Vem blir elbilsbranschens Jonas Birgersson?

Vi som vill se en klimatsmart svensk fordonsflotta efterlyser en förändring. Vem blir den ”profet” som kan göra en revolution för elbilar möjlig i Sverige, frågar Karl Henriksson (KD) i tidningen Entreprenör.

Karl Henriksson är trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna i Stockholm. Så här skriver han i debattartikeln.

 

Många bedömare talar om att biltrafiken står inför ett viktigt skifte – bort från de fossila bränslenas förbränningsmotorer, till rena bilar drivna med grön el. Med allt fler alternativ från de traditionella biltillverkarna och allt längre räckvidd för fordonen är sannolikt många bilister inte långt borta från att köpa sin första elbil.

Men ännu finns det en del faktorer som håller tillbaka. En är möjligheten att ”tanka” el till sin bil. Mycket arbete har utförts för att göra det möjligt att ladda längs de stora Europavägarna. Men den stora utmaningen när det gäller laddning av elbilar är en helt annan: Laddningen på hemmaplan.

I svenska städer bor en mycket stor andel av bilägarna i flerfamiljshus eller rad- eller grupphusbebyggelse där gemensamma markparkeringar eller gatuparkering är normen. På dessa asfaltsplaner finns sällan el framdragen till p-platsen.

Frågan som många elbilsköpare i dag ställer sig är: Hur ska jag kunna ladda min nya bil? Möjligheterna är små.

När utrullningen av bredbandsfiber till svenska hushåll drog igång på allvar blev en entreprenör, Jonas Birgersson, och hans Bredbandsbolaget banérförare. Det fanns många traditionella företag inom telekom- och kabeltevebranscherna som kunde leverera produkten, men det behövdes en ”profet” som gick ut och pratade om behovet.

Nu står vi inför en liknande situation inom elbilsbranschen. Många elleverantörer skulle kunna gå ut med attraktiva erbjudanden för hur de skulle kunna bygga ut laddningsmöjligheterna på gemensamma parkeringsplatser, men hittills är det ingen som gjort det.

I USA har Tesla slutit avtal med ett antal parkeringsgarage i New York om elleveranser till Teslaägare. Bolaget har också planer på att bygga ut ett eget nät av laddstationer i Europa, på samma sätt som bolaget redan gjort i Kalifornien.

Men att varje bilföretag skulle bygga upp sitt eget nät av laddstationer är förstås lika dumt som att de skulle ha sina egna kedjor av bensinstationer. Infrastrukturen behöver vara öppen och tillgänglig för alla.

Behövs det en ny aktör på marknaden? Eller är någon av de etablerade aktörerna beredd att komma med det erbjudande som skulle möjliggöra revolutionen på svensk bilmarknad? Vi som vill se en klimatsmart svensk bilflotta efterlyser en förändring.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd i Huddinge
Trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin