nio av tio stockholmare som har besökt en vårdcentral tycker att vården som de fått har varit bra, mycket bra eller utmärkt. Anmälningar och klagomål till patientnämnden har genomgått en rekordstor minskning. Klagomål som rör tillgängligheten i primärvården har minskat med 34%!

Under socialdemokraternas tid i landstinget öppnades det bara fyra nya vårdcentraler under fyra år. . .vill någon gå tillbaka till den utvecklingen? Knappast.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin