Vem har sagt att Astrid Lindgrens Barnsjukhus skall läggas ner?

Av en rubrik i DN:s Stockolmsdel i går, torsdagen den 15 mars, kunde man få intrycket att ALB skall läggas ner när Nya Karolinska tas i bruk om fyra och ett halvt år. Tvärtom, skulle jag vilja hävda. Skälet för rubriken var tydligen ett uttalande från Birgitta Rydberg, gruppledare för FP i landstinget. Där hävdas att det skulle råda oklarhet om barnsjukvårdens framtid med anledning av tillkomsten av Nya Karolinska, NKS. Så tolkar jag inte vare sig den inriktning för NKS haft i flera år vid det här laget eller i arbetet med projektet ”Framtidens Hälso- och sjukvård” som vi beslutade om i landstingsfullmäktige i juni förra året. Nästa steg i det avseendet skall vi besluta om i mitten av juni i år.

Ibland kan jag känna oro för att vi i debatten om framtidens hälso- och sjukvård uttrycker oss i termer som om vi befann oss fem eller tio år tillbaka i tiden. Det som skall diskuteras är ju hälso- och sjukvården de närmast framförliggande fem eller tio åren. Då kommer många frågor i ett annat ljus. Vi måste som framåtblickande sjukvårdspolitiker våga släppa taget om vad som varit och lära oss av vad som sker och utförs utanför vårt eget landsting eller konungariket Sverige.
 
Stig Nyman (KD)


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin