Vi följer upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten

I dag kommenterar jag i SVT:s ABC Maj-Britt Anderbergs och andras situation när det gäller färdtjänsten. Enligt henne och PRO väljer taxibolagen ibland bort uppdrag för färdtjänsten under rusningstrafik för att i stället köra lönsammare kunder.

För oss är det en självklarhet att de som är i behov av färdtjänst får åka när de har rätt till det. Det som har drabbat Maj-Britt Anderberg och andra är inte acceptabelt. Därför följer landstinget upp hur taxibolagen sköter färdtjänsten. Om bolagen inte klarar att följa sitt uppdrag ser vi till att det fungerar bättre.

Under år 2012 var det ungefär 4,4 procent av det totala antalet körningar som inte genomfördes. Det var en minskning jämfört med föregående år. Med andra ord kommer färdtjänstbilen fram när den ska i 95 procent av fallen.

Orsaken till en inställd körning kan vara att ingen taxibil tog uppdraget eller störningar i trafiken, som gjort att bilen blivit mer än 20 minuter försenad, men det kan också finnas andra skäl.

Varje gång en taxi missar en körning eller blir alltför sen får bolaget en straffavgift. Vi har också andra möjligheter att se till att avtalen hålls och att personer som har rätt till färdtjänst kan känna sig trygga i att bilen dyker upp. Ambitionen är att det som Maj-Britt Anderberg har råkat ut för inte ska behöva hända.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Ordförande, färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin