Vi följer upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten

I dag kommenterar jag i SVT:s ABC Maj-Britt Anderbergs och andras situation när det gäller färdtjänsten. Enligt henne och PRO väljer taxibolagen ibland bort uppdrag för färdtjänsten under rusningstrafik för att i stället köra lönsammare kunder.

För oss är det en självklarhet att de som är i behov av färdtjänst får åka när de har rätt till det. Det som har drabbat Maj-Britt Anderberg och andra är inte acceptabelt. Därför följer landstinget upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten. Om bolagen inte klarar att följa sitt uppdrag ser vi till att det fungerar bättre.

Under år 2012 var det ungefär 4,4 procent av det totala antalet körningar som inte genomfördes. Det var en minskning jämfört med föregående år. Med andra ord kommer färdtjänstbilen fram när den ska i 95 procent av fallen.

Orsaken till en inställd körning kan vara att ingen taxibil tog uppdraget eller störningar i trafiken, som gjort att bilen blivit mer än 20 minuter försenad, men det kan också finnas andra skäl.

Varje gång en taxi missar en körning eller blir alltför sen får bolaget en straffavgift. Vi har också andra möjligheter att se till att avtalen hålls och att personer som har rätt till färdtjänst kan känna sig trygga i att bilen dyker upp. Ambitionen är att det som Maj-Britt Anderberg har råkat ut för inte ska behöva hända.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Ordförande, färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin