Vi måste organisera om vården för att hjälpa kroniskt sjuka

Stig Nyman (KD)

− Nu får återigen vi bekräftat var de stora bristerna finns i vården. Vi måste ha en helhetssyn på människan, så att den stora grupp som har flera kroniska sjukdomar får hjälp som passar för varje patient. Det kommer att kräva en ny organisation för sjukvården.

Det säger Stig Nyman (KD), landstingsråd i Stockholm med ansvar för kroniska sjukdomar, med anledning av den nulägesanalys som Myndigheten för vårdanalys presenterarDagens Nyheters debattsida i dag. Av analysen framgår att vården av kroniskt sjuka präglas av bristande samordning mellan vårdgivare, vilket inte minst drabbar den fjärdedel av befolkningen som har mer än en kronisk sjukdom.

− Jag ser framför allt att relationen mellan primärvård och akutvård måste bli bättre. Redan i dag får de flesta kroniskt sjuka hjälp genom vårdcentralerna, men vi kan inte fortsätta att fokusera på en diagnos i taget. Dels handlar det om att starta fler akademiska vårdcentraler så att vi kan hitta nya metoder, dels om att stärka samarbetet mellan landstingets olika delar, säger Stig Nyman.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin