Vi måste organisera om vården för att hjälpa kroniskt sjuka

Stig Nyman (KD)

− Nu får återigen vi bekräftat var de stora bristerna finns i vården. Vi måste ha en helhetssyn på människan, så att den stora grupp som har flera kroniska sjukdomar får hjälp som passar för varje patient. Det kommer att kräva en ny organisation för sjukvården.

Det säger Stig Nyman (KD), landstingsråd i Stockholm med ansvar för kroniska sjukdomar, med anledning av den nulägesanalys som Myndigheten för vårdanalys presenterarDagens Nyheters debattsida i dag. Av analysen framgår att vården av kroniskt sjuka präglas av bristande samordning mellan vårdgivare, vilket inte minst drabbar den fjärdedel av befolkningen som har mer än en kronisk sjukdom.

− Jag ser framför allt att relationen mellan primärvård och akutvård måste bli bättre. Redan i dag får de flesta kroniskt sjuka hjälp genom vårdcentralerna, men vi kan inte fortsätta att fokusera på en diagnos i taget. Dels handlar det om att starta fler akademiska vårdcentraler så att vi kan hitta nya metoder, dels om att stärka samarbetet mellan landstingets olika delar, säger Stig Nyman.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin