Vi arbetar för bästa möjliga förlossningsvård

Nyfödd på BB. Foto: Hans Olofsson (CC BY-SA)

I dag skriver Aftonbladets ledarsida om problem i den svenska sjukvården, och riktar sitt fokus mot förlossningsvården i Stockholms läns landsting. Vi kristdemokrater är ansvariga för förlossningsvården och gick, som Aftonbladet skriver, till val på att lösa situationen. Här är vår kommentar till tidningens text.

Det stämmer inte att vi skulle ägna oss åt att montera ner den svenska vården. Tvärtom ökar vi varje år pengarna till hälso- och sjukvården i Stockholms län. För nästa år handlar det om 3,2 miljarder kronor mer än i år. När det gäller förlossningsvården har vi i år ökat antalet platser på de sex förlossningskliniker som finns i Stockholms län för att klara det bortfall som skedde när BB Sophia stängde. Varje dag arbetar vi och många andra i landstinget för att förbättra förlossningsvården. Vårt mål är att alla kvinnor ska kunna föda tryggt på det sjukhus de har valt i första hand.

Vi har inte heller sänkt skatten, som Aftonbladet påstår. Vi har Sveriges högsta landstingsskatt. Vi ser det däremot inte som ett självändamål att ha så hög skatt som möjligt. Vi tar ansvar för landstingets ekonomi och arbetar hårt för att se till att de resurser vi har används på bästa sätt. Det är en av anledningarna till att vi har insett att det behövs ett större statligt ansvar. Det går i linje med det förstatligande av sjukvården som vi föreslog inför valet 2014. Det handlar bland annat om fler platser, ökad småskalighet och att uppvärdera barnmorskorna. Hur vårt förslag kan provocera en ledarskribent har vi däremot inte listat ut.

Ledarartikeln lyfter fram ett lösryckt citat av vårt landstingsråd Ella Bohlin som har använts vid flera tillfällen av våra belackare. Citatet kommer från en intervju med Stockholm Direkt den 4 februari. Intervjun handlade om arbetet med att öka antalet förlossningsplatser på andra sjukhus när BB Sophia stängde. Hela citatet av Ella Bohlin lyder så här: ”Alla blivande föräldrar kan känna sig lugna. Vi kommer att klara av det här. Förra året ökade antalet förlossningar med 22 stycken jämfört med 2014 så ökningen har varit mindre än vi trott. Det finns en plan för hur det här ska gå till.”

Nu i efterhand visar det sig att de sex klinikerna i länet klarade av att växla upp sin kapacitet inför stängningen av BB Sophia i mitten av maj, precis som Ella Bohlin sade. Däremot har situationen av olika anledningar blivit mer ansträngd än vi trodde i vintras. Aftonbladet lyfter fram en berättelse av Nina Åkestam om hennes förlossning som har fått stor spridning (Ella Bohlin svarar Nina Åkestam här.), och hon är inte ensam om att uppleva situationen som mycket stressad. Det är mycket beklagligt. Vi vill att alla ska få en så god och trygg vård som möjligt.

För att förbättra situationen har vi genomfört en rad åtgärder. (Läs mer om dem här.) Det är inte sant att vi påstå att vi skulle verka för en politik som gör vården sämre. Vi kommer att fortsätta arbeta för fler BB-platser, för barnmorskor som stannar i vården och trivs och för att alla nya små stockholmare ska få den allra bästa starten i livet.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin