Vem har sagt att Astrid Lindgrens Barnsjukhus skall läggas ner?

Av en rubrik i DN:s Stockolmsdel i går, torsdagen den 15 mars, kunde man få intrycket att ALB skall läggas ner när Nya Karolinska tas i bruk om fyra och ett halvt år. Tvärtom, skulle jag vilja hävda. Skälet för rubriken var tydligen ett uttalande från Birgitta Rydberg, gruppledare för FP i landstinget. Där hävdas att det skulle råda oklarhet om barnsjukvårdens framtid med anledning av tillkomsten av Nya Karolinska, NKS. Så tolkar jag inte vare sig den inriktning för NKS haft i flera år vid det här laget eller i arbetet med projektet ”Framtidens Hälso- och sjukvård” som vi beslutade om i landstingsfullmäktige i juni förra året. Nästa steg i det avseendet skall vi besluta om i mitten av juni i år.

Ibland kan jag känna oro för att vi i debatten om framtidens hälso- och sjukvård uttrycker oss i termer som om vi befann oss fem eller tio år tillbaka i tiden. Det som skall diskuteras är ju hälso- och sjukvården de närmast framförliggande fem eller tio åren. Då kommer många frågor i ett annat ljus. Vi måste som framåtblickande sjukvårdspolitiker våga släppa taget om vad som varit och lära oss av vad som sker och utförs utanför vårt eget landsting eller konungariket Sverige.
 
Stig Nyman (KD)


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin