Vem har sagt att Astrid Lindgrens Barnsjukhus skall läggas ner?

Av en rubrik i DN:s Stockolmsdel i går, torsdagen den 15 mars, kunde man få intrycket att ALB skall läggas ner när Nya Karolinska tas i bruk om fyra och ett halvt år. Tvärtom, skulle jag vilja hävda. Skälet för rubriken var tydligen ett uttalande från Birgitta Rydberg, gruppledare för FP i landstinget. Där hävdas att det skulle råda oklarhet om barnsjukvårdens framtid med anledning av tillkomsten av Nya Karolinska, NKS. Så tolkar jag inte vare sig den inriktning för NKS haft i flera år vid det här laget eller i arbetet med projektet ”Framtidens Hälso- och sjukvård” som vi beslutade om i landstingsfullmäktige i juni förra året. Nästa steg i det avseendet skall vi besluta om i mitten av juni i år.

Ibland kan jag känna oro för att vi i debatten om framtidens hälso- och sjukvård uttrycker oss i termer som om vi befann oss fem eller tio år tillbaka i tiden. Det som skall diskuteras är ju hälso- och sjukvården de närmast framförliggande fem eller tio åren. Då kommer många frågor i ett annat ljus. Vi måste som framåtblickande sjukvårdspolitiker våga släppa taget om vad som varit och lära oss av vad som sker och utförs utanför vårt eget landsting eller konungariket Sverige.
 
Stig Nyman (KD)


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin