Vem har sagt att Astrid Lindgrens Barnsjukhus skall läggas ner?

Av en rubrik i DN:s Stockolmsdel i går, torsdagen den 15 mars, kunde man få intrycket att ALB skall läggas ner när Nya Karolinska tas i bruk om fyra och ett halvt år. Tvärtom, skulle jag vilja hävda. Skälet för rubriken var tydligen ett uttalande från Birgitta Rydberg, gruppledare för FP i landstinget. Där hävdas att det skulle råda oklarhet om barnsjukvårdens framtid med anledning av tillkomsten av Nya Karolinska, NKS. Så tolkar jag inte vare sig den inriktning för NKS haft i flera år vid det här laget eller i arbetet med projektet ”Framtidens Hälso- och sjukvård” som vi beslutade om i landstingsfullmäktige i juni förra året. Nästa steg i det avseendet skall vi besluta om i mitten av juni i år.

Ibland kan jag känna oro för att vi i debatten om framtidens hälso- och sjukvård uttrycker oss i termer som om vi befann oss fem eller tio år tillbaka i tiden. Det som skall diskuteras är ju hälso- och sjukvården de närmast framförliggande fem eller tio åren. Då kommer många frågor i ett annat ljus. Vi måste som framåtblickande sjukvårdspolitiker våga släppa taget om vad som varit och lära oss av vad som sker och utförs utanför vårt eget landsting eller konungariket Sverige.
 
Stig Nyman (KD)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer