Vem blir elbilsbranschens Jonas Birgersson?

Vi som vill se en klimatsmart svensk fordonsflotta efterlyser en förändring. Vem blir den ”profet” som kan göra en revolution för elbilar möjlig i Sverige, frågar Karl Henriksson (KD) i tidningen Entreprenör.

Karl Henriksson är trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna i Stockholm. Så här skriver han i debattartikeln.

 

Många bedömare talar om att biltrafiken står inför ett viktigt skifte – bort från de fossila bränslenas förbränningsmotorer, till rena bilar drivna med grön el. Med allt fler alternativ från de traditionella biltillverkarna och allt längre räckvidd för fordonen är sannolikt många bilister inte långt borta från att köpa sin första elbil.

Men ännu finns det en del faktorer som håller tillbaka. En är möjligheten att ”tanka” el till sin bil. Mycket arbete har utförts för att göra det möjligt att ladda längs de stora Europavägarna. Men den stora utmaningen när det gäller laddning av elbilar är en helt annan: Laddningen på hemmaplan.

I svenska städer bor en mycket stor andel av bilägarna i flerfamiljshus eller rad- eller grupphusbebyggelse där gemensamma markparkeringar eller gatuparkering är normen. På dessa asfaltsplaner finns sällan el framdragen till p-platsen.

Frågan som många elbilsköpare i dag ställer sig är: Hur ska jag kunna ladda min nya bil? Möjligheterna är små.

När utrullningen av bredbandsfiber till svenska hushåll drog igång på allvar blev en entreprenör, Jonas Birgersson, och hans Bredbandsbolaget banérförare. Det fanns många traditionella företag inom telekom- och kabeltevebranscherna som kunde leverera produkten, men det behövdes en ”profet” som gick ut och pratade om behovet.

Nu står vi inför en liknande situation inom elbilsbranschen. Många elleverantörer skulle kunna gå ut med attraktiva erbjudanden för hur de skulle kunna bygga ut laddningsmöjligheterna på gemensamma parkeringsplatser, men hittills är det ingen som gjort det.

I USA har Tesla slutit avtal med ett antal parkeringsgarage i New York om elleveranser till Teslaägare. Bolaget har också planer på att bygga ut ett eget nät av laddstationer i Europa, på samma sätt som bolaget redan gjort i Kalifornien.

Men att varje bilföretag skulle bygga upp sitt eget nät av laddstationer är förstås lika dumt som att de skulle ha sina egna kedjor av bensinstationer. Infrastrukturen behöver vara öppen och tillgänglig för alla.

Behövs det en ny aktör på marknaden? Eller är någon av de etablerade aktörerna beredd att komma med det erbjudande som skulle möjliggöra revolutionen på svensk bilmarknad? Vi som vill se en klimatsmart svensk bilflotta efterlyser en förändring.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd i Huddinge
Trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin