Vem har vårdvalet gynnat?

2013-02-14: Alla Hjärtans Dag
Stigs Reflexioner

Rubriken har jag lånat från den rapport som Vårdanalys publicerade i början av veckan. Dess slutsatser är intressanta, i synnerhet för oss som leder Stockholms läns landsting. Sedd i ljuset av all den kritik Vårdval Stockholm fått från politiska motståndare och förståsigpåare, som inte gillar att en alliansmajoritet lyckas väl. Jag rekommenderar varmt ett besök på Vårdanalys hemsida, [ http://www.vardanalys.se ]www.vardanalys.se, för att ta del av hela rapporten. Låt mig dela med mig några rader från den sammanfattning som inleder rapporten.

”Sammanfattning: I en jämförande studie mellan tre landsting har Vårdanalys undersökt hur upplevd tillgänglighet och vårdutnyttjande utvecklats efter införandet av vårdvalsreformen.

En central målsättning med vårdvalsreformen inom primärvården 2010 var att öka tillgängligheten och stärka patientens roll i vården. Tidigare studier har visat att utbud och tillgänglighet har ökat under de första åren med en valfrihetsreform. Ett valfrihetssystem kan även stå i motsättning till rättviseprincipen – att vården ska ges efter behov. Mot denna bakgrund genomförde Vårdanalys denna studie, för att undersöka om mer vårdbehövande grupper har trängts undan till förmån för grupper med enklare behov.~

Resultaten visar:
· Det går inte att se tydliga tecken på undanträngning, mätt i absoluta tal. Alla patientgrupper, även de med stora vårdbehov, har ökat sina besök hos läkare i primärvården.
· Befolkningen i sin helhet har ökat antalet läkarbesök i högre utsträckning än personer med stora vårdbehov sedan vårdval infördes.
· Skillnader i antalet läkarbesök i primärvården kan till betydande del förklaras av att landsting och regioner har olika system för ersättning till vården.
· Personer med högre inkomster uppger att de är mer nöjda med utvecklingen av tillgängligheten efter införandet av vårdvalsreformen.

Utifrån resultaten ger Vårdanalys följande rekommendationer:
1. Det är väsentligt att regeringen på både nationell och regional nivå stärker möjligheterna till uppföljning av såväl vårdens struktur och processer som av resultat inom primärvården. Landstingens förutsättningar för att följa upp all offentlig finansierad vård, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi, måste stärkas.

2. Landstingen bör se över och hitta rätt balans i ersättningssystemen som samtidigt premierar hög produktion och jämlikhet.”

(S)tudiebesök på Karolinska
Enligt medieuppgifter besöker gruppledaren för socialdemokraterna i landstinget, Helen Hellmark Knutsson och partiledaren Stefan Löfvén Karolinska Universitetssjukhuset idag. Det är bra i en tid då akutsjukvården prövas hårt. Vad som kommer ut av mötet ska bli spännande att ta del av.

I sammanhanget vill jag påminna om några s-initiativ under deras två senaste majoritetsperioder i vårt landsting. Efter valet 1994 lade man ner två väl fungerande akutsjukhus, Löwenströmska i Upplands Väsby och Nacka Sjukhus, båda med var sin förlossningsklinik. Under perioden efter 2002 års val hade man långtgående planer på att lägga ner Södertälje och Norrtälje sjukhus akutverksamheter. Det misslyckades man med. Tiohundraprojektet räddade Norrtälje sjukhus och nu tar landstingsalliansen initiativ till ett bygga ut Södertälje sjukhus med en ny behandlingsbyggnad för 1,2 miljarder.

Visst kan man hävda att nedläggningarna skedde för länge sedan, men den sjukvårdspolitiska evidensen ger vid handen att det är lätt att riva, det kan man göra utan ritning. Men att bygga och bygga ut kräver ritningar, lång planering etc. etc. Att komma till rätta med ”förlossningskrisen” efter nedläggningen av Löwenströmska och Nacka sjukhus tog omkring 6-7 år att balansera upp. Min gissning är att dessa fakta inte kommer att tas upp vid dagens studiebesök eller över huvud taget.

Ett tänkvärt citat:
”Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man hör.”
Juanita Brown

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer