Vårdvalets styrkor glöms bort

Det som SvD glömmer bort att skriva i artikeln är att det tackvare de 27 nya vårdcentralerna som har öppnats blivit en enormt ökad tillgänglighet i primärvården i Stockholm. Efter ett år med Vårdval Stockholm är erfarenheterna mycket positiva. Tillgängligheten har genomgått en rekordstor förbättring. Antalet besök hos husläkare har ökat med 311 000 (+12%). Den största ökningen har skett i områden som tidigare hade dålig tillgänglighet, tillexempel Kista och Rinkeby. Antalet listningsbara läkare inom primärvården har ökat från 989 till 1033. Det finns dessutom 8 fler mödravårdscentraler, 8 fler barnavårdscentraler och 31 fler fotsjukvårdare.

Patienterna har aldrig tidigare varit så nöjda med vården. nio av tio stockholmare som har besökt en vårdcentral tycker att vården som de fått har varit bra, mycket bra eller utmärkt. Anmälningar och klagomål till patientnämnden har genomgått en rekordstor minskning. Klagomål som rör tillgängligheten i primärvården har minskat med 34%!

Under socialdemokraternas tid i landstinget öppnades det bara fyra nya vårdcentraler under fyra år. . .vill någon gå tillbaka till den utvecklingen? Knappast.


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin