Vi gör aborter säkrare för kvinnor

Alliansens ändrade nivå på ersättning till vårdgivare för medicinska aborter har uppmärksammats av bland annat Aftonbladets ledarsida. Tvärtemot vad som påstås där är förändringen en del i vårt arbete för att göra aborter säkrare för kvinnor.

Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin, som har ansvar för abortvården i Stockholms läns landsting, har tidigare berättat om förändringarna tillsammans med de övriga ledande sjukvårdspolitikerna i Alliansen i en debattartikel i Dagens Samhälle. De senaste åren har landstinget haft samma ersättning för både medicinsk och kirurgisk abort, för att styra mottagningarna att erbjuda fler medicinska aborter.

De medicinska aborterna är ett ingrepp som är medicinskt enklare än ett kirurgiskt ingrepp. Dessa kostar dessutom mindre då man tar ett piller och det inte krävs ett kirurgiskt ingrepp. Nu har landstinget uppnått den styreffekt som önskades. 90 procent av aborterna idag är medicinska. Ersättningen för medicinska aborter kommer nu succesivt sänkas till faktisk kostnad. Ersättningen måste motsvara den faktiska kostnaden. Det finns medicinska underlag för beslutet.

Så här skrev Alliansen i debattartikeln:

Vi följer noga effekterna av förändringen för att vara säkra på att förhållandet mellan medicinska och kirurgiska aborter kvarstår. Patientsäkerheten och kvinnors hälsa är vår främsta prioritering i det här arbetet. Vi har kommit långt för rätten till abort och fortsätter att värna den. Med Alliansen i Stockholms läns landsting kombineras denna strävan med en ansvarstagande politik för en ekonomi i balans.

En del debattörer vill gärna påstå att Kristdemokraterna är emot rätten till abort. Det stämmer inte och har inte stämt på nästan 20 år. Vi vill att kvinnan ska ha rätt att i enlighet med lagstiftningen fatta sitt eget beslut om abort under graviditetens första del. (Läs mer här.) Som ansvariga för abortvården i Stockholms läns landsting arbetar vi tillsammans med övriga Alliansen för att kvinnor ska få en ännu bättre sexuell hälsa och mer makt över sina egna kroppar. Under året skjuter vi till 59 miljoner kronor till gynekologin. Vi initierar ett projekt för att ta fram en plan för landstingets arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och vi har höjt åldergränsen för subventionerade p-piller till 26 år.

 

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor. Du når oss på stockholm@kristdemokraterna.se.

 

 

 


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin