Vi följer upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten

I dag kommenterar jag i SVT:s ABC Maj-Britt Anderbergs och andras situation när det gäller färdtjänsten. Enligt henne och PRO väljer taxibolagen ibland bort uppdrag för färdtjänsten under rusningstrafik för att i stället köra lönsammare kunder.

För oss är det en självklarhet att de som är i behov av färdtjänst får åka när de har rätt till det. Det som har drabbat Maj-Britt Anderberg och andra är inte acceptabelt. Därför följer landstinget upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten. Om bolagen inte klarar att följa sitt uppdrag ser vi till att det fungerar bättre.

Under år 2012 var det ungefär 4,4 procent av det totala antalet körningar som inte genomfördes. Det var en minskning jämfört med föregående år. Med andra ord kommer färdtjänstbilen fram när den ska i 95 procent av fallen.

Orsaken till en inställd körning kan vara att ingen taxibil tog uppdraget eller störningar i trafiken, som gjort att bilen blivit mer än 20 minuter försenad, men det kan också finnas andra skäl.

Varje gång en taxi missar en körning eller blir alltför sen får bolaget en straffavgift. Vi har också andra möjligheter att se till att avtalen hålls och att personer som har rätt till färdtjänst kan känna sig trygga i att bilen dyker upp. Ambitionen är att det som Maj-Britt Anderberg har råkat ut för inte ska behöva hända.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Ordförande, färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin