Vi följer upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten

I dag kommenterar jag i SVT:s ABC Maj-Britt Anderbergs och andras situation när det gäller färdtjänsten. Enligt henne och PRO väljer taxibolagen ibland bort uppdrag för färdtjänsten under rusningstrafik för att i stället köra lönsammare kunder.

För oss är det en självklarhet att de som är i behov av färdtjänst får åka när de har rätt till det. Det som har drabbat Maj-Britt Anderberg och andra är inte acceptabelt. Därför följer landstinget upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten. Om bolagen inte klarar att följa sitt uppdrag ser vi till att det fungerar bättre.

Under år 2012 var det ungefär 4,4 procent av det totala antalet körningar som inte genomfördes. Det var en minskning jämfört med föregående år. Med andra ord kommer färdtjänstbilen fram när den ska i 95 procent av fallen.

Orsaken till en inställd körning kan vara att ingen taxibil tog uppdraget eller störningar i trafiken, som gjort att bilen blivit mer än 20 minuter försenad, men det kan också finnas andra skäl.

Varje gång en taxi missar en körning eller blir alltför sen får bolaget en straffavgift. Vi har också andra möjligheter att se till att avtalen hålls och att personer som har rätt till färdtjänst kan känna sig trygga i att bilen dyker upp. Ambitionen är att det som Maj-Britt Anderberg har råkat ut för inte ska behöva hända.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Ordförande, färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer